Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Kursen Facilitering och stöd inom kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete

Varje termin erbjuder vi en tvådagarsutbildning som heter Facilitering och stöd inom kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete. Den riktar sig till alla som arbetar kliniskt inom hälso- och sjukvården och som på något sätt handleder interprofessionella studentteam.

Kursens övergripande syfte är att stärka dig som handledare så att du får kunskaper och verktyg för att på bästa sätt kunna stödja studenterna i att samarbeta och lära i interprofessionella team. 

Vad är interprofessionellt lärande och samarbete?

Interprofessionellt lärande och samarbete (IPLS) är en grundläggande tillgång som kan förena och förbättra teamarbetet för en ökad patientsäkerhet, vårdkvalitet, effektivitet samt förbättrad arbetsmiljö, patientnöjdhet och lärandemiljö. IPLS innebär att professionerna arbetar systematiskt med att lära med, av och om varandra. Detta sker med ömsesidig respekt och ansvar i samarbete med varandra och med patienten.

C-IPLS

C-IPLS är ett regionsövergripande kunskapscentrum för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete för medarbetare inom vårdens alla professioner. Läs mer på vår ingångssida.

Vad är facilitering?

Facilitering är ett tillvägagångssätt som syftar till att hjälpa team att nå gemensamma mål genom processer som involverar deltagarna aktivt.
Kursen stärker deltagarnas kompetenser och introducerar metoder och verktyg för att kunna facilitera interprofessionella studentteam.
Kursen riktar sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm, som är involverade i handledning av studenter med olika professioner.

 

Om kursen

Syfte

Kursens övergripande syfte är att stärka handledare av interprofessionella studentteam för att optimera studenternas lärande och samarbete.

Facilitering och stöd för klinikst IPLS foto_780pxbred.jpg


Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna

  • redogöra för och argumentera för kärnbegrepp inom IPLS
  • beskriva principer för interprofessionellt teamsamarbete och vad som kan påverka detta
  • planera och genomföra grundläggande facilitering av team i olika sammanhang
  • redogöra för och inspirera andra till hur teammedlemmar på bästa sätt kan lära med av och om varandra
  • planera för hur feedback och reflektion kan användas i den interprofessionella handledningen
  • reflektera kring sin egen roll som handledare

Kursupplägg och datum hösten 2024

Dag 1: 9 oktober 2024 kl. 08:15-16:15
Grunder IPLS, facilitering, feedback och reflektion

Dag 2: 7 november 2024 kl. 08:15-16:15
Teamsamarbete och kommunikation, handledarens roll

Kursen består av två kursdagar som bygger på varandra. Dagarna innehåller korta teoretiska avsnitt som varvas med praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner. Deltagarna delas in i interprofessionella team där kunskap om samarbetet stärks genom övningar.

Praktisk information

Kursen hålls på Södersjukhuset. Kursdagarna bygger på varandra och det är därför viktig att planera för närvaro båda dagarna.

Mer om kursen

  • Kursen är gratis för anställda inom Region Stockholm.
  • Kursen finns med i Heroma Kompetens.
  • Efter kursen erbjuds nätverksträffar för fördjupning av kunskap och utbyte av erfarenheter.
  • Kursen är utvecklad i samarbete med Centre for Interprofessional Education, University of Toronto, Canada och Center for HR i Region Hovedstaden i Danmark.

Så tycker några deltagare om kursen

”Jättebra upplägg med både kunskapsöverföring och praktiska övningar
och möjlighet till reflexion”

”Två dagar är egentligen för kort tid”

”Mycket inspirerande och kul utbildning”.

Anmälan och urval

Du anmäler dig via Lärtorget: Facilitering och stöd inom kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete.  

Sista anmälningsdag är 8 september 2024.

Har du inte tillgång till Lärtorget mejla Malin Horngren, utbildningsledare på Centrum för interprofessionellt lärande och samarbete: malin.horngren@regionstockholm.se

Förutom tid för inkommen anmälan tar vi hänsyn till kombination av professioner samt fördelning mellan enheter.


Frågor?

Varmt välkommen att höra av dig till oss vid frågor eller funderingar kring kursen!