Hoppa till huvudinnehållet

Preventionsmottagningen

 

År: 2022 - pågående 

Preventionsmottagningen är en spekulativ framtidsprototyp om framtidens hälso- och sjukvård. I november 2022 bjöds besökare in till Södersjukhusets huvudentré att uppleva ett vårdbesök i framtiden och att reflektera över för- och nackdelar med ett sjukvårdssystem uppbyggt kring förutsägelse och prevention.  

Året är 2052. En kombination av dina gener, livsstil och tarmbakterier kommer att användas av en allvetande AI för att förutsäga dina hälsorisker och vägleda dig till optimala beteenden. Löftet; att förebygga sjukdomar och öka dina chanser till ett långt och hälsosamt liv! 

Med den texten välkomnade vi besökare att kliva in i Preventionsmottagningen som var bemannad av skådespelare i vita rockar. Besökarna guidades igenom tre olika steg;  

Först lämnade besökarna sina prover för undersökning. Provtagningen bestod av ett genetiskt prov, ett digitalt prov och ett mikrobakteriellt prov, och besökare blev instruerad att gnugga en provpinne mot insidan av kinden, att placera sin telefon på en avläsare och att svälja en mikrosensor.  

den interaktiva disken visades i realtid vilken typ av information som laddades upp, vad som analyserades och vilka sjukdomar som scannades av. 

Därefter fick besökarna träffa Oraklet, en AI som baserat på alla inlämnade prover, gav en personlig hälsoförutsägelse. Via hörlurar fick de lyssna till Oraklets röst och höra om sina största hälsorisker samt en uppmaning att ändra sitt liv för att undvika sitt öde. 

Oraklet varnade för t.ex. kronisk ensamhet, depression, kognitiv nedgång, men också för en oväntad olycka, för stadens luftföroreningar eller mikroplast. Hon uppmanade besökarna att bland annat tämja sitt sötsug, att prioritera sina sociala kontakter, att flytta ut på landsbygden, eller att vara mer försiktiga i trafiken. 

Rådet följdes av ett recept på ett piller utskrivet av Oraklet som skulle komma att ändra deras beteende enligt Oraklets ordination.  

Receptet hämtades ut direkt vid den sista stationen som fungerade som ett apotek. Det fanns fyra olika piller; Vänskapsförmåga, Vaksamhet, Biofili och Sacharofobi. Besökarna fick med sig sitt piller hem i en läkemedelspåse med uppmaningen att ta det inom 24 timmar, annars skulle det rapporteras till regionen. 

Dialogen 
Efter att besökarna hade besökt Preventionsmottagningen bjöds de in att tillsammans med oss och med varandra reflektera över frågorna;  

Hur mycket data skulle du dela i utbyte mot personlig hälsorådgivning?  

Skulle du vilja veta dina framtida hälsorisker om du kunde?  

Vad skulle du tycka om att ha en AI som läkare?  

Hur mycket av din livsstil är du beredd att offra för perfekt hälsa? 

Frågorna ledde till intressanta, djupa och varierade dialoger där många olika perspektiv lyftes fram. Flera påpekade att de aldrig hade tänkt på dessa frågor innan, och att upplevelsen hjälpte till att förställa sig möjliga konsekvenser av teknologier som vi redan ser omkring oss idag.  

De olika pillren blev startpunkten för en dialog kring livsstilsrelaterade sjukdomar och möjliga preventiva insatser som är mindre kända. Vi pratade om hur mycket folk egentligen visste om till exempel hälsorisker kopplat till ofrivillig ensamhet, om positiva effekter av naturen på hälsan, av mikrobiomets roll och koppling till olika sjukdomar, och om genetiska kopplingar till saker som riskbenägenhet eller sötsug. Vi pratade även om mikrobiom-transplantationer och hur det skulle kunna ändra ens personlighet, ett exempel av något som kom upp i forskningsartiklar som vi använde i projektet.  

Reaktioner från besökare
Reaktionerna var väldigt olika, det var de som kände sig hoppfulla, andra var rädda. Det fanns dem som var helt redo för AI, dem som var tveksamma, de som tyckte om den effektiva och anonyma processen, de som tyckte det var för opersonligt, de som skulle vilja veta allt, de som inte ville veta någonting, de som var beredda till stora beteende förändringar, de som för vilka perfekt hälsa är att också kunna välja att vara ohälsosam.  

Dem flesta ville bestämma själva kring hur mycket de skulle ändra sin livsstil för att leva hälsosammare och blev avskräckta av idén att det skulle styras från regionen. 

Syftet 
Syftet med projektet är inte att förutsäga framtiden utan snarare att göra tänkbara framtiden mer konkreta och bidra till breda, inkluderande och inspirerande samtal. Alla detaljer i Preventionsmottagningen är noggrant designade och utvalda för att skapa en upplevelse för besökaren som känns verklig och minnesvärd och som därmed öppnar upp för personlig reflektion.  

Dokumentationen av projektet är tänkt att användas till reflektion och samtal om framtidens hälso- och sjukvård. 

Processen bakom projektet 
Preventionsmottagningen visar en möjlig framtid som baseras på trender och så kallade svaga signaler; en händelse eller störning som har potential att bli större och påverka framtiden. Det betyder att vi har granskat ny forskning, uppkommande teknologier, produkter, tjänster, rörelser eller beteende som pekar mot en möjlig framtid, för att sen spekulera och föreställa oss hur det skulle kunna påverkar individen, samhället och en situation/händelse som ett vårdbesök.  

Några frågor som vi ställde oss var: Tänk om vi kunde förebygga alla livsstilsrelaterade sjukdomar? Tänk om big data och algoritmer skulle ligga till grund för vårt beslutsfattande? Tänk om en allvetande AI var din läkare? Tänk om ensamhet skulle anses vara värre för hälsan än rökning? Tänk om preventiva insatser baserad på personliga hälsorisker var vanligt? Tänk om sjukvårdens främsta roll är att påverka människor att göra hälsosamma livsstilsval?   

Hör Pomme berätta mer om frågorna som vi har utforskat i projektet: Preventionsmottagningen - YouTube 

Workshopmaterial - Vill du själv skapa samtal om framtidens hälso- och sjukvård? 
För att inspirera till samtal även efter utställningen har vi skapad workshopmaterial som kan användas av organisationen och andra intressenter till att diskutera och spekulera om framtidens hälso- och sjukvård. Mejla oss vid intresse.  

Skrivet om projektet: Preventionsmottagning utforskar framtidens hälsa | Vinnova 

Här kan du läsa mer om vad en framtidsprototyp är: Framtidsprototyper – när framtiden kommer på besök i nutiden | Vinnova) 

Här kan du läsa mer om spekulativ design. Vad är spekulativ design | Vinnova 

Projektet är finansierat av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet  

Projektet är ett samarbete med: Bloom Type Foundry och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)  
Skådespelare: Tage Granit  

Foto och video: Stephanie Wiegner 

Medverkande från Sös Innovation:
Pomme van Hoof, Clara Chague, Maria Stockhaus.
 

Kontakta mig om du vill veta mer:  

Pomme van Hoof
Innovationsledning & Tjänstedesign 
pomme.vanhoof@regionstockholm.se