Hoppa till huvudinnehållet

Besöksrekommendationer på Södersjukhuset

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har vi besöksrekommendationer på Södersjukhuset. Rekommendationerna gäller även för dig som är vaccinerad. Observera att vissa verksamheter som vårdar patienter med särskild risk för svår covid-19 sjukdom fortfarande har särskilda besöksrestriktioner. Ta hänsyn och följ alltid de anvisningar som finns lokalt hos olika verksamheter inne på sjukhuset. Du får anvisningar från personalen om var i lokalerna du får vistas och hur länge du får stanna. Både patienter och medföljare ska alltid följa dessa regler. Vid frågor, kontakta personalen på aktuell vårdenhet innan besöket, via växeln på 08-123 610 00.

  • Håll avstånd till andra och besök helst sjukhuset ensam.
  • Besökare får inte ha förkylningssymptom.
  • Använd munskydd och tvätta eller sprita händerna.
  • Vissa verksamheter som vårdar patienter med särskild risk för infektioner har särskilda besöksrestriktioner. Vid frågor, kontakta aktuell vårdenhet innan besöket via växel på 08-123 610 00.

Visiting recommendations at Södersjukhuset

To reduce the risk of spreading Covid-19 special recommendations apply for visits to Södersjukhuset. Observe that some clinics who treat patients with high risk for severe covid-19 illness still have restrictions. Staff will give instructions for where you can reside and for how long you can stay.The visiting rules apply even if you who have been vaccinated.

You will receive instructions from the staff on where in the premises you may visit and how long you may stay. Both patients and their companions should always follow these rules:

  • Keep distance and preferably visit the hospital alone.
  • Patients and their companions must be symptom-free.
  • Use face mask and wash your hands or use an alcohol based hand sanitizer.
  • Some clinics who treat patients with high risk for infections still have restrictions. Please consult the medical staff prior to your visit or call us at 08-123 610 00.