Hoppa till huvudinnehållet

Vad händer på Sös Innovation?

På Södersjukhusets Innovationsavdelning utvecklar och designar vi vården utifrån patienternas, närståendes och medarbetares behov och upplevelser. Vi samarbetar med verksamheter, undervisar inom tjänstedesignmetoder och samverkar med universitet och högskolor. Vi är här för att möjliggöra innovation! Under våra projekt kan du läsa om olika utmaningar som vi har jobbat med under de senaste åren och vilka nya tjänster, processer, arbetssätt eller produkter det ledde till.

Sös Innovation ligger organisatoriskt under Södersjukhusets FoUUi-enhet (Forskning Utveckling Utbildning Innovation). Vi ingår i ett regionalt nätverk, Region Stockholm Innovation och är en del av Region Stockholms kompetenscenter för tjänstedesign. Vi är även med i Experio Lab Sverige, ett nationellt nätverk för tjänstdesign inom vården.

Ta del av våra projekt

 

 

 • 4-Sos innovation_0043-780-520px-C.jpg

  Alla vi som jobbar på Sös Innovation har olika bakgrund och utbildning, men en metod som flera av oss använder i vårt innovationsarbete är tjänstedesign. Inom tjänstedesign är det alltid användarens behov som står i fokus när man förbättrar eller tar fram nya tjänster, processer, arbetssätt eller produkter.

  Vi lägger en stor del av vår tid på att utforska genom att observera, lyssna och ställa frågor för att förstå behoven hos dem det berör, vilket här på ett sjukhuset ofta är patienten, dennes närstående och medarbetare.  

  Vi sammanställer och analyserar materialet som vi fått in och efter hand har vi definierat ett antal insikter som visar vad som kan vara viktigt att titta närmre på. Ibland lämnar vi över våra insikter till avdelningen, ibland driver vi projektet vidare, alltid i ett nära samarbete med vårdpersonalen. I nästa fas jobbar vi fram idéer och förslag på koncept och väljer sedan ut en eller flera som vi testar.

  Efter att ha testat idén, fått in feedback, ändrat och testat igen i flera omgångar kan vi till slut erbjuda en lösning som är välgrundad, värdefull och hållbar.

  Läs gärna mer om våra projekt för att få exempel på hur det kan se ut.

   

   

   

 • Vi har lång erfarenhet av att driva innovationsprojekt och det finns många sätt som vi kan stötta dig på. Kontakta oss gärna på Sos_innovation.sodersjukhuset@regionstockholm.se så kan vi prata mer! 

  För dig som jobbar på Sös 
  Du kanske har identifierat ett problem eller en utmaning på din arbetsplats, eller till och med redan har en tanke om en lösning eller innovation som du vill utveckla. Beroende på vilken utmaning du har och våra tillgängliga resurser så kan vi stötta dig på olika sätt: 

  • Problemformulering. Vi börjar ofta med att ställa många frågor för att förstå vad din utmaning handlar om. Vi kan hjälpa dig med att formulera din utmaning i form av en ”Hur kan vi…” fråga, som är en bra startpunkt för ett innovationsprojekt. Lösningen blir nämligen aldrig bättre än vår förståelse för problemet! 

  • Metodstöd i tjänstedesign från start till mål. Kanske det bästa vi har att erbjuda dig i form av stöd är vår grundkurs och sedan projektkurs i tjänstedesign där du tillsammans med några kollegor tar med en egen utmaning och får metodstöd genom alla steg i tjänstedesignprocessen.
    
  • Söka finansiering. Vi har stöttat många projekt att söka finansiering, ofta genom Region Stockholms Innovationsfond.
    
  • Ta in extern designkompetens. Ibland så har projekt fått pengar och möjlighet att ta in extern designkompetens. Då har vi hjälpt till med att kontakta designföretag, formulera ett uppdrag, och vara där vid de viktiga momenten. Ett exempel på det är Förbättrad vänteupplevelse.
    
  • Kartlägga användares behov och upplevelser. Ibland så har vi möjlighet att vara med och utföra intervjuer, observationer, analyser eller patientresor. Det gör vi för att hjälpa dig att förstå mer om patienters eller medarbetares behov. Ett exempel på det är Måltidsresan.
    
  • Hjälp med att utveckla en produktidé
   Vi kan stötta dig med innovationsrådgivning om du har en produktidé som du vill utveckla.
   Det kan till exempel vara bollplank kring patent,  prototyping, egentillverkning, CE-märkning, tillverkning, fribrev, finansiering, omvärldsbevakning och stöd i kontakt med företag. Ett      exempel på det är Mjölkkoppen.  

  • Testa nya innovationer på marknaden
   Ibland finns det innovationer som inte tidigare har testats i regionen, men som skulle kunna skapa värde här på Sös. Vi kan i så fall hjälpa till i dialog med företaget och andra relevanta aktörer. Det går även att söka finansiering för det. Ett exempel är en digital IVA-dagbok
   från Nederländerna som vi nu försöker testa och utvärdera på IVA Sös.
    
  • Sätta upp samarbeten med studenter.
   Vi har hjälpt många att skicka in en utmaning till Openlabs masterkurs, där en grupp studenter jobbar med verkliga utmaningar från Region Stockholm och Stockholms stad.  
   Samarbetet har ofta varit uppskattat och lett till många spännande projekt som verksamheten tagit vidare. Ett exempel på det är Min Ortopedoperation.  
    
  • Framtidstänkande och Spekulativ Design  
   Vi kan bidra med kompetens inom trendspaning, framtidstänkande och spekulativ design. Det kan vara effektiva verktyg för att öppna upp och se nya möjligheter i svåra komplexa frågor eller att förstå framtida utmaningar.   
   Ett exempel på det är Preventionsmottagningen, ett projekt om framtidens vård. 
    
  • Ge inspiration – Vi får ofta frågan att göra något inspirerande eller roligt för personalgrupper t.ex. på planeringsdagar. Vi kan erbjuda; Inspirations-workshop i tjänstedesign eller anpassade aktiviteter för din avdelning på förfrågan och i mån av tid. Vi har även workshop-material som ni själva kan använda; en workshop om framtidens vård kopplat till Preventionsmottagningen; och Empatigymmet, ett spel för att träna på empati och bemötande. (lanseras i början av 2023)

  • Samarbete i större projekt - Ibland har vi utrymme att ta in större innovationsprojekt från start till mål, ofta i samverkan med en lokal projektgrupp. Då har vi nästan alltid haft och behövt extern finansiering. Några exempel på det är; Akuten, Bemötandeverktyg och Textilsvinn. Då vi vill hjälpa så många som möjligt, ser vi helst att ni själva avsätter resurser och börjar med att ta hjälp av våra kurser. 
    

  För dig som jobbar i Region Stockholm
  Vi jobbar med att stötta regionens verksamheter, att arbeta med tjänstedesign. Läs mer på vår regionala sida här

  Om du är forskare eller jobbar på ett företag
  För externa förfrågningar hänvisar vi till Region Stockholm Innovations kontaktformulär. Då går din förfrågan ut till alla Region Stockholms innovationsstödjande verksamheter, även oss. 

  I samverkan med företag och forskare, har vi bland annat tidigare: 

  • Stöttat i att sätta upp former för att utvärdera och testa nya innovationer i någon av sjukhusets verksamheter, tex. genom fokusgrupper eller genom att sätta upp en testperiod för en specifik produkt eller tjänst och en utvärdering fyllts i av vårdpersonalen.

  • Ingått som rådgivare, behovsägare, kravställare eller slutkund i innovations- och forskningsprojekt. Ett exempel på det är BioRock.

  För dig som är student 

  • Vill du göra ditt examensarbete inom sjukvården och har en idé?
   Hör av dig, kanske kan du göra arbetet hos oss eller så hjälper vi till att förmedla en kontakt. 

  • Vi tar ibland emot praktikanter, främst inom design och tjänstedesign. Låter det intressant, mejla ditt CV och en kort beskrivning av dig själv.
 • Grundkurs och Projektkurs i tjänstedesigninn_modell_ig_innovationsguiden_tjanstedesign_intranat-780-520px-C.jpg

  Vi på Sös Innovation erbjuder två olika kurser i tjänstedesign; en Grundkurs och en Projektkurs. Båda kurser vänder sig till Södersjukhusets och Region Stockholms medarbetare som vill lära sig mer om tjänstedesignmetodiken. Mycket fokus ligger på att förstå ett problem eller en utmaning på djupet innan man tar fram en lösning, samt på hur man kan involvera patienter, medarbetare eller medborgare i processen.

  Vi välkomnar alla professioner och inga förkunskaper kring tjänstedesign behövs. Kurserna är kostnadsfria för anställda inom Region Stockholm. Vi håller ibland även kurser för externa parter men då utgår en kursavgift.

  Datum för kurserna kommuniceras bl. annat löpande via Södersjukhusets intranät och anmälning sker via Lärtorget.

  Datum för kommande kurstillfällen:

  • Grundkurs tjänstedesign: 
  • Projektkurs tjänstedesign: 

  Vid intresse eller om du vill veta mer, kontakta: Sebastian Törnfeldt
  sebastian.tornfeldt@regionstockholm.se

  tjanstedesign-grundkurs-2-780-720px-C.jpg

  Grundkurs i tjänstedesign – 2 heldagar
  Grundkurs i tjänstedesign är för dig som vill lära sig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra genom de fingerade utmaningar som tillhanda hålls.

  Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanliga inom tjänstedesign så som: djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt prototypframtagning.

  Ni blir indelade i mindre grupper och arbetar både i kurslokalen samt i några moment ute på sjukhuset/utomhus.

  Projektkurs i tjänstedesign - 6 halv dagar plus eget arbete mellan tillfällena
  Projektkurs i tjänstedesign är för dig som vill lära sig mer om tjänstedesign samt applicera metodiken på en utmaning ni har identifierat på er egen arbetsplats.

  Kursen består av 6 halvdagar där vi arbetar steg för steg genom alla moment i tjänstedesignprocessen (Ringa in, Undersöka, Fokusera, Idégenerering, Testa samt Förverkliga.) Kursen bygger till viss del på föreläsningar om tjänstedesignmetodik, men i huvudsak på kvalitativa diskussioner och grupparbete.

  Under kursen kommer ni att arbeta med tjänstedesignmetoder så som: djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt prototypframtagning.

  I projektkursen samarbetar ni i grupper om 2–4 personer från samma arbetsplats kring en utmaning ni har definierat i förväg. (Kursledarna guidar er att formulera utmaningen som ni sedan har som utgångspunkt i projektet.)

  Det går 2 eller 3 veckor mellan varje kurstillfällen där du förväntas att vara aktiv i gruppen och tillämpa det vi diskuterar under kursen och ni kommer behöva avsätta ca 40 timmar totalt för att gå kursen. Godkännande från närmsta chef behövs.

  Tjänstedesign_4538-780-520px-C.jpg

   Vill du läsa mer om vår grundkurs i tjänstedesign finns det en artikel här.

 • Mejl: sos_innovation.sodersjukhuset@regionstockholm.se

  Besöksadress: Jägargatan 20, plan 0.

  Vi som jobbar här:

  Pomme_01_250px-C.jpg
  Pomme van Hoof
  Innovationsledning och Tjänstedesign

  Med en designutbildning från Nederländerna gjorde Pomme sin master i Sverige. Innan hon hamnade här jobbade hon som konsult inom näringslivet och med egna projekt på gränsen mellan konst och design. Pomme har undervisat i spekulativ design, trendspaning och framtidstänkande och har alltid många frågor.
  pomme.vanhoof@regionstockholm.se

  Maria backup-alt2-250px-C.jpg
  Maria Stockhaus
  Innovationsledning och Tjänstedesign

  Maria är från början civilingenjör inom design och produktframtagning. Hon gick sen design thinking-utbildning i Tyskland, startade ett konsultföretag med 20 andra och hamnade till slut hos oss. Det är ofta Maria som ansvarar för helhetsperspektivet i projekten och är den som håller i trådarna.
  maria.stockhaus@regionstockholm.se

  Sebbe original-edit-250px-C.jpg
  Sebastian Törnfeldt
  Innovationsledning och Tjänstedesign

  Sebastian har tidigare jobbat inom vården och Akuten innan han gick vidare till medicinteknik och slutligen till att arbeta med innovation och rådgivning här. Sebastian utbildar även i tjänstedesign och verkar känna exakt alla på sjukhuset..
  sebastian.tornfeldt@regionstockholm.se

  Elin3.1-250px.jpg
  Elin Hedbrandh
  Innovationsledning och Tjänstedesign

  Utbildad i innovationsteknik har Elin länge jobbat med innovation av olika slag, som rådgivare och som skapare. Hon arbetar delvis hos oss och delvis på Experio Lab, är projektledare för regionens kompetenscenter i tjänstedesign och är vår koppling till det som händer på regional och nationell nivå.
  elin.hedbrandh@regionstockholm.se

  Clara-01-250px-C.jpg
  Clara Chague
  Grafisk design och Tjänstedesign

  Clara är utbildad i design i Frankrike med huvudinriktning inom grafisk design. Vi är långt ifrån de enda som älskar Claras säregna visuella språk och det är många andra på sjukhuset som också vill ha hennes hjälp med design. Vi är flera som önskar att kloning var en möjlighet.
  clara.chague@regionstockholm.se

  Anna-250px-C.jpg
  Anna Nordin Lundqvist
  Sektionschef

  Anna kom till Södersjukhuset med lång erfarenhet från näringslivet, där hon i olika positionen drev utveckling inom lärande och organisation. Nu är vi glada att ha henne här. Anna är den som på sätt och vis gör vårt arbete möjligt genom sin tilltro till oss och starka support.
  anna.nordin-lundqvist@regionstockholm.se