Hoppa till huvudinnehållet

Infektionsmottagning 2

Vi tar emot alla vuxna med hiv, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

Du kan komma till oss med eller utan remiss oavsett om du är nydiagnostiserad eller har levt med hiv en längre tid.

 

Vaccination mot HPV

 • Är du man eller transperson och har sex med män/transpersoner?
 • Är du yngre än 46 år?

Om svaret är ja, på båda frågor, har du möjlighet att få kostnadsfri vaccination mot HPV. Du kommer att blir tillfrågad vid ditt nästa besök för hiv-kontroll.

 

E-recept för hiv-läkemedel

Du kan beställa dina hiv-läkemedel via ett valfritt digitalt apotek. Vid betalningen väljer du "faktura". Du kommer ej själv att betala för medicinen. Fakturan kommer att nollställas efter genomförd beställning. 

 

Från och med 2020 är våra möjligheter att förskriva andra läkemedel, än de som relaterar till din hiv-diagnos starkt begränsade. Var god se bakgrund för mer info.

 

 

Digitala kallelser

Region Stockholm har beslutat att kallelser i första hand ska skickas digitalt i appen Alltid öppet.

Du som tidigare har fått e-kallelser via 1177 får nu dina kallelser i Alltid öppet.

Du får ett sms när det finns en e-kallelse för dig att läsa.

Ladda ner Alltid öppet för iPhone

Ladda ner Alltid öppet för Android

Telefonnummer:

08-123 625 00

Telefontider:

Måndag - fredag 07:30 - 11:00

Vi finns på Sjukhusbacken 14, hiss S, plan -1 

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: S
  Våning: -1
  Entré Sjukhusbacken 14. Hiss S, plan -1.
 • Vi tar emot och behandlar vuxna personer med hiv.

  Om du nyligen flyttat till Stockholm och önskar att vår mottagning tar över din behandling så ber vi dig att kontakta din behandlande läkare som är välkommen att skicka remiss till oss för övertag.

  Det går givetvis bra att ta kontakt med oss, med eller utan remiss, om du befinner dig i Stockholm och behöver hjälp eller råd kring något.

  Vi tar emot alla vuxna med hiv, oavsett kön eller sexuell läggning. Du kan komma till oss med eller utan remiss oavsett om du är nydiagnosticerad eller har levt med hiv länge.

  För att skapa kontinuitet strävar vi efter att du ska få träffa samma läkare och sköterska varje gång du kommer. För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss och kan lita på att vi tillgodoser din rätt till integritet och sekretess. Vi gör allt för att denna rätt inte ska kränkas.

 • Ta med kallelse, godkänd legitimation samt eventuellt högkostnadskort eller frikort.

  Kom till mottagningen i god tid så att du hinner registrera dig i kassan före ditt besök. Tänk på att det är ont om parkeringsplatser vid Södersjukhuset.

 • Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att ringa oss.

 • Infektionsmottagning 2 ingår i sammanhållen journalföring med andra vårdgivare genom att vi använder samma journalsystem, TakeCare. Det innebär att andra vårdgivare får ta del dina journaluppgifter förutsatt att:

  • det finns en aktuell patientrelation 
  • uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling 
  • du samtycker till det.

   

  Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Om du inte vill att dina uppgifter skall vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du tala om det för vår vårdpersonal. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

 • Information om kvalitetsregistret InfCare HIV - Ett beslutsstöd och kvalitetsregister för att förbättra hiv-vården i Sverige.

  Socialstyrelsen skriver på sin hemsida:

  Beskrivning av registret

  Bakgrund: hiv infektionen är livslång och genererar stora mängder data. Patienterna återfinns på ett stort antal kliniker med oftast få patienter på varje enhet. Kunskapsutvecklingen är snabbt med ett föränderligt sjukdomspanorama. Detta ställer krav på gott beslutsstöd, kvalitetssäkring och konsultationsmöjligheter.

  Syfte: Att skapa en god och jämlik vård oavsett smittväg, kön och vårdgivare genom att identifiera problem och förbättringspotentialer. Detta sker genom integrering av flera funktioner: kliniskt beslutsstöd, hälsoenkät med PROMS, integrerad databas med processmått och konsultationsmodul där varje klinik i realtid kan kontrollera sin utveckling.

  Viktigaste process och resultatmått: Död: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Patientrapporterade data med Hälsorelaterad livskvalitet: besvärande biverkningar: mindre än 25 procent. Välbefinnande index: mer än 50 procent. Följsamhet till behandling: mindre än 88 procent. Andel behandlade med god viruskontroll: mer än 90 procent. Andel immundefekta där behandlingsstart inte initierats: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Andel behandlade med allvarlig immundefekt: mindre än 10 procent. Dessa mått används vid alla 30 hiv-enheter, omfattar alla kända levande patienter (n=5996).

  Täckningsgrad: mer än 99 procent. 2012 har antalet patienter ökat med 6 procent.

  Analys/återkoppling: Varje enhet kan analysera egna data i realtid. En gång per år sammanställs data från alla kliniker och jämförs med riksdata samt resultatmål. Resultat presenteras via hemsida, nyhetsblad till användare, för Infektionsläkar- och sjuksköterskeföreningen, lokala, nationella och nordiska möten, anordnade av specialistföreningarna för infektion, mikrobiologi, gynekologi, venereologi och smittskyddsorganisationen. För patienter, frivillighetsorganisationer och allmänhet via föreläsningar.

  Population

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Åldrar i registret

  Alla åldrar.

  Registrets totala volym

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Volym det senaste verksamhetsåret

  6 016 patienter.

  Täckningsgrad

  Mer än 99 procent.

  Referenser på valideringar

  InfCare HIV har utvecklat ett datakvalitetsindex för analys och korregering av registerdata, på individ, klinik- och nationell nivå. Extern validering av databasen har utförts av vår vetenskapliga samarbetspartner IBM Research Haifa (världsledande inom e -health) visar att antalet inmatningsfel i vårt kvalitetsregister var 0 procent av 4 analyserade parametrar. Detta är enligt IBM unikt i deras erfarenhet.