Hoppa till huvudinnehållet

Bra att veta inför ditt besök på Södersjukhuset

Här har vi samlat praktisk information inför ditt besök på Södersjukhuset. Du kan också läsa mer under varje mottagnings sida. 

 

 • Har du erbjudits tid för nybesök efter att remiss har skickats till specialistmottagning, så bör du kontakta mottagning så snart som möjligt via 1177 eller telefon, om tiden inte passar dig.

  Har du kommit överens om en tid för nybesök med en specialistmottagning och därefter bokar om din tid vid två tillfällen (tre tider med ursprunglig tid inräknad) utan att det finns synnerliga skäl för ombokningen, så skickas din remiss åter till den vårdgivare som remitterat dig till oss på Södersjukhuset.

 • De flesta mottagningar kan skicka SMS-påminnelse 48 timmar före besöket. Fråga personalen om det finns möjlighet att få ett SMS om din bokade tid.

 • Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

  I Region Stockholm innebär det att du ska erbjudas tid för specialistbesök inom 30 dagar från remissdatum. En behandling eller operation ska påbörjas inom 90 dagar från beslutsdatum. Vårdgarantin innebär också att du kan byta till annan vårdgivare om du inte kan erbjudas besök och behandling inom en viss tid. Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.

  Här kan du läsa mer om vårdgarantin

 • På Södersjukhuset bedrivs omfattande utbildningsverksamhet. Därför kan du möta vårdpersonal under utbildning vid ditt besök på sjukhuset. • I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården.

  Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister. Uppgifterna i kvalitetsregister omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter bara får lämnas ut från registret om du eller någon närstående inte tar skada av det.

  Det finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i Sverige. Vilka uppgifter som registreras varierar mellan olika register. Varje register har valt ut vilka frågor som är viktiga att få svar på vid just den sjukdomen eller behandlingen. Uppgifterna i ett kvalitetsregister får användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, för att ta fram statistik och i forskning.

  Din medverkan i ett kvalitetsregister är frivillig. Du har alltid möjlighet att säga nej och det påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras ska du kontakta den mottagning eller avdelning du har besökt.

  Läs mer om kvalitetsregister på www.1177.se.

 • De flesta prov som tas inom vården kastas efter slutförd analys. Vissa prover sparas dock med ditt samtycke i en så kallad biobank efter att ha analyserats.

  En biobank är en samling prover, till exempel blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover, som tas i hälso- och sjukvården och sparas mer än två månader. Proverna ska gå att koppla till den person de kommer ifrån.

  Enligt biobankslagen ska du i samband med en provtagning bli tillfrågad om du samtycker till att provet sparas i en biobank. Du ska få information om hur provet kan komma att användas. Det är du själv som bestämmer om provet får sparas för framtiden. Tala med vårdpersonalen om hur du ställer dig till att dina prover sparas.

  Läs mer om biobankslagen på www.1177.se.

 • Som vårdgivare i Region Stockholm använder Södersjukhuset sammanhållen journalföring. Det innebär att journalinformation kan delas med andra vårdgivare. Sammanhållen journalföring bidrar till bättre och säkrare vård.

  Information om vård som du fått hos en vårdgivare, till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral, syns inte automatiskt hos en annan vårdgivare. För att en vårdgivare ska få åtkomst till din journal hos en annan vårdgivare krävs ditt samtycke. Det krävs även att du har en aktuell vårdrelation hos den andra vårdgivaren och att uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling.

  Läs mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring på www.1177.se.

 • Om du inte är nöjd med den vård du har fått kan du lämna dina synpunkter till oss så att vi kan bli bättre. Dina synpunkter kan gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. 

  Synpunkter och klagomål via 1177.se

  Lämna enkelt dina synpunkter och klagomål till oss via e-tjänsten ”Synpunkter och klagomål” på 1177.se. Du får svar till din inkort på www.1177.se, oftast inom några arbetsdagar men senast inom fyra veckor. Lär mer under rubriken "Synpunkter på vården" på www.sodersjukhuset.se.

  Patientvägledning

  På Södersjukhuset finns funktionen Patientvägledning dit du kan vända dig för att få råd angående dina synpunkter på vården. Vi rekomenderar att du i första hand vänder dig till den mottagning/avdelning som dina synpunkter eller klagomål berör, men om du föredrar att kontakta någon som inte är knuten till den aktuella verksamheten är du välkommen att kontakta Patientvägledningen. Enklast är att ta kontakt via www.1177.se, men det går också bra att lämna ett meddelande på telefon 08-123 616 61.

  Du kan även skicka ett brev till följande adress:

  Patientvägledningen
  Södersjukhuset
  118 83 Stockholm

  Läs mer om dina rättigheter som patient och hur du kan få stöd om du har synpunkter på vården på www.1177.se.

 • Södersjukhuset erbjuder flera olika kontaktvägar för kommunikation med dig som patient eller närstående. Kommunikationen kan ske via brev, telefon eller digitalt via 1177.se eller i appen Alltid Öppet. Du kan komma överens med mottagningen om hur du vill bli kontaktad.

  Du får en digital kallelse via Alltid Öppet, det är viktigt att du öppnar och läser den i appen. Kallelsen skickas även till Kivra eller Min myndighetspost. Om du inte har möjlighet att ta emot digitala kallelser skickas en brevkallelse till dig.

  Det är alltid viktigt att du läser all information både i brev och digitala kallelser så att vi kan ge dig så bra vård som möjligt.

 • Som patient och närstående är du alltid välkommen att framföra önskemål om, men du kan inte välja, vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig.

  Den grundläggande värderingen om människors lika värde i hälso- och sjukvårdslagen omfattar alla. Krav av diskriminerande karaktär exempelvis krav på sjukhuspersonalens kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, kan inte uppfyllas.

  Patienter och närstående ska bemötas med respekt. Men i lika hög grad gäller det omvända, att patienter och närstående visar respekt gentemot sjukvårdspersonalen.

  Tack för att du bidrar till en trivsam och trygg miljö!

 • Södersjukhuset använder Region Stockholms app Alltid öppet. Genom att ladda ner appen kan du få elektroniska kallelser och ha videosamtal med oss. Läs mer om Alltid öppet.