Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

550 yrkesverksamma utbildade i stöd till våldtäktsutsatta

Under 2019 har Akutmottagning för våldtagna på Södersjukhuset bedrivit projektet Jämlik vård, ett informations- och utbildningsarbete om sexuella övergrepp. Syftet har varit att utbilda personal inom vård, skola och civila samhället, samt att nå ut med information till grupper som kan ha svårt att söka vård av olika anledningar. Hittills har 550 yrkesverksamma inom Stockholmsregionen utbildats i hur de kan bli bättre på stöd och bemötande.

Till halvdagsutbildningarna under hösten har Akutmottagningen för våldtagna bjudit in personal från regionens alla ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och Stockholms mansmottagning. Inbjudan har även gått till elevhälsan på alla gymnasieskolor i Stockholms stad samt till ungdomsverksamheter som nattvandrare, verksamheter på Fryshuset, tjejjourer samt ideella organisationer som riktar sig till hbtqi-personer, våldsutsatta, nyanlända, personer i hemlöshet och missbruk.

- Enligt Brottsförebyggande rådet utsätts cirka 1,4% av Sveriges befolkning för ett allvarligt sexualbrott varje år. Det motsvarar ca 32 000 personer i vår region, men endast 830 av dem hittade till oss förra året. Vi vill att fler ska få ta del av den vård vi erbjuder så därför gör vi den här satsningen, säger Lisa Nordlund, psykolog på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset.

Extra fokus har riktats på att bjuda in verksamheter inom de kommuner och stadsdelar som är underrepresenterade i mottagningens besöksstatistik, och intresset har varit stort. Utbildningarna har besökts av skolsköterskor, barnmorskor, kuratorer, psykologer, mentalskötare, läkare och volontärer inom ideella föreningar. Totalt har cirka 550 personer deltagit.

- Vi är jätteglada och nöjda över att så många visat intresse och tagit sig tid att komma på vår utbildning! Av det vi hört av deltagarna så har många uppskattat föreläsningarna och känt att de fått med sig ny kunskap och bättre förutsättningar att fånga upp och hjälpa personer som varit med om ett sexuellt övergrepp. För oss har det varit ett jättebra tillfälle att träffa andra som arbetar med vår målgrupp inom verksamheter som vi gärna samarbetar med, säger Lisa Nordlund.

En stor andel av de som utsätts för våldtäkt drabbas av akut stressyndrom, vilket innebär ett stort lidande för den enskilde. En viktig del av utbildningen har varit att sprida kunskap om det psykologiska krisstöd som personer som utsatts för sexualbrott kan behöva.

Nästa steg i projektet blir lanseringen av informationsfilmer som ska spridas i sociala medier och nå ut till allmänheten. Personalen på Akutmottagning för våldtagna hoppas också kunna arbeta vidare med utbildningar och göra riktade föreläsningar i de stadsdelar och kommuner som de sällan får patienter ifrån. En annan idé är att rikta föreläsningar mot psykiatri och socialtjänst för att ytterligare förbättra samarbetet med dem.

Om projektet Jämlik vård

  • Fyra halvdagsutbildningar för yrkesverksamma och ideellt engagerade.
  • Informationsspridning till yrkesverksamma/volontärer som träffar män (särskilt gruppen män som har sex med män), transpersoner och andra hbtq-personer genom föreläsningar på RFSL Testpoint, RFSL Pegasus, Egalia RFSLs ungdomsverksamhet och Stockholms mottagning för sexuell hälsa.
  • Informationstält i Pride park under Stockholm Pride 2019
  • Informationsfilmer för webb och sociala medier
  • Projektet har finansierats av Sveriges kommuner och regioner (SKR).