Hoppa till huvudinnehållet

Sös erbjuder

Södersjukhusets mission är att bli landets ledande akutsjukhus. Vi kombinerar det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten.

Vi är 5000 medarbetare som jobbar tillsammans i en prestigelös miljö där vi alla hjälps åt och löser uppgifterna tillsammans. Vårt samhällsengagemang är stort och vi sätter alltid patienten först, vi är sjukhuset för alla!

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären.

Här kan du läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.

 

 • Friskvårdsförmåner 

  Vi arbetar förebyggande med hälsofrämjande aktiviteter och rådgivning. Som medarbetare har du tillgång till en träningsanläggning med maskiner, fria vikter samt omkring tio gruppträningspass varje vecka. Vi har även ett utomhusgym. Du kan få hjälp med att ta fram träningsprogram utifrån dina egna förutsättningar och mål. Du kan även få hjälp av en sjukgymnast, ergonom och hälsopedagog. För dig som vill träna utomhus finns även flera andra utegym i närområdet samt fina promenad- och joggingslingor runt Årstaviken.

  Friskvårdsbidrag och friskvårdstid

  Som månadsanställd medarbetare får du ett friskvårdsbidrag som kan användas till valfri friskvårdsaktivitet inom ramen för gällande skatteregler. För friskvårdsbidraget kan du köpa subventionerade träningskort på flera olika träningscenter. Bidraget kan även användas till avstressande behandlingar exempelvis massage eller kostrådgivning och rökavvänjning.

  Medarbetare erbjuds även en timmes friskvårdstid per vecka inom schemalagd arbetstid.

  Sös IF och Region Stockholms Idrotts- och frisvårdsförbund

  Som medlem i Sös IF blir du automatiskt medlem i Region Stockholms Idrotts- och friskvårdsförbund där det erbjuds många aktiviteter exempelvis subventionerade motionslopp, skärgårdsvandringar och kajakpaddlingar.

   

 • Som medarbetare erbjuds du fri öppen sjukvård vid läkarbesök ansluten till Försäkringskassan.  

 • De flesta enheter har flextid och många vårdavdelningar har dessutom individuella schemaplaneringsmodeller.

  På Sös har vi ett avtal om högre nattersättning som ger nattsjuksköterskor högre lön.

 • Löneväxling är ett förmånligt sätt att pensionsspara. Du byter en del av bruttolönen mot pension och arbetsgivaren skjuter till sju procent.

 • Om du blir sjuk får du ytterligare 10 procent ersättning utöver sjukpenningen mellan den 15-90:e sjukdagen.

  Du som har en inkomst över Försäkringskassans maxbelopp får kompensation till en högre nivå.

 • Föräldrapenningstillägg

  Arbetsgivaren betalar ut ett föräldapenningstillägg till anställda som har månadslön. Tillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet under 180 dagar, som längst till det att barnet är 24 månader. Dessa regler gäller om barnet fötts efter 2013-07-01. Arbetstagaren ska ha varit anställd sammanhängade minst 356 dagar före föräldraledigheten.

  Föräldralön

  Har du en högre inkomst som når över Försäkringskassans maxbelopp får du kompensation till en högre nivå.

 • Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semesterledighet. Som anställd på Södersjukhuset får du dessutom 31 semesterdagar det år du fyller 40 år och 32 semesterdagar det år du fyller 50 år.

 • På Södersjukhuset kommer du att omges av närmare 6000 konstverk av ett hundratal olika konstnärer. Stockholms Kulturförvaltning köper in och förvaltar konsten hos alla Region Stockholms vårdgivare. Kulturförvaltningen arrangerar även nu och då kontvandringar för medarbetare och med appen Konstguiden som hjälp kan den som är intresserad själv söka upp olika konstverk och få mer information.

  Vi har dessutom en av Sveriges största konstföreningar med drygt 600 medlemmar. Föreningen har funnits sedan 1992 och ambitionen är att väcka, underhålla och bredda medlemmarnas intresse för konst. Årligen anordnas ett av medlemmarna mycket uppskattat konstlotteri. Sös Konstförening erbjuder även möjligheten att gå på diverske konstevenemang under året.

  Södersjukhusets bibliotek har till största del medicinsk facklitteratur och vänder sig till sjukhusets medarbetare och studenter med praktik på sjukhuset. Biblioteket vänder sig även till patienter och närstående och har en särskild avdelning med lättillgänglig hälsoinformation om sjukdomar och hälsa. På biblioteket finns även filmer, ljudböcker, skönlitteratur och tidskrifter. 

  Vi har också en egen orkester, Opuscula Musica dit du är välkommen.