Hoppa till huvudinnehållet

Venhälsan tilldelas anslag för att undersöka patienters upplevelser av digital vård

Vårdens ser ett ökat behov av digitala lösningar för att förbättra tillgängligheten och vårdflödet men det saknas forskning kring digital vård och patienters upplevelse av det. Nu har Victor, enhetsledare och forskningssjuksköterska på Venhälsan, tilldelats anslag av stiftelsen Läkare mot aids för att undersöka patienters upplevelse av digital vård jämfört med standardvård.

Stort grattis Victor! Hur känns det?

Det känns förstås väldigt roligt att styrelsen och kommittén som granskar och beslutar om anslagen ser samma potential och behov av forskning kring digitalisering i relation till HIV-prevention som vi på Venhälsan . Det här blir också startskottet på mina egna doktorandstudier vilket känns väldigt inspirerande.

Berätta om projektet?

Jag är i grund och botten väldigt intresserad av teknik och it. I min roll som enhetsledare och forskningssköterska har jag kunnat ta tillvara på möjligheten att kombinera det intresset med omvårdnad och forskning, något som utmärkt mitt arbete de senaste åren.

Sedan maj 2024 erbjuder Venhälsan vissa patienter ett heldigitalt flöde där de provtas hemma/utanför sjukhuset och följs upp via videosamtal på distans. Vi, liksom vården och samhället i stort, har en idé om att digitala lösningar och flöden ökar tillgången och kvalitén av vård men det saknas evidens och forskning på området.

Forskningsprojektet går ut på att undersöka patienters upplevelse av detta nya digitala flödet och jämföra det med standardvård. Vi kommer titta både på data och jämföra personers upplevelser av flödena. Ett viktigt tema för mig blir att undersöka hur personer som inte har tillgång till den digitala vården upplever det. I Sverige krävs det ofta ett svenskt personnummer och att man behärskar språket för att kunna ta del av den digitala utvecklingen vilket kan bidra till ökade klyftor i vården.

Hur kommer anslaget att hjälpa projektet?

Det kommer ge mig, tillsammans med min huvudhandledare Catharina Missailidis, möjlighet att avsätta tid och börja planera forskningen. Infektionskliniken har en god forskningstradition men det har nästan uteslutit varit läkare som har doktorerat. Jag ser fram emot att kunna inspirera andra vårdprofessioner till att utforska forskning.

Läs mer om Venhälsans digitala PrEP-mottagning.

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen