Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Bemötandeverktyg

 

År: 2019-2021 

Framtagning av 3 verktyg som stöttar föräldrar att sätta ord på sina tankar och behov under sin vistelse på neonatalavdelningen. 

I detta projekt har Sös Innovation samarbetat med Sachsska Neonatalvårdsavdelning (Neo), där föräldrar ofta bor under en längre tid med sina för tidigt födda barn eller nyfödda sjuka barn. Föräldrarnas välmående och en bra kommunikation med personalen är viktiga förutsättningarna för att föräldrar ska kunna hantera sin situation och vara delaktiga i vården av barnet.  

Projektet bygger på insikter som kommer från djupintervjuer med föräldrar samt workshops med vårdpersonalen på både Neo och Antenatal/BB. Olika Bemötandeverktyg har utformats, ändrats och förbättras iterativt efter återkoppling från hela personalgruppen, föräldrar och kuratorer på Neo.  

Verktygen består av: 

  • Dörrskyltar som föräldrar kan använda för att på ett enkelt sätt kommunicera om de önskar mer eller mindre interaktion med personalen. En inbjudande enkel text tydliggör förväntningar från båda håll. 
  • Ett anteckningsblock som bjuder in föräldrar att skriva ner sina frågor, tankar eller sätta ord på eventuell oro.  
  • Må-bra kort, som hjälper föräldrar att på ett snabbt och enkelt sätt sortera bland deras tankar och fundera på vad som får dem att må så bra så möjligt. Det kan även underlätta samtal med andra kring detta; exempelvis med partner, släkt, vänner, vårdpersonal eller kurator. 

Projektet har fått stöd från Vinnova och Region Stockholms Innovationsfond. 

Medverkande från Sös innovation: Pomme van Hoof, Clara Chague. 

Kontakta mig om du vill veta mer: 

Pomme van Hoof 
Innovationsledare & Tjänstedesigner 
Pomme.vanhoof@regionstockholm.se