Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Avdelningar & mottagningar / Infektionsmottagning 2
Besöksregler på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 gäller särskilda regler för besök på Södersjukhuset. Läs mer.

Infektionsmottagning 2

Vi tar emot alla vuxna med HIV, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.
Du kan komma till oss med eller utan remiss oavsett om du är nydiagnosticerad eller har levt med HIV länge.
 

HIV-bärarskap och COVID-19 vaccination-behov av tredje dos. 

En nyligt publicerad studie från Karolinska Sjukhuset Huddinge visar att personer som lever med HIV (PLHIV) med gott behandlingsläge,  har en lika god förmåga att producera ett antikroppssvar som friska HIV-negativa kontroller. Detta gällde även PLHIV med lägre CD4-nivåer, men med god viral kontroll.

Utifrån befintliga data, rekommenderas därför en tredje dos covidvaccin endast för PLHIV med lågt immunförsvar, dvs CD4 mindre än 200 där viral kontroll inte föreligger och/eller HIV-behandling nyligen startats. 

 

Ni som bedöms vara i behov av en tredje dos kommer informeras om detta brevledes/via 1177. Vaccinationen kommer att ges via vaccinationsmottagningen i Karolinska Huddinge som skickar ut separat kallelse för vaccination.

1177-kallelser

Från och med september 2021 kommer du som får din hiv-behandling hos oss i första hand få kallelser till dina besök via 1177. För att du ska kunna få dina kallelser behöver du logga in och aktivera avisering via SMS/e-post i dina inställningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För att kunna se dina bokade tider kan du behöva lägga till Infektionsmottagning 2, Södersjukhuset, under rubriken Mottagningar i 1177 när du har loggat in.

Från och med 2020 är våra möjligheter att förskriva andra läkemedel, än de som relaterar till ditt HIV-bärarskap starkt begränsade. Vg se bakgrund för mer info.

Telefonnummer:

08-123 6 25 00

Telefontider:

Måndag - fredag 07:30 - 11:30

Måndag - onsdag 13:00 - 14:30

Fredag 13:00 - 14:30

Kontakta oss via 1177 Vårdguiden
 • Hitta hit

  Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: S
  Våning: -1
  Entré Sjukhusbacken 14. Hiss S, plan -1.
 • Om mottagningen

  Vi tar emot och behandlar vuxna personer med HIV-infektion.

  Om du nyligen flyttat till Stockholm och önskar att vår mottagning tar över din behandling så ber vi dig att kontakta din behandlande läkare som är välkommen att skicka remiss till oss för övertag.

  Det går givetvis bra att ta kontakt med oss, med eller utan remiss, om du befinner dig i Stockholm och behöver hjälp eller råd kring något.

  Vi tar emot alla vuxna med HIV, oavsett kön eller sexuell läggning. Du kan komma till oss med eller utan remiss oavsett om du är nydiagnosticerad eller har levt med HIV länge.

  För att skapa kontinuitet strävar vi efter att du ska få träffa samma läkare och sköterska varje gång du kommer. För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss och kan lita på att vi tillgodoser din rätt till integritet och sekretess. Vi gör allt för att denna rätt inte ska kränkas.

 • Inför besök

  Ta med kallelse, godkänd legitimation samt eventuellt högkostnadskort eller frikort.

  Kom till mottagningen i god tid så att du hinner registrera dig i kassan före ditt besök. Tänk på att det är ont om parkeringsplatser vid Södersjukhuset.

 • Efter besök

  Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att ringa oss.

 • Sammanhållen journalföring

  Infektionsmottagning 2 ingår i sammanhållen journalföring med andra vårdgivare genom att vi använder samma journalsystem, TakeCare. Det innebär att andra vårdgivare får ta del dina journaluppgifter förutsatt att:

  • det finns en aktuell patientrelation 
  • uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling 
  • du samtycker till det.

   

  Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Om du inte vill att dina uppgifter skall vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du tala om det för vår vårdpersonal. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

 • Nationellt kvalitetsregister

  Information om kvalitetsregistret InfCare HIV - Ett beslutsstöd och kvalitetsregister för att förbättra hiv-vården i Sverige.

  Socialstyrelsen skriver på sin hemsida:

  Beskrivning av registret

  Bakgrund: HIV infektionen är livslång och genererar stora mängder data. Patienterna återfinns på ett stort antal kliniker med oftast få patienter på varje enhet. Kunskapsutvecklingen är snabbt med ett föränderligt sjukdomspanorama. Detta ställer krav på gott beslutsstöd, kvalitetssäkring och konsultationsmöjligheter.

  Syfte: Att skapa en god och jämlik vård oavsett smittväg, kön och vårdgivare genom att identifiera problem och förbättringspotentialer. Detta sker genom integrering av flera funktioner: kliniskt beslutsstöd, hälsoenkät med PROMS, integrerad databas med processmått och konsultationsmodul där varje klinik i realtid kan kontrollera sin utveckling.

