Hoppa till huvudinnehållet
Startsida / Forskning & utbildning / Forskning
Besöksregler på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 gäller särskilda regler för besök på Södersjukhuset. Läs mer.

Forskning för bästa vård

På Karolinska Institutets institution på Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver många av Södersjukhusets forskare framstående medicinsk forskning kring våra stora folksjukdomar, vid sidan av sina kliniska tjänster. Men medarbetare från Sös forskar också på andra institutioner, liksom bedriver pedagogisk forskning. Forskningen gör att Södersjukhuset kan erbjuda patienterna en nytänkande och uppdaterad vård av högsta kvalitet, baserad på de senaste forskningsrönen.

Varje år publiceras flera hundra artiklar av forskare verksamma vid Södersjukhuset i olika internationella vetenskapliga tidskrifter. Denna breda expertis som finns vid Södersjukhuset gör att man ofta ser någon av sjukhusets forskare uttala sig i media.

Forskningsområden vid Södersjukhuset

 • Hjärt- och kärlsjukdomar inklusive stroke och diabetes
 • Reproduktiv och sexuell hälsa
 • Akutsjukvård, anestesi och intensivvård
 • Sjukdomar i rörelseapparaten, inklusive osteoporos
 • Kirurgiska folksjukdomar, inklusive bröstcancer
 • Pediatrik, lung- och allergisjukdomar, diabetes och neonatalvård
 • Medicinsk pedagogik och implementeringsvetenskap
 • Patientsäkerhet

På KI SÖS webbplats kan du också läsa mer om KI SÖS forskargrupper och deras forskningsområden 

 • Pågående forskningsprojekt vid Sös

 • Aktuella publikationer

  Varje år publiceras cirka 270 artiklar av forskare verksamma vid Södersjukhuset i olika internationella vetenskapliga tidskrifter.

 • Vill du delta i ett forskningsprojekt?

  Aktuella studier

  Delta i studie om värksvaghet

  Sedan den 1 april 2017 pågår ett stort europeiskt forskningsprojekt ”Giving Birth” på Södersjukhusets förlossning. Projektet handlar om livmoders eventuella uttröttbarhet under förlossningen, s.k. värksvaghet. 

  Delta i forskningsprojekt om livmodermuskeln och värksvaghet

  BIAS-studien om allergi och astma

  Information för dig som deltar i forskningsprojektet BIAS - Barn, Immunologi, Allergi och Sachsska, där forskarna nu fortsätter med att undersöka hur allergi, infektioner och tarmflorans sammansättning under de tidiga levnadsåren påverkar hälsan som ung vuxen.

 • Stöd forskning vid Sös

  Vill du stödja vår forskning om diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, allergi, våld och patientsäkerhet? Tack vare donationer kan vi i ännu större utsträckning bedriva forskning som bidrar till ny kunskap. Kunskap som kan hjälpa våra patienter nu och i framtiden.

  Södersjukhuset har en gåvofond för att du som patient eller annan bidragsgivare ska kunna ge oss stöd för forskning och utveckling eller enligt de ändamål som du önskar. Om du anger ett önskemål om vart pengarna ska gå måste ändamålet ha koppling till forskning eller utvecklingsprojekt kopplade till sjukvård. Insättningar görs till postgiro 169 48 17-6. Tack för din gåva.

  Våra forskare använder ditt bidrag för att driva både större och mindre forskningsprojekt. Läs om några av de forskningsprojekt som pågår vid Sös.

   

   

 • Kliniska studier på Södersjukhuset

  På Södersjukhuset görs kliniska studier för att utvärdera effekterna av ett läkemedel, en medicinteknisk utrustning, en behandlingsmetod eller en kombination av dessa. Verksamheten är ett samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och företag. Läs mer om kliniska studier vid Södersjukhuset.

 • Forskningscenter på Sös stöttar forskarna

  Bakom Forskningscenter står Karolinska Institutet och Södersjukhuset. Genom centret knyts experimentell och patientnära forskning närmare varandra, något som gett upphov till framgångsrika forskningsstudier. 

  På Forskningscenter finns kontorsutrymmen, laboratorier, mottagningsrum för forskningsstudier/läkemedelsprövningar och biobank – resurser som du som forskar på Södersjukhuset har tillgång till.

  Inom centret samlas många olika kompetenser – statistiker, forskningkoordinator, seniora forskare, forskarstudenter, forskningssjuksköterskor och biomedicinska analytiker från både kliniska och experimentella projekt.

  Som forskare kan du utnyttja våra välutrustade forskningslaboratorier för experimentella projekt och molekylärbiologiska analyser av biologiskt material. Här finns forskningsrådgivare och biomedicinsk analytiker som du kan anlita för rådgivining och stöd i design och genomförande av försök.

  Läs mer om Forskningscenters verksamhet och erbjudanden

 • Vill du forska?

  Som medarbetare på Sös har du stora möjligheter att börja forska. Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) som är Karolinska Institutets institution vid Södersjukhuset, har sammanlagt cirka 50 anställda, varav 5 professorer, 80 doktorander samt 140 forskare knutna till sin verksamhet.

  Forskarutbildning

  Sös-anställd och vill forska?

  Kontakta ditt verksamhetsområdes fouu-ansvariga (fd klinikforskningsledare, KFL)

  • Verksamhetsområde Akut: Katarina Bohm
  • Verksamhetsområde Anestesi/IVA: Christer Svensen
  • Verksamhetsområde Bilddiagnostik och onkologi: vakant
  • Verksamhetsområde Internmedicin: Buster Mannheimer
  • Verksamhetsområde Kardiologi: Per Tornvall
  • Verksamhetsområde Kirurgi: Parastou Farahnak
  • Verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning: Eva Wiberg-Itzel
  • Verksamhetsområde Ortopedi: Björn Barenius
  • Verksamhetsområde Sachsska barn- och ungdomssjukhuset: Inger Kull
  • Verksamhetsområde Specialistvård
   • hud: Darius Sairafi
   • handkirurgi: Marianne Arner
   • sårcentrum: Karin Ottosson
   • urologi: Ulrika Westlund
   • infektion/venhälsan: Richard Dwyer
   • ögonkliniken: Henrik Dahlgren
 • Föreningen Opuscula Medica stöttar forskning och utbildning

  Sös-föreningen Opuscula Medica stödjer forskning, utveckling, utbildning och innovation. Områden som är viktiga delar för Södersjukhusets utveckling som akutsjukhus. Varje år ger föreningen ut en rad priser, bland annat Matts Halldin pris som alla anställda inom Region Stockholm både kan nominera och nomineras till.

  Läs mer om Opuscula Medica, deras priser och hur du nominerar