Hoppa till huvudinnehållet

Medicinisk intensivvård, Hjärtintensivvård och Intermediärvårdsavdelning (MIVA/HIA/IMA)

Välkommen till MIVA/HIA/IMA - en intensivvårdsavdelning under verksamhetsområde Kardiologi.

Telefonnummer:
08-123 61 000

Telefonnummer till expeditionen och hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) 08-123 630 60 Telefonnummer direkt till patientmodulerna:
Modul 1-2 08-123 630 61
Modul 11-12 08- 123 630 50
Modul 13-14 08 -123 630 51
Modul 16-17 08-123 630 54
Modul 6-7 08-123 636 46

 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: G
  Våning: 1
  Gå via huvudentrén till hiss G, plan 1. Ring till respektive modul/expeditionen när du kommer fram till avdelningen så kommer vi och tar emot er vid avdelningens entré.
 • På MIVA vårdas patienter med medicinska tillstånd i behov av intensivvård. Vanligt förekommande sådana är vård efter hjärtstopp, allvarliga infektioner, förgiftningar, akuta neurologiska tillstånd och svår andningssvikt.

  På HIA vårdas patienter efter genomgången hjärtinfarkt, svårare former av hjärtsvikt eller när hjärtat inte slår i en normal rytm.

  På IMA vårdas patienter med olika medicinska tillstånd i behov av avancerad vård och en hög övervakningsnivå men som inte är i behov av intensivvård.

  Vi som arbetar på avdelningen är kardiologer, intensivister, anestesiologer, specialistsjuksköterskor inom intensivvård, specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård, sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadsassistenter, måltidsansvariga, fysioterapeuter, farmaceut samt kurator.

  Södersjukhuset har ett utbildningsuppdrag vilket medför att det även förekommer studenter/elever i vårdteamet.

 • Du som vårdas hos oss är allvarligt sjuk och i behov av avancerad övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad. Beroende på sjukdomens art kan du behöva hjälp med andningsstöd och läkemedel som gör att du sover under den mest kritiska sjukdomsfasen. Hur djup sömnen är och sjukdomsförloppets art kan påverka minnet av vårdtiden. Det kan även påverka måendet efter utskrivningen.

  De flesta av våra patienter kommer direkt från akutmottagningen men vissa har vårdats en tid på sjukhuset men försämrats så pass att de behöver en högre vårdnivå. Få av våra patienter går direkt hem efter vårdtiden på MIVA/HIA/IMA. Det vanliga är i stället att det följer några dagars vårdtid på någon annan av sjukhusets avdelningar efter tiden här.

  Vi erbjuder utökade stödfunktioner såsom tolk och representant från sjukhuskyrkan.

  Som patient hos oss deltar du i våra kvalitetsregister för att hjälpa oss att förbättra vården.

  Du kan läsa din journal via 1177 Vårdguidens E-tjänster. Du kan också beställa din journal via Journalservice Södersjukhuset.

 • Närstående, även minderåriga, är välkomna att besöka MIVA/HIA/IMA. Vi har inga bestämda besökstider, besök sker efter överenskommelse med ansvarig personal. Detta av respekt för medpatienter och för att besöket inte ska krocka med ronder och undersökningar. Ring till respektive modul/expedition när ni kommer till avdelningen så kommer vi och möter er vid entrén. 

  Mobiltelefon är tillåtet på avdelningen men ska gärna vara på ljudlöst. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma. Ta gärna hem patientens tillhörigheter efter att personalen kontrollerat legitimation.

  Det finns möjlighet att köpa mat från patientköket eller att värma medhavd mat i ett av samtalsrummen.  Kontakta personalen för mer information.

  I huvudentrén finns meditationsrum, sjukhuskyrka, apotek, bibliotek, lunchrestaurang samt Pressbyrån.