Hoppa till huvudinnehållet

Andra vågen – hur är situationen på infektionskliniken?

Emma Lindbäck med kollega i sjukhuskläder
Emma Lindbäck är verksamhetschef på Infektionskliniken/Venhälsan, som förutom att vårda patienter med covid-19 också har ett uppdrag att förmedla ny kunskap om sjukdomen till andra verksamhetsområden. Läs mer i intervjun om vilka utmaningar de står inför och de lärdomar de gjort från vårens arbete.

Hur är situationen på infektionskliniken i dag?

- Situationen är tuff. Våren har varit oerhört intensiv. Andhämtningen i somras var nödvändig för våra medarbetare men den var inte tillräcklig. Nu står vi återigen inför ett liknande scenario som vi hade under våren med en kraftig ökning av covid-19 patienter, säger Emma Lindbäck.

Vad tänker du när antalet covid-19 sjuka återigen ökar?

- Toppen på platån under våren var ungefär en månad lång. Räknar vi att det är på samma sätt nu som i våras så kommer belastningen vara lika hög i slutet av december som vi har i dag. Att arbeta på Sös under julhelgerna är tufft även i vanliga fall. När jag tänker på vad den här belastningen kan komma att innebära för mina medarbetare blir jag oroad. Samtidigt är Sös otroligt robust och har klarat sig igenom väldigt många tuffa vårdplatslägen.

Vilka patienter kommer in till infektion idag jämfört med i våras?

- Just nu har vi fler vanliga patienter och lite färre covid-patienter. Under våren såg det annorlunda ut då vi hade färre vanliga patienter. Troligtvis var det olika rädslor i samhället som gjorde att patienter inte sökte vård, även om de var allvarligt sjuka. Det är en stor utmaning att bemanna vårdplatserna, säger Emma Lindbäck.

Hur behandlas covid-patienter i dag jämfört med i våras?

- I dag vet vi mer om sjukdomen och hur vi ska behandla den. Vi har mer kunskap om risken för blodproppar och kan arbeta förebyggande. Dessutom har kortisonbehandling och Remdesivir visat sig ha en positiv verkan för vissa patienter med covid-19. Det finns också mer kunskap om hur vi kan förbättra syresättningen utan läkemedel, bland annat genom att vårda patienter i bukläge. Det finns också en ökad medvetenhet om sjukdomen i samhället. Patienter kommer in tidigare och behöver inte intensivvård i samma utsträckning.

Hur för ni ut er kunskap om den expertis ni har om covid-19 till andra avdelningar?

- Det sker på flera nivåer och vi delar på uppdraget med internmedicin. Bland annat informerar vi ansvariga inom respektive verksamhetsområde om nya riktlinjer. Hos oss på infektionskliniken är det flera medarbetare som arbetar i expertfunktioner. Några av våra läkare och specialistsjuksköterskor har ett särskilt fokus på covid-19. Vi har specialistsjuksköterskor som arbetar med att föreläsa och utbilda medarbetare och stötta chefer med olika processfrågor på vårdavdelningarna. Detta för att vi snabbt ska göra så lika som möjligt utifrån den senaste kunskapen om sjukdomen. Vi har också läkare som läser in omfattande dokumentation från myndigheter och föreläser om det och tar del av nya rön inom forskning och uppdaterar riktlinjer på sjukhuset, fortsätter Emma Lindbäck.

Hur mår medarbetarna?

-Vissa rädslor från i våras är borta. Det finns skyddsmaterial i lager och vi vet hur vi ska använda skyddsutrustningen. Sedan är det väldigt påfrestande att inte veta när situationen blir mindre ansträngd. Vi befinner oss i ett tufft läge, särskilt nu i och med jul- och nyårshelgerna som väntar. Det gör det svårt att ge ledigt i den utsträckningen vi hade hoppats på. Det är en utmanande tid men vi hjälps åt och försöker hitta lösningar efter bästa förmåga.

Hur gör du för att orka?

- Det som ger mig kraft att orka är när jag ser hur många som ställer om och gör det som behövs. Jag är så stolt över hur alla på vår klinik och hela sjukhuset bidrar. Den här tiden har gett mig ett stort nätverk och många nya vänner på Södersjukhuset.

Vad skulle du vilja säga till allmänheten?

- Det är viktigt att alla följer de allmänna råden. Det här är på riktigt, både att du kan bli allvarligt sjuk eller att du kan föra smittan vidare. Vi är i en allmän smittspridning. Alla behöver vara försiktiga. Vi får vara kloka tillsammans och göra vårt bästa, avslutar Emma Lindbäck.

Foto: Johan Adelgren