Hoppa till huvudinnehållet

Vill du ha hjälp kring innovationer och utvecklingsprojekt?

Är du företagare, eller jobbar i vården i Region Stockholm? På Södersjukhusets Utbildnings- och innovationscenter finns Sös Innovation. Sös Innovation stöttar den innovationskultur som finns på Södersjukhuset och hjälper också regionens medarbetare och medicintekniska företag att hitta och genomföra innovativa lösningar i sjukvården. Produkter, tjänster och arbetssätt som kan underlätta det dagliga arbetet för vårdens medarbetare eller förbättra patienternas vård.

 

 

 • Jobbar du på Sös? Se mer information under Är du medarbetare på Sös?

  Stöd kring tjänstedesign

  Sedan något år tillbaka har Sös Innovation ett regionsövergripande uppdrag när det gäller tjänstedesign och fungerar som ett kunskapscenter för Region Stockholms medarbetare och verksamheter på området. Förhoppningen är att fler och fler inom regionen ska upptäcka tjänstedesign som en effektiv metod för utveckling av vården.

  • Sös Innovation erbjuder utbildning och stöd för er som vill starta ett tjänstedesignsprojekt. Kanske vill ni till exempel få större förståelse för hur det är att vara patient hos er eller identifiera och analysera vilka utvecklingsmöjligheter ni har i er verksamhet?

  • Sös Innovation hjälper er att visualisera patienternas behov och håller i workshops som skapar förståelse för patienters resor genom vården. Det finns även möjlighet att få utbildning och stöd i metoder för informationsinsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer med patienter och prototyptestning för att se om det finns behov av en särskild produkt.

  Fotograf Susanne Walström

  Så funkar tjänstedesign på Sös

  Tjänstedesign kan användas för att förbättra eller få fram nya tjänster, processer, arbetssätt eller produkter. De behov och upplevelser som står i centrum för utvecklingen är användarnas – i Sös fall tex patienters, närståendes eller medarbetares behov.

  För att få fram vilka användarnas behov är kan djupintervjuer göras eller så kallade ”användarresor”. På Sös har användarresor i form av patientresor genomförts där vårdpersonalen själva testat sin vårdprocess från början till slut för att se vad som skulle behöva förbättras och hur det faktiskt känns att komma till dem som patient. De användarbehov som ringas in blir fokus genom hela utvecklingsprocessen, en dynamisk process där vilda idéer till lösningar ges utrymme, för att sedan kokas ner till konkreta lösningsförslag som testas och antingen godkänns, eller revideras, för att testas igen.

  Läs mer
  Patientresor och tjänstedesignsmetoder på Södersjukhuset på sidorna 9-11 i Sös magasin Vi på Sös 

  Tjänstedesign som koncept

 • Genom Sös Innovation kan också ni svenska medicintekniska företag och entreprenörer få kontakt med sjukvården för utveckling av nya produkter.

  Sös innovation erbjuder:

  • Produktutvärdering
   Få en första bedömning av er idé – är det något som vården har behov av? Den första så kallade behovsöversikten kan betalas av Almi via förstudiemedel. Det finns också möjlighet att få testa befintliga produkter i vården.

  • Fokusgrupper
   Ni som företag eller du som entreprenör kan också få tillgång till fokusgrupper med vårdpersonal för att diskutera frågeställningar gällande konceptutveckling eller vidareutveckling av befintliga produkter. Ni kan även få hjälp med att genomföra en riskanalys där vår kliniska expertis kan vara med i både planeringsfasen och genomförandefasen.

  • CE-märkning
   Om ni behöver hjälp med att få CE-märkning på en medicinteknisk produkt kan Sös Innovation hjälpa till i den processen.
 • Sös Innovation kan ge dig och din verksamhet:

  • Stöd kring att använda tjänstedesign för utveckling. 
   Sös Innovation är regionens nod för tjänstedesign och stöttar de verksamheter på sjukhuset som vill genomföra ett utvecklingsprojekt med hjälp av tjänstedesign - för att förbättra eller få fram nya tjänster, processer, arbetssätt eller produkter för sin verksamhet.

  • Innovationsstöd. Sös Innovation tillvaratar också de idéer som kläcks av sjukhusets medarbetare och omsätter dem till innovativa och marknadsmässiga produkter eller till exempel nya digitala arbetsverktyg. 

  • Hjälp från start till mål
   Som medarbetare behöver du inte kunna något om innovationer och förbättringsprojekt för att kontakta Sös Innovation, du får hjälp från start till mål. 

  • Hjälp att söka finansiering
   Sös Innovation kan också hjälpa dig som jobbar på Sös att söka pengar från ALMI företagspartner eller Region Stockholms Innovationsfond till ditt projekt. Många projekt på Sös har fått medel från Region Stockholms Innovationsfond.


  Mer information och kontakt

  • Läs mer om Sös Innovations erbjudanden för dig som Sös-medarbetare på Sös intranät.
  • Kontaktuppgifter hittar du också här på webben under Kontakta Sös Innovation.
 • Innovationskoordinator/Produktutveckling
  Sebastian Törnfeldt
  Tel: 070-001 17 68
  sebastian.tornfeldt@regionstockholm.se

   

  Fotograf Susanne Walström

  Tjänstedesign
  Pomme van Hoof
  Tel: 076-070 37 50
  pomme.vanhoof@regionstockholm.se

  Elin Hedbrandh
  Tel: 070-002 17 16
  elin.hedbrandh@regionstockholm.se

  Maria Stockhaus
  Tel: 072-582 45 34
  maria.stockhaus@regionstockholm.se