Gå till innehåll
X

Nyheter

Södersjukhuset granskar fler fall av eventuella kränkningar

Södersjukhuset genomför just nu flera åtgärder för att förebygga och hantera kränkningar. ”Vi har arbetat intensivt med de åtgärder vi har beslutat om. Vi har infört en förbättrad rutin för att fånga upp signaler kring arbetsmiljön, utbildning i hur vi förebygger och hanterar kränkningar och sexuella trakasserier. Nu har vi fått kännedom om två nya fall som vi hanterar enligt våra rutiner”, säger Mikael Runsiö, vd på Södersjukhuset.

Södersjukhuset genomför omfattande åtgärder på akutmottagningen för vuxna

”Vi tar nu till kraftfulla åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, de berörda medarbetarna har avskedats, vi tillsätter en tillförordnad verksamhetschef vid akuten och samtidigt genomför vi utbildningsinsatser och utreder situationen vid akutmottagningen,” säger Södersjukhusets VD Mikael Runsiö. Det har även framkommit att ytterligare en tidigare medarbetare vid akutmottagningen blivit dömd för ett allvarligt brott och sjukhuset utreder nu om det kan finnas fler fall.

Tre Sös-projekt fick pengar från SLLs innovationsfond

Tre Sös-projekt fick pengar från SLLs Innovationsfond när årets första omgång innovationsprojekt i landstinget prisades. Stort grattis! Online-tjänsten Min operation ska ge tryggare och mer delaktiga patienter. Simulering av vårdmöten med normkritiska frågeställningar ska ge bättre vårdupplevelser. Och ett spelbaserat digitalt träningsprogram ska förbättra patientdiagnostiken.

Åtgärder i landstinget när ny utrustning för strålbehandling ska tas i bruk

Under första halvåret 2019 ska den nya utrustningen för strålbehandling börja användas vid Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Under den tiden blir kapaciteten något lägre än vanligt. Därför har landstinget och vårdgivarna gjort flera åtgärder för att säkra att alla patienter ska få rätt behandling i rätt tid även under tiden som de nya utrustningarna tas i bruk.

Fler alternativ för dig som söker akut vård under helgerna

"I år finns det fler alternativ för de som behöver söka akut vård. Man behöver inte själv hålla reda på vad som passar bäst utan det enklaste är att ringa 1177 Vårdguiden när som helst på dygnet och få råd av en erfaren sjuksköterska. För den som skadat sig och behöver få veta om något är brutet kan närakuten vara det bästa alternativet," säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.
Till toppen Pil