Gå till innehåll
X

Infektionsmottagning 2

Vi tar emot och behandlar vuxna personer med HIV-infektion.


Tidsbokning
Telefonnummer: 08-616 25 00
Måndag - fredag 07.30-11.30
Måndag - onsdag 13.00-15.30

Gäller det recept eller provsvar?
Då kan du ringa sjuksköterska på telefonnummer: 08-616 39 97 
Måndag - fredag: 08.00-10.00
Måndag och onsdag: 13.00 - 14.30

Gällande frågor om förnyade recept, tidbokning etc kan du även nå oss via 1177 (se länk nedan).

 

Kontakta 1177 Vårdguiden dygnet runt för rådgivning om vart du ska vända dig.
 • Hitta hit

  karta Kartmarkör
  Entré: Huvudentré
  Hiss: S
  Våning: -1
  Sjukhusbacken 14. Det låga huset vid sidan av huvudbyggnaden.
 • Om mottagningen

  Vi tar emot alla vuxna med HIV, oavsett kön eller sexuell läggning. Du kan komma till oss med eller utan remiss oavsett om du är nydiagnosticerad eller har levt med HIV länge.

  För att skapa kontinuitet strävar vi efter att du ska få träffa samma läkare och sköterska varje gång du kommer. För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss och kan lita på att vi tillgodoser din rätt till integritet och sekretess. Vi gör allt för att denna rätt inte ska kränkas.

 • Inför besök

  Ta med kallelse, godkänd legitimation samt eventuellt högkostnadskort eller frikort.

  Kom till mottagningen i god tid så att du hinner registrera dig i kassan före ditt besök. Tänk på att det är ont om parkeringsplatser vid Södersjukhuset.

 • Efter besök

  Om du har några frågor efter besöket är du välkommen att ringa oss.

 • Sammanhållen journalföring

  Infektionsmottagning 2 ingår i sammanhållen journalföring med andra vårdgivare genom att vi använder samma journalsystem, TakeCare. Det innebär att andra vårdgivare får ta del dina journaluppgifter förutsatt att:

  • det finns en aktuell patientrelation 
  • uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling 
  • du samtycker till det.

   

  Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Om du inte vill att dina uppgifter skall vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du tala om det för vår vårdpersonal. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

 • Nationellt kvalitetsregister

  Information om kvalitetsregistret InfCare HIV - Ett beslutsstöd och kvalitetsregister för att förbättra hiv-vården i Sverige.

  Socialstyrelsen skriver på sin hemsida:

  Beskrivning av registret

  Bakgrund: HIV infektionen är livslång och genererar stora mängder data. Patienterna återfinns på ett stort antal kliniker med oftast få patienter på varje enhet. Kunskapsutvecklingen är snabbt med ett föränderligt sjukdomspanorama. Detta ställer krav på gott beslutsstöd, kvalitetssäkring och konsultationsmöjligheter.

  Syfte: Att skapa en god och jämlik vård oavsett smittväg, kön och vårdgivare genom att identifiera problem och förbättringspotentialer. Detta sker genom integrering av flera funktioner: kliniskt beslutsstöd, hälsoenkät med PROMS, integrerad databas med processmått och konsultationsmodul där varje klinik i realtid kan kontrollera sin utveckling.

  Viktigaste process och resultatmått: Död: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Patientrapporterade data med Hälsorelaterad livskvalitet: besvärande biverkningar: mindre än 25 procent. Välbefinnande index: mer än 50 procent. Följsamhet till behandling: mindre än 88 procent. Andel behandlade med god viruskontroll: mer än 90 procent. Andel immundefekta där behandlingsstart inte initierats: mindre än 1 procent av alla patienter per år. Andel behandlade med allvarlig immundefekt: mindre än 10 procent. Dessa mått används vid alla 30 hiv-enheter, omfattar alla kända levande patienter (n=5996).

  Täckningsgrad: mer än 99 procent. 2012 har antalet patienter ökat med 6 procent.

  Analys/återkoppling: Varje enhet kan analysera egna data i realtid. En gång per år sammanställs data från alla kliniker och jämförs med riksdata samt resultatmål. Resultat presenteras via hemsida, nyhetsblad till användare, för Infektionsläkar- och sjuksköterskeföreningen, lokala, nationella och nordiska möten, anordnade av specialistföreningarna för infektion, mikrobiologi, gynekologi, venereologi och smittskyddsorganisationen. För patienter, frivillighetsorganisationer och allmänhet via föreläsningar.

  Population

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Åldrar i registret

  Alla åldrar.

  Registrets totala volym

  Samtliga hiv infekterade patienter som får vård i Sverige.

  Volym det senaste verksamhetsåret

  6 016 patienter.

  Täckningsgrad

  Mer än 99 procent.

  Referenser på valideringar

  InfCare HIV har utvecklat ett datakvalitetsindex för analys och korregering av registerdata, på individ, klinik- och nationell nivå. Extern validering av databasen har utförts av vår vetenskapliga samarbetspartner IBM Research Haifa (världsledande inom e -health) visar att antalet inmatningsfel i vårt kvalitetsregister var 0 procent av 4 analyserade parametrar. Detta är enligt IBM unikt i deras erfarenhet.

  Länk till Socialstyrelsens sida

 • Vill du delta i en forskningsstudie?

   

   

  Vill du delta i en forskningsstudie? 

  En ny klinisk studie kommer att studera effekt och säkerhet av Triptorelin (s.k. gonadotropin-frisättande hormon-analog) som tilläggsbehandling till hiv-behandling

  Triptorelin är en syntetisk version av ett hormon som finns naturligt i kroppen och påverkar nivåerna av könshormonerna (såsom testosteron). Detta gör att Triptorelin sedan länge har använts för behandling av bland annat prostatacancer, vilket gör att erfarenheten kring läkemedlets säkerhet är omfattande.

  Patienter med välkontrollerad hiv-infektion har reservoarer av vilande hiv-virus i form av hiv-DNA i immunceller. Nya studier har visat att behandling med Triptorelin aktiverar så kallade T-lymfocyter, vilka är viktiga i försvaret mot virusinfektioner.

  Vi vill nu undersöka om tilläggsbehandling med Triptorelin kan leda till minskning av mängden vilande hiv-virus i form av hiv-DNA.

  Studien startade i september 2018, kommer att inkludera 52 patienter och genomföras på Huddinge Sjukhus och Södersjukhuset.

  För att kunna delta ska du bland annat uppfylla följande kriterier:

  Du ska vara man mellan 18-65 år
  Du ska ha fått behandling mot hiv i minst 3 år. Vid behandling mer än 10 år är chansen liten att kunna delta
  Du ska inte haft tidigare behandlingsuppehåll
  Du ska haft odetekterbart virus det sista året
  Du ska inte ha pågående hepatit B eller C

  För intresseanmälan eller om du har frågor om studien kontakta:

  Huddinge sjukhus
  Studiesköterska tele: 072-595 57 83 (Lena Mattsson)
  Lena.m.mattsson@sll.se
  Studieansvarig: Doktor Piotr Nowak
  Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 57 Huddinge

  Södersjukhuset
  Studiesköterska tele: 08-616 26 96 (Elisabet Storgärd och Ronnie Ask)
  elisabet.storgard@sll.se   ronnie.ask@sll.se
  Studieansvarig: Doktor Carl Johan Treutiger
  Venhälsan/Infektionskliniken, Södersjukhuset AB, 118 83 Stockholm

  Denna studie genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på människor. Studien godkändes av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innan den startade.

   

Till toppen Pil