Hoppa till huvudinnehållet

Amelmottagningen på Sös får landstingets jämställdhetspris

Varje år delar Stockholms läns landsting ut ett jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller medarbetare som har gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård. I år (2018) har priset tilldelats Amelmottagningen för mottagningens engagerade och kreativa arbete för att förebygga, upptäcka och behandla könsstympning.

Några av Amels glada medarbetare, från vänster: Emma Hertting-Frövenholt, överläkare, Bita Eshraghi, medicinskt ansvarig för Amelmottagningen, Petra Sjunnesson, projektledare Amelprojektet, Cecilia Berger, bitr. överläkare och Josefina Liesaho-Åberg, specialistläkare 

- Vi arbetar för att främja en jämställd och jämlik vård, så det känns väldigt fint att tilldelas jämställdhetspriset, säger Bita Eshraghi, specialistläkare och medicinskt ansvarig för Amelmottagningen.

Amelmottagningen på Sös är Sveriges enda specialistmottagning som erbjuder könsstympade flickor och kvinnor psykosocialt och medicinskt stöd och vård. Mottagningen utbildar även personal inom hälso- och sjukvården, skolan och rättsväsendet, för att samhället ska bli bättre på att bemöta personer med erfarenhet av könsstympning och hedersrelaterat våld.

Sedan utbildningsinsatsen startade i mars 2017 har 4400 personer inom olika samhällsfunktioner utbildats om könsstympning och det har sedan dess skett en tydlig ökning av besök till mottagningen.

 - Vi träffar en hel del patienter som sökt vård vid upprepade tillfällen för besvär som kan vara kopplade till själva könsstympningen. Men ingen åtgärd har gjorts för själva grundproblemet. Därför behöver fler inom vården kunskap om problematiken så att de lättare kan erbjuda rätt behandling, säger Bita Eshraghi.

Amelmottagningen öppnade 2003 och har sedan dess tagit emot 1600-1700 unika patienter.

Vinnaren av landstingets jämställdhetspris belönas med diplom och en prissumma om 50 000 kronor, som ska användas till kompetensutveckling eller för att för att sprida och utveckla den vinnande idén.

Juryns motivering
"Amelmottagningen är unik i sitt slag. Det är den första och hittills den enda specialiserade mottagningen för könsstympade kvinnor i Sverige. Mottagningen tillsammans med Amelprojektet driver ett flitigt jämställdhetsarbete. De erbjuder mycket professionell vård och bemötande till en utsatt grupp flickor och kvinnor och sprider kunskap om könsstympning och dess konsekvenser. Genom sitt engagerade och kreativa arbetssätt ger verksamheten hopp om att okunskapen om hur man förebygger, upptäcker och behandlar könsstympning ska minska."

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se