Hoppa till huvudinnehållet

Amelmottagningen lanserar informationskampanj på internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning

Den 6 februari uppmärksammas den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning runt om i världen. Amelmottagningen på Sös är en unik specialistmottagning som vänder sig till flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Idag lanserar mottagningen informationsfilmer om könsstympning och om mottagningens arbete för att stärka allmänhetens kunskap.

- Det finns inga positiva hälsoeffekter av kvinnlig könsstympning men ingreppet riskerar att leda till olika negativa hälsokonsekvenser, både fysiska och psykiska, säger Cecilia Berger, biträdande överläkare på Amelmottagningen.

På Amelmottagningen på Södersjukhuset arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av gynekologer, barnmorskor, kuratorer och undersköterskor. Sedan 2017 bedriver mottagningen även ett utåtriktat arbete med syfte att sprida kunskap om kvinnlig könsstympning till yrkesverksamma personer, främst inom hälso- och sjukvården men också inom skola, socialtjänst, polis och rättsväsende. Målet är ökad kunskap och ett förbättrat omhändertagande och bemötande av denna patientgrupp.

- Hittills har vi utbildat så många som 11 500 personer inom projektet som sedan årsskiftet är ett permanent utbildningsuppdrag. Antalet patientbesök har ökat markant sedan dess, vilket är ett bevis för att fler yrkesverksamma fått ökad kunskap, lättare och bättre kunnat uppmärksamma besvär relaterade till könsstympning och erbjudit kvinnorna hjälp, säger Cecilia Berger.

I samband med den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning lanserar Amelmottagningen flera informationsfilmer om kvinnlig könsstympning och om mottagningens arbete för att fler ska uppmärksamma patientgruppen.

- De som har den här erfarenheten tar generellt inte så stor plats i debatten eller ställer krav på vård så det är viktigt att skapa förutsättningar för att människor ska kunna ta del av korrekt information när det gäller negativa hälsoeffekter av könsstympning. Vi vill säkerställa att personer som i sin yrkesroll träffar dessa kvinnor har den kunskap som krävs och är nödvändig för att uppmärksamma besvär och erbjuda hjälp och specialistvård, säger Bita Eshraghi, biträdande överläkare på Amelmottagningen.

Läs mer och se filmerna här:

Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning | Södersjukhuset (sodersjukhuset.se)