Hoppa till huvudinnehållet

Sös erbjuder

Södersjukhuset erbjuder dig en attraktiv och utvecklande arbetsplats centralt belägen i Stockholm med mycket med bra kommunikationer. Vi har möjlighet till fri friskvård i fina träningslokaler. Vi har en trevlig personalmatsal, uppskattade after-works och ordnar löpande andra sociala arrangemang.

Här kan du läsa mer om vilka förmåner Södersjukhuset erbjuder.

 • Friskvårdstimme

  Vi på Södersjukhuset ger alla våra medarbetare möjlighet att träna på arbetstid under en timme varje vecka. På vårt eget gym kan du delta i olika typer av gruppträningsklasser eller träna på egen hand. Gymmet drivs av Hälsoteamet där du även kan få hjälp av en sjukgymnast, ergonomer och friskvårdskonsulenter.

  Friskvårdsbidrag och rabatt på träning

  Alla våra anställda får ett friskvårdsbidrag som kan användas till valfri friskvårdsaktivitet inom ramen för gällande skatteregler och gratis medlemskap i vår egen idrottsförening, Sös IF. Du får också rabatt på flera populära träningsanläggningar.

 • Som medarbetare erbjuds du fri öppen sjukvård vid läkarbesök ansluten till Försäkringskassan.  

 • De flesta enheter har flextid och många vårdavdelningar har dessutom individuella schemaplaneringsmodeller.

  På Sös har vi ett avtal om högre nattersättning som ger nattsjuksköterskor högre lön.

 • Löneväxling är ett förmånligt sätt att pensionsspara. Du byter en del av bruttolönen mot pension och arbetsgivaren skjuter till sju procent.

 • Om du blir sjuk får du ytterligare 10 procent ersättning utöver sjukpenningen mellan den 15-90:e sjukdagen.

  Du som har en inkomst över Försäkringskassans maxbelopp får kompensation till en högre nivå.

 • Föräldrapenningstillägg

  Arbetsgivaren betalar ut ett föräldapenningstillägg till anställda som har månadslön. Tillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet under 180 dagar, som längst till det att barnet är 24 månader. Dessa regler gäller om barnet fötts efter 2013-07-01. Arbetstagaren ska ha varit anställd sammanhängade minst 356 dagar före föräldraledigheten.

  Föräldralön

  Har du en högre inkomst som når över Försäkringskassans maxbelopp får du kompensation till en högre nivå.

 • Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semesterledighet. Som anställd på Södersjukhuset får du dessutom 31 semesterdagar det år du fyller 40 år och 32 semesterdagar det år du fyller 50 år.

 • Som anställd på Sös kan du gå med i Sös Konstförening och delta i den årliga konstutlottningen. Genom föreningen får du också tips om aktuella konsthändelser.

  På Södersjukhusets bibliotek kan du låna böcker och hyra filmer och ljudböcker.Vi har också en egen orkester, Opuscula Musica dit du är välkommen.