Hoppa till huvudinnehållet

Vilka är vi som forskar på Sös?

På Södersjukhuset är vi 100-tals forskare. Många av oss hör till Karolinska Institutets institution på Södersjukhuset (KI SÖS), men vissa av oss är anslutna till andra institutioner, högskolor och universitet. Forskningen gör så att du på Södersjukhuset kan få den bästa tänkbara vården. Och våra forskningsresultat kan även hjälpa patienter i resten av världen.

Här är några av oss 100-tals forskare

Jacob Hollenberg_0089_fotograf_Clas_Fröhling_780_520px.jpg

Jacob Hollenberg

Jacob Hollenberg jobbar som överläkare på Södersjukhusets medicinska intensivvårdsavdelning MIVA sedan många år. Han är också forskningsgruppledare, eller chef i mer dagligt tal, för Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutets institution på Södersjukhuset, KI SÖS. 2022 blev han också Sveriges första professor med kombinationen kardiologi och intensivvård.

Läs nyheten med Jacob Hollenberg
Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen SösAnna Schandl

Anna Schandl är universitetssjuksköterska på Anestesi/IVA på Sös, men jobbar också som forskande sjuksköterska. Hon vill utveckla vården på ett strukturerat sätt. "Du kanske inte kan hjälpa patienten 'bedside', men det du gör, det du forskar på, kan komma fler patienter till nytta."

Hör henne berätta mer i filmen ovan.Malin-Brunes_Fotograf_Torkel Ekqvist_Fotogruppen.jpg

Malin Brunes

Malin Brunes är läkare på Södersjukhusets Kvinnoklinik. Men hon är också forskare. I sin avhandling visade hon att robotkirurgi kan vara ett bättre alternativ vid livmoderoperation på patienter med fetma eller endometrios jämfört med mer traditionella metoder.

Läs nyheten med Malin Brunes
Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös

 

Gisela Vogel_780 px_Fotograf_Fotogruppen.png

Gisela Vogel

Intensivvårdssjuksköterskan Gisela Vogel studerade i sin avhandling hur patienter och deras närstående hanterar svår kritisk sjukdom. Och hur de drabbade har hittat olika strategier eller beteendemönster som kan återskapa en god livskvalitet.

Läs nyheten med Gisela Vogel.
Foto: Fotogruppen Sös

 


Johannes-Blom_Fotograf_Clas Fröhling_Fotogruppen.jpg

Johannes Blom

Johannes Blom är chef för verksamhetsområde Kirurgi på Södersjukhuset. Men han forskar också om tjock- och ändtarmscancer. 

Läs nyheten med Johannes Blom
Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen Sös

 

Roxanna Hellgren Bröstcentrum_0018 (1)_Fotograf_Johan Adelgren_Fotogruppen_780px.jpg

Roxanna Hellgren

Roxanna Hellgren är verksamhetschef för mammografin på Södersjukhusets Bröstcentrum men också forskare. I projektet som kallas Karma Kontrast ska hon och hennes forskningskollegor se om de med kontrastförstärkt mammografi kan upptäcka fler cancerfall tidigt. 

Läs nyheten med Roxanna Hellgren
Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös

 


Hofmann Robin_0010_Fotograf_Torkel Ekqvist_Fotogruppen_350px hög.jpg

Robin Hofmann

Robin Hofmann är överläkare på verksamhetsområde Kardiologi vid Södersjukhuset. Han driver också, bland annat, studien HELP-SWEDEHEART. En stor nationell klinisk studie som ska förbättra prognosen efter hjärtinfarkt, genom att utreda betydelsen av diagnostik och behandling av en vanligt förekommande infektion i övre magtarmkanalen.

Läs nyheten med Robin Hofmann
Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös


Inger-Kull.jpg

Inger Kull

Inger Kull är barn- och distriktssjuksköterska och Sös första professor i vårdvetenskap. 1994 var hon med och startade BAMSE-studien (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie) som omfattade drygt 4 000 barn med astma och allergi. En studie som är aktuell än i dag. 

Läs mer om nyheter från BAMSE-studien.


Marianne-Arner-professor-handkir_Fotograf_ Torkel Ekqvist_Fotogruppen.jpg

Marianne Arner

Marianne Arner är överläkare i handkirurgi på Södersjukhuset. 2022 blev hon också Sveriges första kvinnliga professor i handkirurgi och Stockholms första professor i handkirurgi.

Läs nyheten med Marianne Arner
Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös

NY_Christian Smedberg_0004_780_510px.jpg

Christian Smedberg

Christian Smedberg är kärlkirurg och forskare på Sös. Christians avhandling handlade om den potientiellt livshotande sjukdomen aortadissektion, där en reva bildas i det innersta vägglagret i stora kroppspulsådern, aortan. En ovanlig sjukdom men som Christian kunnat visa är vanligare än man trott. 

Läs nyheten med Christian Smedberg. 
Foto: Fotogruppen Sös


Melén Erik_Bamse.jpg

Erik Melén

Erik Melén är barnallergolog på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset. Men också professor i pediatrik på KI SÖS och projektledare för Clinicum. En ny satsning som ska stödja klinisk och translationell forskning. Ett av Eriks forskningsprojekt har länge varit BAMSE-projektet där han och hans forskarkollegor under många år har försökt ta reda på hur livsstil, miljö och arv påverkar barns astma, allergi och lungutveckling. Under pandemin har också olika faktorer kopplade till covid-19 undersökts i BAMSE-projektet. En sådan studie visade att exponering för luftföroreningar kopplas till ökad risk för covid-19. 

Hör Erik Melén berätta mer om studien i ett inslag från SVT.
Bild: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös


Emil Pieniowski_0016_780 px.jpg

Emil Pieniowski

Emil Pieniowski är biträdande överläkare på NGI-sektionen vid Södersjukhusets kirurgklinik, men forskar också om ändtarmscancer. I sin avhandling kunde han bland annat visa att mer än 50 % av patienterna med ändtarmscancer drabbas av svåra tarmfunktionsstörningar efter operation. Besvär som verkar kvarstå över tid och försämra personernas livskvalitet. Resultaten från Emils avhandling är viktiga för vården, och för att ge patienterna så bra information som möjligt. 

Läs nyheten med Emil Pieniowski
Foto på Emil och hans huvudhandledare Mirna Abraham-Nordling: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös