Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Din ortopedoperation


År: 2017 – 2019
 

I samarbete med ortopedavdelningen för elektiva operationer och ortopedmottagningen stöttade vi verksamheten att undersöka hur de bättre kan möta patienternas olika behov, det är nämligen bevisat att en väl förberedd patient tillfrisknar snabbare. 

Efter att ha stötta personalen i att intervjua patienter och närstående fann vi att vårdkedjan inte alltid hängde ihop utan kunde vara förvirrande, att mottagandet kunde bli mer effektivt och att sjukhuspersonalen upplever att de informerar patienten om och om igen utan att informationen går fram. Vi satte upp en patientresa under två dagar där samtlig vårdpersonal på ortopedmottagningen för elektiva operationer fick uppleva sin egen inskrivningsprocess i rollen som patient. För att lättare komma in i rollen som patient fick personalen bland annat använda öronproppar för att simulera nedsatt hörsel, solglasögon för att simulera nedsatt syn eller spendera dagen i en rullstol.  

Baserat på detta och ett arbete genomfört av studenter från Openlab (https://openlabsthlm.se/the-process-wheel/) så tog ett designkonsultföretag fram konceptet ”Min ortopedoperation”. En prototyp på en hemsida (https://sos.daresaylabs.co/) där vi kunde samla all nödvändig information som patienten behöver inför en ortopedisk operation, på ett mer stegvis och visuellt sätt. På hemsidan får patienten stöd med mentala och praktiska förberedelser inför, under och efter en ortopedisk operation, utifrån patientens egen situation.  

Processen, förberedelser inför en operation och inskrivningssamtalet gjordes om för att passa olika behov. Prototypen anpassades till Södersjukhusets webbsida och ortopedmottagningen och ortopedavdelningen har idag en gemensam kommunikation som utgår ifrån patientens perspektiv.  

Din ortopedoperation | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se) 

Utöver den digitala informationen så minskades tiden för förberedelsebesöket genom ett antal förändringar som avdelningen gjorde baserat på lärdomarna från intervjuerna. T.ex. digitaliserades sjukgymnasternas genomgång av rehab-övningar så att patienterna kan se introduktionen när det passar dem istället för att behöva ta del av dem på plats. 

 Läs mer om projektet: https://daresay.co/sv/case/digital-vagledning-frigor-tid-for-sjukskoterskor/ 

Projektresultat: 

  • 2700 timmar besparad patienttid under ett år, motsvarande 90 minuter besparad tid per patient.  
  • 276 timmar besparad mötestid för fysioterapeuter.  
  • 1500 besparade personaltimmar per år. 
  • Förbättrad introduktion för nyanställda genom förtydligande av hela patientresan. 

Projektet har fått stöd av Region Stockholms innovationsfond.  

Medverkande från Sös Innovation: Maria Stockhaus, Magnus Eneberg, Pomme van Hoof, Clara Chague. 

Kontakta mig om du vill veta mer:  

Maria Stockhaus 
Innovationsledare & Tjänstedesigner 
maria.stockhaus@regionstockholm.se