Hoppa till huvudinnehållet

Södersjukhuset sprider kunskap om könsstympning på FN:s kvinnokonferens

Fredag 23 mars medverkar Amelmottagningen vid ett seminarium om kvinnlig könsstympning i anslutning till FN:s kvinnokommissions årliga sammankomst i New York.

– Ämnet är högaktuellt ur ett globalt perspektiv. Det är en fantastisk möjlighet att få representera Sverige och berätta om våra erfarenheter, säger Bita Eshraghi, specialistläkare på Södersjukhuset.

Amelmottagningen är Sveriges enda specialistmottagning som erbjuder könsstympade flickor och kvinnor psykosocialt och medicinskt stöd och vård. Mottagningen utbildar även personal inom hälso- och sjukvården, skolan och rättsväsendet, för att samhället ska bli bättre på att bemöta personer med erfarenhet av könsstympning och hedersrelaterat våld.

– Förutsättningen för jämlik vård är kunskap. Vårt mål är att utbilda yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer med erfarenhet av kvinnlig könsstympning för att de i sin tur ska kunna ge rätt stöd och vård, säger Bita Eshraghi.

Föreläser i New York

Fredag 23 mars medverkar Bita Eshraghi på seminariet "Female genital mutilation survivors in media – pictures that empower". Seminariet tar avstamp i den svenska fotojournalistens Elisabeth Ubbes porträtt av könsstympade kvinnor. Deltagarna tas med på en resa som beskriver urgamla sedvänjor, könsstympningens konsekvenser för hälsan och hur Stockholms läns landsting kan hjälpa flickor och kvinnor i behov av psykosocialt och medicinskt stöd och vård. Övriga medverkande är Elisabeth Ubbe, fotojournalist, Siri Lundström, Genuine Green samt Fana Habteab, ordfförande i Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning.

Fakta kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning är ett grovt övergrepp mot flickor och kvinnor som många gånger sker med familjens heder som förklaring. Det är också en form av grov misshandel och ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning. Socialstyrelsen beräknar att ca 38 000 flickor/kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon form av könsstympning i hemlandet. Av dessa beräknas ca 7 000 vara under 18 år.

 

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se