Hoppa till huvudinnehållet

Sex nya forskningstjänster till Södersjukhuset

Nu står det klart att forskningsrådet beviljar sex kliniska forskningstjänster på Södersjukhuset med start 2025.

Varje år utlyser forskningsrådet medel för stöd till klinisk forskning inom en rad områden. Tjänsterna kan sökas av alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården och målet är att stärka och förnya den kliniskt inriktade forskningen och utveckla sjukvården för våra patienter.

I år går alltså sex av totalt 36 av tjänsterna till Södersjukhuset. Maria Wilcke, överläkare på handkirugiska kliniken, är en av dem som kommer att bedriva forskning som en del av sin tjänst.

– Det känns verkligen otroligt roligt, nu har jag möjlighet att fokusera mer på forskningen och ha tid att planera nya projekt. Eftersom jag i första hand driver kliniska patientnära studier kommer resultatet patienterna till nytta relativt snart, vilket är viktigt och motiverande, säger hon.

Maria forskar på de handkirurgiska tillstånd som behandlas på handkirurgiska kliniken och berör både kroniska besvär såsom artros i hand och handled liksom akuta skador som frakturer och ledbandsskador. Fokus ligger framföra allt på förbättrad behandling.

– Med den här tjänsten finns det möjlighet att fylla de kunskapsluckor som vi upplever i vår kliniska vardag, säger hon.

Tjänsterna möjliggör forskning på deltid, upp till 50 procent kombinerat med klinisk tjänstgöring under initialt två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

– Anslagen till dessa sex kliniska forskare är ett kvitto på att vi bedriver viktig forskning med stor patientnytta här på Södersjukhuset. Det möjliggör att nya, spännande forskningsprojekt kan genomföras under mycket bra förutsättningar de kommande åren. Jag önskar mina kollegor stort lycka till med forskningen!, säger Erik Melén, prefekt på institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KI Sös).

Beviljade forskningstjänster på Södersjukhuset:


Forskar-ST: Markus Arvendell, Urologiska kliniken

Postdoktorer: Malin Brunes, Kvinnokliniken

Kliniska forskare: Jenny Bolk, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Högre kliniska forskare: Maria Wilcke, Handkirurgiska kliniken ; Anna Schandl, IVA/PVI och Pehr Lind, Onkologiska kliniken