Hoppa till huvudinnehållet

20 år sedan Big bang på Sös röntgen

Natten mot den 2 april 2002 kommer Niklas Nyman mycket väl ihåg. Han hade läkarjour på Sös röntgenavdelning och skulle vara med när verksamheten genomförde vad de kallade Big bang: Att från en dag till en annan flytta röntgenkliniken till nya lokaler och bli en helt film- och pappersfri verksamhet. Digitaliseringen gjorde Sös till en av pionjärerna inom området. I artikeln berättar Niklas om då och nu, och om hans tankar kring utvecklingen inom röntgen de senaste 20 åren.

Niklas Nyman_200pxbred.jpg

Niklas Nyman är överläkare och medicinskt ledningsansvarig på röntgenkliniken.

– Det fanns ett visst motstånd mot Big Bang, berättar Niklas. För det var en enorm omställning för alla 130 medarbetare. Hela maskinparken byttes ut. Och nu skulle vi vara i nya lokaler med nytt upplägg. 

Sös_historia_058_780pxbred.jpg

Fix och skölj
1944 när Sös byggdes var sjukhuset uppdelat i tre sektioner – med tre patientkök, tre operationsavdelningar och tre röntgenavdelningar som var och en stöttade vårdavdelningarna som låg närmast. På varje röntgenavdelning fanns undersökningsrum, men avdelningarna delade till exempel på rum för fix och skölj av röntgenbilder.

På 1990-talet hade omorganisationer skett. Röntgenavdelningen var nu en, men uppdelad i två delar eftersom det fanns två "fixar" (rum där bilderna framkallades och hängdes för en första granskning). Runt millennieskiftet blev det sedan en röntgenavdelning.

– Men den största förändringen var trots allt att vi från en minut till en annan skulle byta arbetssätt totalt. På dagen den 2 april 2002 togs de sista analoga bilderna på den gamla avdelningen, och när jourverksamheten började klockan 15.30 övergick verksamheten till att vara helt digital.

– Framkallningen försvann. Bilder från datortomografiundersökningar kom plötsligt en och en i rad under varandra på datorskärmar, där röntgenläkaren skulle scrolla. Istället för att som tidigare kunna granska bilderna där de fyra och fyra hade hängts upp på de stora ljusskåpen.

Ljusskåp_beskuren_blurrad_350pxbred.jpg
De gamla ljusskåpen där bilderna granskades.

Framkallningskemi_300pxbred.jpg
Framkallningskemi

Framkallningsmaskin_2_beskuren_780pxbred.jpg
Framkallningsmaskin

Framkallningskassett_2_beskuren_300pxbred.jpg
Framkallningskassetter

– Vid röntgenronderna visades nu bilderna med hjälp av projektorer istället för i ljusskåpen. Och så småningom kom storbildsskärmar. Våra tidigare svar som varit skrivna för hand blev digitala.

1958 röntgenrond vid ljusskåp_2_blurrad_780pxbred.jpg
Röntgenrond från Sös historia (1950-tal)

– Även remisserna började ju komma in digitalt vilket var en förändring för både remittenterna och för oss. Vi jourläkare hade tidigare börjat våra arbetspass med att gå in i ”fixen”. Där hade erfarna undersköterskor och biträden hängt upp alla bilder som behövde granskas, och kunde berätta för oss hur många undersökningar det var som väntade på svar. Nu var det annorlunda, allt fanns i datorn. Vilket ledde till att vi den första helgen faktiskt tappade överblicken över hur många undersökningar som väntade på svar. Det blev stora tidningsrubriker när väntetiderna var långa. Men, efter den helgen skapade vi säkerhetslistor för att lättare kunna överblicka produktionen. Ja det var ett helt nytt sätt att arbeta som tog tid att smälta.

– Men röntgensjuksköterskornas arbetsvardag ändrades nog allra mest. Plötsligt skulle de, förutom att ta bilderna och bearbeta dem också presentera dem digitalt så att röntgenläkaren sedan skulle kunna tolka bilderna och skriva svar. Tidigare var det undersköterskorna som tog hand om bilderna efter framkallning och hängde upp dem. Men med den digitala världen så försvann mycket av det praktiska tunga arbetet med att flytta bilder till framkallningen m.m.

framkallning_3_beskuren_blurrad_300pxbred.jpg
Bild från Sös historia

hänger bilder_2_cirkel_blurrad_300pxbred.jpg
Bild från Sös historia

Saknar du de gamla arbetssätten?
– Nej, jag tror inte att det egentligen är någon som saknar det analoga arbetssättet idag. Men konsten, eller hantverket, att ta diagnostiska bra och vackra bilder kan jag sakna.

