Gå till innehåll
X

Infektionsmottagning 2

Vi tar emot och behandlar vuxna personer med HIV-infektion.


Tidsbokning
Telefonnummer: 08-616 25 00
Måndag - fredag 07.30-11.30
Måndag - onsdag 13.00-15.30

Gäller det recept eller provsvar?
Då kan du ringa sjuksköterska på telefonnummer: 08-616 39 97 
Måndag - fredag: 08.00-10.00
Måndag och onsdag: 13.00 - 14.30

Gällande frågor om förnyade recept, tidbokning etc kan du även nå oss via 1177 (se länk nedan).

 

Kontakta 1177 Vårdguiden dygnet runt för rådgivning om vart du ska vända dig.
 • Hitta hit

  karta Kartmarkör
  Entré: Huvudentré
  Hiss: S
  Våning: -1
  Sjukhusbacken 14. Det låga huset vid sidan av huvudbyggnaden.
 • Om mottagningen

  Vi tar emot alla vuxna med HIV, oavsett kön eller sexuell läggning. Du kan komma till oss med eller utan remiss oavsett om du är nydiagnosticerad eller har levt med HIV länge.

  För att skapa kontinuitet strävar vi efter att du ska få träffa samma läkare och sköterska varje gång du kommer. För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss och kan lita på att vi tillgodoser din rätt till integritet och sekretess. Vi gör allt för att denna rätt inte ska kränkas.

 • Inför besök

  Ta med kallelse, godkänd legitimation samt eventuellt högkostnadskort eller frikort.

  Kom till mottagningen i god tid så att du hinner registrera dig i kassan före ditt besök. Tänk på att det är ont om parkeringsplatser vid Södersjukhuset.

 • Efter besök

  Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att ringa oss.

 • Sammanhållen journalföring

  Infektionsmottagning 2 ingår i sammanhållen journalföring med andra vårdgivare genom att vi använder samma journalsystem, TakeCare. Det innebär att andra vårdgivare får ta del dina journaluppgifter förutsatt att:

  • det finns en aktuell patientrelation 
  • uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling 
  • du samtycker till det.

   

  Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Om du inte vill att dina uppgifter skall vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du tala om det för vår vårdpersonal. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

 • Nationellt kvalitetsregister

  Information om kvalitetsregistret InfCare HIV - Ett beslutsstöd och kvalitetsregister för att förbättra hiv-vården i Sverige.

  Socialstyrelsen skriver på sin hemsida:

  Beskrivning av registret

  Bakgrund: HIV infektionen är livslång och genererar stora mängder data. Patienterna återfinns på ett stort antal kliniker med oftast få patienter på varje enhet. Kunskapsutvecklingen är snabbt med ett föränderligt sjukdomspanorama. Detta ställer krav på gott beslutsstöd, kvalitetssäkring och konsultationsmöjligheter.

  Syfte: Att skapa en god och jämlik vård oavsett smittväg, kön och vårdgivare genom att identifiera problem och förbättringspotentialer. Detta sker genom integrering av flera funktioner: kliniskt beslutsstöd, hälsoenkät med PROMS, integrerad databas med processmått och konsultationsmodul där varje klinik i realtid kan kontrollera sin utveckling.

  Viktigaste process och resultatmått: Död: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Patientrapporterade data med Hälsorelaterad livskvalitet: besvärande biverkningar: mindre än 25 procent. Välbefinnande index: mer än 50 procent. Följsamhet till behandling: mindre än 88 procent. Andel behandlade med god viruskontroll: mer än 90 procent. Andel immundefekta där behandlingsstart inte initierats: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Andel behandlade med allvarlig immundefekt: mindre än 10 procent. Dessa mått används vid alla 30 hiv-enheter, omfattar alla kända levande patienter (n=5996).

  Täckningsgrad: mer än 99 procent. 2012 har antalet patienter ökat med 6 procent.

  Analys/återkoppling: Varje enhet kan analysera egna data i realtid. En gång per år sammanställs data från alla kliniker och jämförs med riksdata samt resultatmål. Resultat presenteras via hemsida, nyhetsblad till användare, för Infektionsläkar- och sjuksköterskeföreningen, lokala, nationella och nordiska möten, anordnade av specialistföreningarna för infektion, mikrobiologi, gynekologi, venereologi och smittskyddsorganisationen. För patienter, frivillighetsorganisationer och allmänhet via föreläsningar.

  Population

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Åldrar i registret

  Alla åldrar.

  Registrets totala volym

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Volym det senaste verksamhetsåret

  6 016 patienter.

  Täckningsgrad

  Mer än 99 procent.

  Referenser på valideringar

  InfCare HIV har utvecklat ett datakvalitetsindex för analys och korregering av registerdata, på individ, klinik- och nationell nivå. Extern validering av databasen har utförts av vår vetenskapliga samarbetspartner IBM Research Haifa (världsledande inom e -health) visar att antalet inmatningsfel i vårt kvalitetsregister var 0 procent av 4 analyserade parametrar. Detta är enligt IBM unikt i deras erfarenhet.

  Länk till Socialstyrelsens sida

Till toppen Pil