Hoppa till huvudinnehållet

Bra att veta inför ditt besök på Södersjukhuset

Här har vi samlat praktisk information inför ditt besök på Södersjukhuset. Du kan också läsa mer under varje mottagnings sida. 

 

 • Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du berätta det senast 24 timmar före den bokade tiden. Annars får du betala en avgift för uteblivet besök.

  Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.

  Du kan enkelt använda e-tjänsterna på www.1177.se om du vill omboka eller avboka ditt besök, tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. Du kan också ringa till mottagningen, se telefonnummer och telefontider på din kallelse. Kom ihåg att ange ditt namn och personnummer om du ringer en telefonsvarare.

 • Många mottagningar kan skicka SMS-påminnelse 48 timmar före besöket men tyvärr finns inte funktionen på alla mottagningar. Fråga vårdpersonalen om det finns möjlighet att få ett SMS om din bokade tid.

 • Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

  I Region Stockholm innebär det att du ska erbjudas tid för specialistbesök inom 30 dagar från remissdatum. En behandling eller operation ska påbörjas inom 90 dagar från beslutsdatum. Vårdgarantin innebär också att du kan byta till annan vårdgivare om du inte kan erbjudas besök och behandling inom en viss tid. Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.

  Här kan du läsa mer om vårdgarantin

 • Får du vänta i mer än 30 minuter efter din avtalade besökstid har du rätt att få tillbaka patientavgiften. Men du måste begära det i samband med besöket. Detta gäller inte vid akut- och jourmottagningar.

 • På Södersjukhuset bedrivs omfattande utbildningsverksamhet. Därför kan du möta vårdpersonal under utbildning vid ditt besök på sjukhuset. • I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården.

  Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister. Uppgifterna i kvalitetsregister omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter bara får lämnas ut från registret om du eller någon närstående inte tar skada av det.

  De uppgifter som registreras om dig i ett kvalitetsregister är personnummer, vårdkontakter, diagnos och medicinska ställningstaganden. Uppgifterna i ett kvalitetsregister får användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, för att ta fram statistik och i forskning.

  Din medverkan i ett kvalitetsregister är frivillig. Du har alltid möjlighet att säga nej och det påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras ska du kontakta den mottagning eller avdelning du har besökt.

 • De flesta prov som tas inom vården kastas efter slutförd analys. Vissa prover sparas dock med ditt samtycke i en så kallad biobank efter att ha analyserats.

  En biobank är en samling prover, till exempel blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover, som tas i hälso- och sjukvården och sparas mer än två månader. Proverna ska gå att koppla till den person de kommer ifrån.

  Enligt biobankslagen ska du i samband med en provtagning bli tillfrågad om du samtycker till att provet sparas i en biobank. Du ska få information om hur provet kan komma att användas. Det är du själv som bestämmer om provet får sparas för framtiden. Tala med vårdpersonalen om hur du ställer dig till att dina prover sparas.

 • Som vårdgivare i Stockholms läns landsting använder Södersjukhuset sammanhållen journalföring. Det innebär att journalinformation kan delas med andra vårdgivare inom och utanför Stockholms läns landsting. Sammanhållen journalföring bidrar till bättre och säkrare vård.

  Information om vård som du fått hos en vårdgivare, till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare För att en vårdgivare ska få åtkomst till din journal hos en annan vårdgivare krävs ditt samtycke. Det krävs även att du har en aktuell vårdrelation hos den andra vårdgivaren och att uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling.

  Läs mer på sidan Din journal.

 • Om du inte är nöjd med den vård du har fått kan du lämna dina synpunkter till oss så att vi kan bli bättre. Dina synpunkter kan gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Har du frågor om behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Södersjukhusets dataskyddsombud.

  Synpunkter och klagomål via 1177.se

  Lämna enkelt dina synpunkter och klagomål till oss via e-tjänsten ”Synpunkter och klagomål” på 1177.se. Du får svar direkt till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor. 

  Patientvägledning

  På Södersjukhuset finns funktionen Patientvägledning dit du kan vända dig för att få råd angående dina synpunkter på vården.

  Om du önskar framföra synpunkter på vården via patientvägledningen så kan du göra det via 1177.se.
  Länk till Patientvägledningen.

  Du kan även skicka ett brev till följande adress:

  Patientvägledningen
  Södersjukhuset
  118 83 Stockholm

  Gäller dina synpunkter vård du fått av en annan vårdgivare/annat sjukhus är det istället dem du ska höra av dig till.