Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Vad har forskning om hjärtstopp, allergi och livskvalitet gemensamt?

Bakom vårdkläderna kan det finnas en forskare! Visste du att vi är 100-tals forskare på Södersjukhuset? Som förutom att vårda dig, nyfiket försöker få fram ännu bättre behandlingar. Och hitta kunskap så att du inte ens behöver bli sjuk. För det är det som driver oss – att hjälpa dig att må bra. Vi forskar om vanliga skador och sjukdomar, till exempel diabetes, stroke, bröstcancer och reproduktiv hälsa. Ja, på Södersjukhuset pågår ett stort antal studier inom medicinsk, klinisk och pedagogisk forskning.

Vilka är vi som forskar?

Vi forskare finns inom många professioner. Vi kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Här kan du läsa om den forskning som Jacob, Gisela, Roxanna, Emil och några av oss andra forskare bedriver.
 

"Det är väldigt roligt med en arbetsplats där man får vara från novis till expert"

Eva Torbjörnsson, universitetssjuksköterska på kirurgiska kliniken, berättar om sig och sin forskning.

 • Många av oss forskare hör till Karolinska Institutets institution på Södersjukhuset (KI SÖS), men vissa av oss hör också till andra institutioner, högskolor och universitet. Forskningen gör så att du på Södersjukhuset kan få den bästa tänkbara vården.

  Vi forskar inom...

  • Hjärt- och kärlsjukdomar inklusive stroke och diabetes
  • Reproduktiv och sexuell hälsa
  • Akutsjukvård, anestesi och intensivvård
  • Sjukdomar i rörelseapparaten, inklusive osteoporos
  • Kirurgiska folksjukdomar, inklusive bröstcancer
  • Pediatrik, lung- och allergisjukdomar, diabetes och neonatalvård
  • Medicinsk pedagogik och implementeringsvetenskap
  • Patientsäkerhet

  Läs mer om KI Sös forskargrupper och våra forskningsområden på KI SÖS webbplats.

 • Vill du läsa våra vetenskapliga artiklar?

  Varje år gör vi forskare på sjukhuset många nya upptäckter. Och publicerar cirka 300 artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter.

  Det vi har kunskap om och är experter på vill vi gärna sprida till fler, även utanför vården. Därför syns vi forskare från Södersjukhuset ofta i media. 

 • KI SÖS forskningsfond

  Genom en gåva till KI SÖS forskningsfond stödjer du forskning vid Södersjukhuset och bidrar till att vi på Sös kan erbjuda våra patienter en ännu mer nytänkande och uppdaterad vård av högsta kvalitet baserad på de senaste forskningsrönen.

  Läs mer om KI SÖS forskningsfond på Karolinska Institutets webbplats.

  KI SÖS är en av Karolinska Institutets institutioner och heter också Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Det är vid denna institution som många av Sös forskare är verksamma, vid sidan av sina kliniska tjänster.

   

  Föreningen Opuscula Medica

  Som Sös-anställd kan du vara medlem i Sös-föreningen Opuscula Medica. Då stödjer du forskning, utveckling, utbildning och innovation - områden som är viktiga delar för Södersjukhusets utveckling som akutsjukhus. Varje år ger föreningen ut en rad priser, bland annat Matts Halldin pris som alla anställda inom Region Stockholm både kan nominera och nomineras till.

  Läs mer om Opuscula Medica, deras priser och hur du nominerar

 • På Sös har du stora möjligheter att börja forska. Här finns Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), som är Karolinska Institutets institution vid sjukhuset. Bland Sös medarbetare finns 100 doktorander, 11 professorer, 13 lektorer och över 150 personer som jobbar som forskare eller inom forskningsfältet på något sätt.

  Forskarutbildningar

  Är du redan Sös-anställd och vill forska?

  Kontakta ditt verksamhetsområdes fouu-ansvariga. Du hittar kontaktuppgifter till dem på Sös intranät under "FoUUi på Sös verksamhetsområden".

 • Bakom Forskningscenter står Karolinska Institutet och Södersjukhuset. Genom centret knyts experimentell och patientnära forskning närmare varandra, något som gett upphov till framgångsrika forskningsstudier. 

  På Forskningscenter finns kontorsutrymmen, laboratorier, mottagningsrum för forskningsstudier/läkemedelsprövningar och biobank – resurser som du som forskar på Södersjukhuset har tillgång till.

  Inom centret samlas många olika kompetenser – statistiker, forskningkoordinator, seniora forskare, forskarstudenter, forskningssjuksköterskor och biomedicinska analytiker från både kliniska och experimentella projekt.

  Som forskare kan du utnyttja våra välutrustade forskningslaboratorier för experimentella projekt och molekylärbiologiska analyser av biologiskt material. Här finns forskningsrådgivare och biomedicinsk analytiker som du kan anlita för rådgivining och stöd i design och genomförande av försök.

  Läs mer om Forskningscenters verksamhet och erbjudanden

 • Clinicum ger organiserat stöd till klinisk och translationell forskning och är en ny satsning för Karolinska institutet och Region Stockholms olika hälso- och sjukvårdsaktörer.

  Målet är att öka samverkan mellan KI och Region Stockholm och skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering, metodfrågor och statistik.

  På Södersjukhuset finns en av Clinicums noder - Clinicum Sös.

  Läs mer på Clinicum Sös sida.

 • På Södersjukhuset görs kliniska studier för att utvärdera effekterna av ett läkemedel, en medicinteknisk utrustning, en behandlingsmetod eller en kombination av dessa. Verksamheten är ett samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och företag. Läs mer om kliniska studier vid Södersjukhuset.