Hoppa till huvudinnehållet

Grattis Pernilla Darlington som tilldelas Hjärt-Lungfondens Jubileumsanslag 2024

gruppbild Kristina Sparreljung, Elizabeth Arkema, Pernilla Darlington och H.K.H. Prins Daniel, Pernilla och Elizabeth med diplom i händerna
Pernilla Darlington, lungläkare på verksamhetsområde internmedicin och docent vid Karolinska Institutet, Södersjukhuset, har tillsammans med Elizabeth Arkema, epidemiolog och docent vid Karolinska Institutet, Solna, tilldelats Hjärt-Lungfondens Jubileumsanslag 2024. Anslaget som är på fem miljoner kronor får de för sin forskning om individanpassad uppföljning och behandling av sarkoidos med fokus på lungfibros.

Varför har ni fått Jubileumsanslaget?

– Vi har fått Jubileumsanslaget för vårt samverkansprojekt om sarkoidos. Jag och Elizabeth ingår i ett sarkoidosnätverk vid Karolinska Institutet. Förra året skrev vi tillsammans en sammanfattande artikel om sarkoidos. Då fick vi många nya idéer om vad vi skulle vilja studera vidare och om områden där det idag bara finns begränsad kunskap om sjukdomen. Det blev grunden för vår forskningsansökan.

Vad det betyder ett så stort anslag för er forskning?

– Vi är båda mycket hedrade över anslaget. Det är väldigt roligt att vår forskning bedöms som betydelsefull. Det är ofta en utmaning inom forskningen att hitta finansiering för det man vill göra. Det här anslaget innebär att vi tillsammans nu kan genomföra större projekt som sträcker sig över flera år.

Beskriv kort vad er forskning handlar om och vilken patientnytta den har?

– Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom där den bakomliggande orsaken är okänd. Det finns idag ingen botande behandling och oftast påverkar sjukdomen lungorna. En del patienter tillfrisknar helt medan andra får kronisk sjukdom där vissa utvecklar lungfibros (vävnaden kring luftrören och i lungblåsorna omvandlas till stel ärrvävnad). I vår studie kommer vi att undersöka vilka faktorer som har betydelse för utvecklingen av kronisk sarkoidos med fokus på lungfibros. Vi vill också hitta prognostiska markörer och identifiera angreppspunkter för nya terapier. Lyckas vi med det skulle det innebära att vi i framtiden kommer kunna ge patienter med sarkoidos en individualiserad uppföljning och tidig behandling på ett mycket bättre sätt än vad vi kan idag.

På bilden från vänster: Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, Elizabeth Arkema, Pernilla Darlington och H.K.H. Prins Daniel, hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse.

Foto: Kristian Pohl, Hjärt-Lungfonden