Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Barn & ungdomar / Avdelningar och mottagningar / Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet)

Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet)

NU-teamet är ett neuropsykiatriskt utredningsteam som utreder utvecklingsavvikelser hos barn under 4 år. I NU-teamet görs även psykologiska utvecklingsbedömningar för barn under 6 år.

NU-teamet utreder också barn upp till 18 års ålder som har pågående läkarkontakt med Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och som har ett komplicerat somatiskt/neurologiskt tillstånd som försvårar bedömningen.

Telefonnummer:
08-616 40 00
Kontakta oss via 1177 Vårdguiden
 • Hitta hit

  Karta över sjukhusområdet Huvudentré
  Entré: Huvudentré
  Hiss: B
  Våning: 5
 • Om mottagningen

  Vid en utredning görs en bred kartläggning av barnets styrkor och svårigheter inom olika utvecklingsområden. De områden som vi bedömer är bland annat samspelsförmåga, uppmärksamhet/koncentration, inlärningsförmåga, färdigheter i vardagen, språkutveckling och motorik. Utredningen kan resultera i diagnoser som autism, utvecklingsstörning, ADHD, språkstörning eller motorikstörning som Developmental Coordination Disorder (DCD).

  NU-teamet består av barnneurolog, psykolog, specialpedagog, logoped, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och sekreterare. Studenter kan delta under besöken eftersom utbildning och forskning är en del av vår verksamhet. Vi är anslutna till kvalitetsregistret NEUROPSYK.

  För att komma till NU-teamet behövs läkarremiss från barnavårdscentral, barnläkarmottagning eller Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Remissen skrivs i samråd med föräldrarna.   

 • Inför besök

 • Efter besök

  Om ni har några frågor efter besöket går det bra att ringa oss.

 • Information till vårdgivare

  NU-teamets primära upptagningsområde är sydöstra Stockholms län.

  NU-teamets uppdrag

  • Utreder barn under 4 år med autism eller annan neuropsykiatrisk frågeställning och med behov av multiprofessionell bedömning.
  • Utreder utvecklingsavvikelse/neuropsykiatrisk frågeställning hos barn, med neurologiska eller somatiska tillstånd, som kan antas påverka den neuropsykiatriska problematiken.
  • Gör psykologutredningar på barn 0–5 år med oklar utvecklingsförsening utan kontakt- eller samspelsproblematik och där barnet endast är i behov av psykologisk utvecklingsbedömning.
  • Internremittering av barn som har pågående läkarkontakt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och som har ett komplicerat somatiskt/ neurologiskt tillstånd som försvårar bedömningen. Det behövs en läkarremiss för utredning i NU-teamet med tanke på medicinsk uppföljning. Vid oklarheter går det bra att konsultera oss eller skicka remiss till områdets remissgrupp, se nedan.

  Remissgruppen Syd-ost
  Anittra Norberg
  BUP Farsta
  Storforsplan 36 plan7
  123 47 Farsta
  08/514 526 00

  Remissgruppen Syd-ost
  Johanna Englund
  Sachsska BUM i Farsta
  Karlandaplan 6
  123 47 Farsta
  08/616 52 60

   

  Underlag för remissen

  • Patientuppgifter.
  • Vårdnadshavare och godkännande av remissen.
  • Om flera  vårdnadshavare, namn och kontaktuppgifter till alla.
  • Behov av tolk och språk (observera särskilda dialekter osv som bör tas hänsyn till).
  • Frågeställning, dvs. vad är misstanke eller vad ska NU-teamet utreda.
  • Beskrivning av problemområden och föräldrarnas oro.
  • Beskrivning av nuvarande situation, utveckling, barnets beteende, inkl. samspel, koncentration, lekbeteende, inlärning, anpassning till förskola/skola.
  • Eventuell beskrivning från förskola/skola.
  • Kort beskrivning av familjens allmänna situation.
  • Beskrivning av utvecklingsanamnes, inklusive graviditet, förlossning, spädbarnstid, motorik, språk.
  • Om familjen har särskilda omständigheter t ex kontakt med socialtjänsten, pågående vårdnadstvist osv. är det mycket viktigt att det framkommer i remissen.
  • Vid eventuella medicinska svårigheter önskas att beskrivningen görs utifrån problematiken som kan ha betydelse för barnets beteendeproblematik eller avvikande utveckling.


  Observera att vid remissbedömning på NU-teamet är vi beroende av informationen i remissen och kan vi inte bedöma en remiss med bristfälligt underlag. Dessa remisser kommer att returneras för komplettering. Vid osäkerhet om barnet tillhör till NU-teamets patientgrupp vänligen kontakta oss före remittering.

 • Länkar av intresse