Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Vårdavdelning 52, Kardiologi

Här utreds och behandlas patienter med hjärtsjukdom, med särskilt fokus på olika rubbningar i hjärtrytmen, så kallade arytmier. Vi är även specialiserade på patienter med hjärtsvikt samt patienter med andra hjärtsjukdomar och använder oss av hjärtövervakning.

De vanligaste undersökningarna är ultraljud på hjärtat, arbetsprov och kranskärlsröntgen. Du som har fått en pacemaker eller har behov av det, vårdas också här.

Vi arbetar personcentrerat och vårdteamet består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med stöd av fysioterapeuter och kurator.

Telefonnummer:
08-123 61 252
 • Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 2
  Gå via huvudentrén och tag hiss B till plan 2.
 • Vi är specialiserade på olika former av hjärtrytmrubbningar och använder oss av hjärtövervakning.

  De vanligaste undersökningarna är ultraljud på hjärtat, arbetsprov och kranskärlsröntgen. Du som har fått en pacemaker eller har behov av det, vårdas också här.

  Vi arbetar personcentrerat och vårdteamet består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med stöd av fysioterapeuter och kurator.

 • När vi utreder dina hjärtbesvär använder vi oss av kontinuerlig hjärtövervakning för hjärtrytm och EKG samt blodprovstagning. Om det bedöms nödvändigt kan du även utredas med ultraljud, arbetsprov eller kranskärlsröntgen.

  Vid utskrivning har vi ett utskrivningssamtal där vi går igenom din vårdtid. Skriv gärna ner dina funderingar och frågor och ta upp dessa med oss under utskrivningssamtalet. Vid hemgång får du ett skriftligt utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse. Om det krävs återbesök kommer vi att informera om det. Vid behov diskuterar vi även sjukskrivning.

  Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

  Har du haft en hjärtinfarkt eller genomgått ballongvidgning av kranskärl (PCI) följs du vanligtvis upp inom ett par veckor genom ett återbesök till någon av våra sjuksköterskor på kranskärlsmottagningen och senare till läkare på hjärtmottagningen. Har du fått en pacemaker sker uppföljningen via pacemakermottagningen.

  Södersjukhuset har ett utbildningsuppdrag vilket medför att det förekommer studenter/elever i vårdteamet.

  Som patient hos oss deltar du i våra kvalitetsregister för att hjälpa oss att förbättra vården.

  Du kan läsa din journal via 1177 Vårdguidens E-tjänster. Du kan också beställa din journal via Journalservice Södersjukhuset.

 • För att minska risken för smittspridning av covid-19 och influensa har vi besöksrekommendationer på sjukhuset. Rekommendationerna gäller även för dig som är vaccinerad.

  • Håll avstånd till andra och besök helst sjukhuset ensam.
  • Besökare får inte ha förkylningssymptom.
  • Använd munskydd och tvätta eller sprita händerna.

  Mobiltelefon får du använda men på ljudlöst.
  Undvik starkt doftande blommor och parfym.

  Ringer du för att få information om en anhörig är vi tacksamma om du ringer efter kl. 12.00 eftersom avdelningsarbetet är som intensivast på förmiddagen.

   

 • Utifrån behovsbedömning kan du som inneliggande patient få träffa en arbetsterapeut och/eller en fysioterapeut.

  Arbetsterapeuten hjälper dig med att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga medan fysioterapeuten hjälper dig med att förebygga, undersöka och behandla funktionspåverkningar. Arbetsterapeuten och fysioterapeuten bedömer också ditt behov av hjälpmedel inför hemgång.