Hoppa till huvudinnehållet

Empatigymmet

 

År: 2021-pågående 

Empatigymmet är ett spel för vårdpersonal att träna sitt bemötande och sin empatiska förmåga på ett lustfyllt, roligt och minnesvärt sätt.  

Empatigymmet skapades för att personalen på Södersjukhuset ofta saknar stöd, verktyg och praktisk träning i bemötande. Samtidigt finns det mycket forskning som pekar på vikten av klinisk empati i sjukvården och positiva effekter av empatiträning.  

Spelets olika träningspass består av 1 till 4 separata kortspel som var för sig tar ungefär 30 minuter. Det går bra att dela upp ett träningspass på flera tillfällen. 

Empatigymmet är uppdelat i 8 olika träningspass. 

  • Kom i gång-passet
  • Icke-verbal kommunikation 
  • Empati i samtal
  • Bredda ditt lag
  • Hoppa över empatihinder 
  • Byt perspektiv
  • Gå i någon annans skor 
  • Navigera i knepiga situationer

Bakgrund 
Empatigymmet är helt och hållet framtaget av oss på Sös Innovation. Spelet bygger på patientberättelser, insikter från workshops med vårdpersonal, omvärldsanalys av befintliga utbildningar, och framför allt forskning inom ämnet. 

Vi ställde oss frågan ”hur skulle en utbildning i bemötande kunna se ut?” Och ”hur kan vi skapa något som passar sjukvårdpersonalens tajta scheman, som är lättillgängligt, meningsfullt, roligt, engagerande, minnesvärt, och där man kan lära av varandra över olika professioner?” Det blev ett spel. 

Alla 17 övningar testades initialt tillsammans med 2 pilotgrupper; Utskott Patientbemötande, synpunkter och klagomål; och AVA avdelning 55. Spelet har därefter anpassats efter insikter från testgrupperna. 

Några reflektioner från deltagarna 
”Det var roligt men ibland svårt. Det väckte många tankar kring fördomar, bemötande och hur jag och kollegor har hanterat situationer.” 

”Det var upplysande. Man utmanades till att tänka i nya banor.” 

”Oerhört utvecklande. Dock kräver det avsatt tid för att kunna tillgodogöra sig innehållet.” 

”Spelet tar upp ämnen som kan vara svåra att prata om fritt. Hjälper personalgruppen att lära känna varandra bättre och tillsammans prata om sånt vi vanligtvis kanske inte gör i personalrummet.” 

”Nu efteråt sätter jag mig ner oftare hos patienter även när det bara är små saker man ska prata om. Tänker mer på hur jag uttrycker mig när jag pratar med patienter, anhöriga samt kollegor.” 

Kontakta mig om du vill veta mer: 

Pomme van Hoof 
Innovationsledare & Tjänstedesigner 
pomme.vanhoof@regionstockholm.se