Hoppa till huvudinnehållet

Fimpa rätt

 

År: 2019 

2019 infördes en ny lag som innebar ett rökförbud på vissa offentliga platser. På Södersjukhuset fanns problem med att många rökte utanför ingångarna och fimpade direkt på marken. Sös Innovation kontaktades för att i samarbete med servicegruppen på sjukhuset komma på en lösning. 

Vi valde att angripa problemet med en metod som kallas nudging, en form av beteendedesign. Nudging går ut på att öka beteenden som man vill se mer av genom att göra dessa lättare, roligare eller mer sociala. Med nudging brukar man mena att man vill ge en puff i rätt riktning och göra det enklare att göra rätt.  

Utöver bristande efterlevnad av denna policy, rökning på vissa inofficiella platser innebar problemet även:  

  • en fara för personalens och patienternas hälsa eftersom rök kommer in i vissa byggnader genom ventilationssystemet. 
  • en brandrisk på parkeringen i garaget .
  • en påverkan på miljön; cigarettfimpar som finns på marken innehåller många giftiga kemikalier som äts av fåglar eller tränger in i marken.  

Innan vi kom in i projektet hade Servicegruppen genomfört observationer och intervjuer för att förstå rökares beteende samt förstå beslutsmiljön och hur den påverkar beslut. De identifierade olika hinder och testade att nudga rökare med enkla prototyper som visade sig vara effektiva: mängden av fimpar minskades på de ställen som mättes. Vi ombads att fortsätta detta arbete och fokusera på hinder kopplade till bristande och otydlig kommunikation. 

Vi på Sös Innovation gjorde research, omvärldsanalys, ytterligare observationer, visualiserade det som är unik och problematisk för varje rökområde och hur vi skulle kunna lösa det.  

Projektresultat: 

  • en katalog av olika koncept och idéer på hur problemet skulle kunna lösas för servicegruppen att ta vidare till test och implementering.  

Kontakta mig om du vill veta mer: 

Clara Chague 
Grafisk designer & Tjänstedesigner 
clara.chague@regionstockholm.se