Vilka blev de största vinsterna med digitaliseringen tycker du?
– Idag kan du efterbearbeta röntgenbilderna på ett helt annat sätt med datorernas hjälp. Digitalisering gjorde också att röntgenavdelningen som verksamhet i ett slag blev betydligt mindre miljöskadlig. Alla analoga filmer försvann, framkallningsvätskor och mörkrum togs bort liksom lager för allt miljöfarligt material.

Skölj_beskuren_blurrad_780pxbred.jpg
Framkallningen var inte bra för varken arbetsmiljön eller miljön.

– Ronderna blev också smidigare. Tidigare kunde ronder stoppas av att magasinen där bilderna behövde visas fastnade. Större ronder med många bilder krävde också en otroligt stor yta med flera magasin.

– Ett annat problem som löstes med digitaliseringen var förlusten av bilder. Analoga bilder som lånats ut kunde ibland försvinna. Och bilder kunde lättare märkas fel för hand. I och med det nya fanns alla bilder, även de gamla som scannats in, tillgängliga i det digitala arkivet. Det blev mycket mer patientsäkert.

Nu har det gått 20 år sedan Big bang. Vilka har varit de största förändringarna inom röntgen under den tiden tycker du?
– Teknikutvecklingen har ju varit i det närmaste explosionsartad inom röntgen under de senaste 20 åren. Allting går enormt mycket fortare idag och görs med bättre bildkvalitet.

Så här kunde det se ut i röntgenklinikens historia:

Sös_historia_046_300pxbred.jpg

granskning av röntgenbilder_2_blurrad_780pxbred.jpg

– Men den största utvecklingen har nog skett inom datortomografin, där vi idag undersöker hela patienten på mindre än 20 sekunder. Vilket gör att patienten kan lämna datortomografilabbet efter bara tre till tio minuter. När jag började jobba 1995 fanns det en äldre datortomograf där det tog ungefär 10 minuter att bara göra en datortomografi på hjärnan till exempel. Med den nya tekniken gör vi cirka 60 000 datortomografiundersökningar per år på Sös röntgenklinik – tredubbelt så många som före digitaliseringen 2002.

Hur är det att jobba på röntgen idag tycker du?
– Det bästa med att arbeta på röntgen tycker jag är att du har ett omväxlande arbete, med möjligheter till praktiska moment inom ultraljud och intervention, bildgranskning och tolkning.

– Vi har också ett bra samarbete inom kliniken, och försöker utveckla metoder och vidareutbilda varandra. Och samarbetar bra med olika kliniker på sjukhuset.

Är det något du saknar?
– Fler MR-kameror vore bra, då behovet av MR-undersökningar har ökat.

Fakta om röntgenkliniken

  • Röntgenkliniken tar emot patienter i alla åldrar, från 0 till 100 år och mer.
  • Antalet undersökningar på Sös röntgenklinik har inte ökat så mycket de senaste 20 åren: 120 000 st år 2002, till 126 000 st år 2021.
    Däremot har typen av undersökningar förändrats. Antalet slätröntgenundersökningar har gått ner, medan antalet datortomografiundersökningarna har tredubblats. Antalet bilder som kan tas vid varje undersökning har också ökat kraftigt.
  • Idag jobbar 160 personer på röntgenkliniken.
  • Akutmottagningen är liksom tidigare röntgenklinikens största remittent. Av alla undersökningar som görs på röntgen är cirka 70 % ”akutmärkta”, men här räknas också akuta remisser från vårdavdelningarna in. 86 % av alla datortomografiundersökningar är ”akutmärkta”.

Några bilder från röntgenkliniken idag

Patienter på bilderna är medarbetare på röntgenkliniken. Foto: Fotogruppen Sös

På 1177.se kan du läsa mer om olika typer av bild- och röntgenundersökningar.

Granskning av röntgenbilder idag_5_780pxbred.jpg
Granskning av bilder

Vo BIld_0060_780pxbred.jpg
Scintigrafi

Vo BIld_0049_780pxbred.jpg
Datortomografiundersökning

Vo BIld_0022_780pxbred.jpg
Lungröntgen

Vo BIld_0002_300pxbred.jpg
Skelettröntgen

Kompetensmodell Röntgen_0062_300pxbred.jpg
Skelettröntgen

Vo BIld_0097_780pxbred.jpg
Konventionell röntgen av halsrygg (skelettröntgen)

MR-undersökning_5409_780pxbred.jpg
Röntgensjuksköterska utför en MR-undersökning. MR-kameran syns i bakgrunden.

Svartvita foton: Från Sös historia
Foton från 1970- till 1990-talet: Röntgenkliniken Sös
Foton från Röntgenkliniken idag: Fotogruppen Sös