  Viktigaste process och resultatmått: Död: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Patientrapporterade data med Hälsorelaterad livskvalitet: besvärande biverkningar: mindre än 25 procent. Välbefinnande index: mer än 50 procent. Följsamhet till behandling: mindre än 88 procent. Andel behandlade med god viruskontroll: mer än 90 procent. Andel immundefekta där behandlingsstart inte initierats: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Andel behandlade med allvarlig immundefekt: mindre än 10 procent. Dessa mått används vid alla 30 hiv-enheter, omfattar alla kända levande patienter (n=5996).

  Täckningsgrad: mer än 99 procent. 2012 har antalet patienter ökat med 6 procent.

  Analys/återkoppling: Varje enhet kan analysera egna data i realtid. En gång per år sammanställs data från alla kliniker och jämförs med riksdata samt resultatmål. Resultat presenteras via hemsida, nyhetsblad till användare, för Infektionsläkar- och sjuksköterskeföreningen, lokala, nationella och nordiska möten, anordnade av specialistföreningarna för infektion, mikrobiologi, gynekologi, venereologi och smittskyddsorganisationen. För patienter, frivillighetsorganisationer och allmänhet via föreläsningar.

  Population

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Åldrar i registret

  Alla åldrar.

  Registrets totala volym

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Volym det senaste verksamhetsåret

  6 016 patienter.

  Täckningsgrad

  Mer än 99 procent.

  Referenser på valideringar

  InfCare HIV har utvecklat ett datakvalitetsindex för analys och korregering av registerdata, på individ, klinik- och nationell nivå. Extern validering av databasen har utförts av vår vetenskapliga samarbetspartner IBM Research Haifa (världsledande inom e -health) visar att antalet inmatningsfel i vårt kvalitetsregister var 0 procent av 4 analyserade parametrar. Detta är enligt IBM unikt i deras erfarenhet.

 • Vill du delta i en forskningsstudie?

  Är du intresserad att delta i en klinisk studie om hiv-infektion?

  En pågående klinisk studie studerar effekt och säkerhet av läkemedlet triptorelin som tilläggsbehandling till hiv-behandling

  Triptorelin är en syntetisk version av ett hormon som finns naturligt i kroppen och påverkar nivåerna av könshormonerna (såsom testosteron). Detta gör att triptorelin sedan länge har använts för behandling av bland annat prostatacancer, vilket gör att erfarenheten kring läkemedlets säkerhet är omfattande.

  Patienter med välkontrollerad hiv-infektion har reservoarer av vilande hiv-virus i form av hiv-DNA i immunceller. Vi vill nu undersöka om användningen av triptorelin, i kombination med din nuvarande hiv-behandling, kan minska mängden vilande hiv-virus i kroppen. Att delta i studien innebär mellan 4 till 8 klinikbesök under ett halvår, beroende på lottning till två alternativ; läkemedel eller i kontrollgrupp (endast din vanliga medicin mot hiv-infektion). Behandlingen sker i form av injektioner vid 3 besök samt uppföljningsbesök efter behandlingens slut. Reseersättning utgår.

  Studien startade i september 2018, kommer att inkludera 52 patienter och genomförs på Huddinge Sjukhus, Södersjukhuset och Sahlgrenska Sjukhuset/Östra.

  För att kunna delta ska du bland annat uppfylla följande kriterier:

  Du ska vara man mellan 18-65 år

  Du ska ha fått behandling mot hiv i minst 3 år

  Du ska haft odetekterbart virus det sista året

  Du ska inte ha pågående hepatit B eller C

   

  För intresseanmälan, mer information eller om du har frågor kontakta oss så berättar vi mer:

  Huddinge sjukhus

  Studiesköterska tel: 072-595 57 83 (Katarina Stigsäter) katarina.stigsater@sll.se

  Studieansvarig läkare: Doktor Piotr Nowak

  Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 57 Huddinge

  Södersjukhuset

  Studiesköterskor tel: 08-123 626 96 (Elisabet Storgärd och Ronnie Ask) elisabet.storgard@sll.se eller ronnie.ask@sll.se

  Studieansvarig läkare: Doktor Carl Johan Treutiger

  Venhälsan/Infektionskliniken, Södersjukhuset AB, 118 83 Stockholm

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

  Studiesköterskor tel: 031-3435522 (Lissie Johansson), lissie.johansson@vgregion.se, eller 031-3434284 (Kristina Arrnäs), kristina.arrnas@vgregion.se

  Studieansvarig läkare: Magnus Gisslén

  Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg

   

  Denna studie genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Studien godkändes av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innan den startade.