Hoppa till huvudinnehållet

Textilsvinn

 

År: 2020 – Pågående 

Kostnaden för textilsvinn på Södersjukhuset motsvarar miljonbelopp årligen. För alla sjukhus i Region Stockholm är den sammanlagda årliga kostnaden på omkring tjugo miljoner kronor. Förutom den höga kostnaden som svinnet innebär påverkar bristen på textilier även arbetsmiljön för personalen och att producera nya textilier påverkar klimatet negativt.  

Vi vill med hjälp av tjänstedesign undersöka behov och titta på befintliga processer för att sedan genom beteendedesign öka det beteende som bidrar till en mer resurseffektiv hantering av textilierna. Då vi i projektet lyssnar in patientens och personalens behov och situation i relation till textilier hoppas vi även hitta lösningar som underlättar hanteringen av textilier i vardagen för dessa grupper. 

I november 2021 gjordes ett större test på sjukhuset där vi tillsammans med vårdpersonal och servicegruppen testade 6st olika lösningar. Lösningarna berörde bland annat ökad tillgänglighet av textilier (personalkläder), kunskap kring textilprocessen och förbättrad arbetsmiljö, faktorer som vi i förstudie och analys förstått är viktiga för att förbättra nuvarande situation. Några av dessa lösningar är idag implementerade. 

Under 2022 bytte vi fokus och tittade på patient- och bäddtextiler och det svinn som finns där. Under våren 2022 arbetade vi med intervjuer och observationer för att skapa oss en större förståelse kring problematiken. 

Under hösten/vinter 2022 testas tre koncept: 

  • Att stärka identiteten kring rollen som Textilombud – Ta fram en Textilombudsutbildning 
  • Checklista i Take Care – Att patienten har kläder vid hemgång 
  • Sös SecondHand – erbjuda patienter som inte har egna kläder second hand-kläder 

Om testen utfaller väl ser vi att flertalet av dessa kan implementeras direkt efter testfasen. 

Projektresultat: 

  • Kunskapshöjning kring sjukhusets textilsvinn och dess hållbarhetseffekter 
  • Förbättrat processen kring textilhantering genom samverkan av interna aktörer 
  • Tydlig visualisering av vart arbetskläder kan hämtas och hanteras 
  • SMS-tjänst att använda vid brist eller kommande brist på arbetskläder 
  • Ändrat informationsflödet kring behovet av patient- och bäddtextilier 
  • Hemsida för Textilombud 

Projektet har fått stöd av Region Stockholms innovationsfond. 

Externa samarbetspartners:
Textilia, Region Stockholm Hållbarhet, Sara Thunheden AB
 

Projektet drivs av Sös Innovation. 

Kontakta mig om du vill veta mer: 

Sebastian Törnfeldt 
Innovationsledare & Tjänstedesigner 
sebastian.tornfeldt@regionstockholm.se