Hoppa till huvudinnehållet

80 år sedan Södersjukhuset invigdes

Sedan den 3 april 1944 har Södersjukhuset funnits här för dig, dag och natt, 365 dagar om året. Södersjukhuset invigdes 1944 och var då Nordens största byggnad och ett av världens mest moderna sjukhus.

80 år senare har vårt sjukhus byggts ut med cirka 50 000 kvadratmeter och fått nya moderna lokaler som har, eller kommer att tas i bruk, under det kommande året. När sjukhuset öppnade hade det ungefär 270 anställda, detta kan jämföras med dagens närmare 4 700 medarbetare.

Nya byggnader och utvecklad sjukvård, samma grundtanke

Arkitekt Hjalmar Cederström var idégivare, konstruktör och huvudansvarig för Södersjukhusets byggnation, och utgick från en helhetssyn när han ritade Södersjukhuset. Han pratade om hälsa från tre perspektiv: kroppslig, själslig och ekonomisk. Stor vikt lades vid utformningen av rummen där rymliga och ljusa lokaler ansågs viktiga för tillfrisknandet. Grundtankarna från 1940-talet, med patientens behov i fokus, lever kvar än i dag och Södersjukhuset har moderniserats och anpassats utifrån dagens vårdbehov. Bland annat har flerbäddsrummen bytts ut mot individuella patientrum för en säkrare vård med större möjlighet till integritet för patienten och anhöriga.

Om oss - Södersjukhuset AB

Vi ska bli landets ledande akutsjukhus. Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, sjukhusets specialitet. Södersjukhuset är även landets näst största traumasjukhus och har en av landets största förlossningskliniker.

Här arbetar cirka 4 700 medarbetare och omkring 127 000 patienter söker akut till oss varje år. På Södersjukhuset bedrivs omfattande patientnära forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och att leva upp till våra ledord: För patienten - med patienten.

 

Södersjukhusets historia - ett urval av händelser

 • 1944: Invigningen av huvudbyggnaden.
 • 1947: Invigningen av personalrestaurangen Rackarbacken
 • 1958: Öppnandet av Södersjukhusets psykiatriska klinik.
 • 1966: Färdigställandet av kvinnokliniken och barnkliniken.
 • 1972: Inrättandet av Södersjukhusets medicinska klinik.
 • 1985: Införandet av dialysverksamhet vid njursjukdomar.
 • 1998: Byggandet av det nya hjärt- och kärlsjukhuset.
 • 2000 – 2003: Huvudentrén flyttas till dagens entrébyggnad i glas
 • 2002: Invigning av Europas modernaste centrum för bilddiagnostik, Bild Diagnostiskt Centrum
 • 2003: Öppnandet av Amelmottagningen som Sveriges enda specialistmottagning för personer med erfarenhet av könsstympning.
 • 2005: Öppnandet av Sveriges första akutmottagning för våldtagna för att erbjuda specialiserad vård och stöd till personer som har utsatts för sexuellt våld.
 • 2018: Invigningen av Södersjukhusets kök för patientmåltider.
 • 2020: Invigningen av nya akutmottagningen för vuxna.