Hoppa till huvudinnehållet

Andra vågen – hur är situationen på Internmedicinska kliniken?

Man i vårdkläder med ansiktsvisir och julgran i bakgrunden
Smittspridningen ökar – läget på Södersjukhuset och i hela regionen de senaste veckorna är utmanande. Antalet sökande med covid-19 fortsätter att hålla sig på en hög nivå. Peter Blomberg, vårdenhetschef på den Internmedicinska kliniken berättar om hur situationen är på deras avdelning.

Hur är situationen på den Internmedicinska kliniken?

– Det är ett ansträngt läge. Bemanningen är särskilt utmanande även om det har blivit bättre. För ungefär en månad sedan öppnade vi en ny vårdavdelning för covid-sjuka. Första veckan hade vi 6 vårdplatser och nu är vi uppe i 16 vårdplatser. Det innebär drygt 20 medarbetare per dygn. Det krävs mycket personal för att ta hand om våra patienter. Det är många som har arbetat väldigt mycket extra för att få det här att fungera och dessutom väntar storhelgerna. För att avlasta vår ordinarie personal har vi nu fått in sjuksköterskor och undersköterskor utifrån. Även om det är utmanande med många nya, har vi fått in dedikerad personal som gör ett bra jobb.

Vad är viktigt att tänka på när det kommer nya för att hålla ihop personalgruppen?

– Utmaningen när det kommer in många nya är att få rutiner att fungera och få till en bra kommunikation. Det är viktigt med kommunikation och att skapa tillit och tydlighet om vad som står framför oss och vad vi behöver göra. Att vårda covid-sjuka ställer större krav på samordning. Vi lägger mycket tid på våra dagliga uppstartsmöten. Sedan ger vi även tid för reflektion om hur vi jobbar och vad vi kan förbättra. Smittsamheten hos sjukdomen gör det mer svårarbetat då vi inte snabbt kan röra oss in och ut ur patientsalarna på grund av behovet av skyddsutrustning. Vi har ett gott samarbete i vanliga fall men nu blir det ännu mer påtagligt. Vi hjälps åt över yrkesgrupperna och tar ansvar tillsammans.

Hur står man ut i en kris som aldrig verkar ta slut?

– Det finns en oro att orken ska ta slut. Ovissheten att inte veta hur länge det här ska pågå. Det är många av våra medarbetare som behöver återhämtning efter att ha jobbat många långa pass. Det positiva är att vi fått in medarbetare som kommer in med ny energi, och som kan avlasta vår ordinarie personal. Jag beundrar styrkan hos mina medarbetare – hur vi har klarat den här situationen hittills.

Vi närmar oss jul – hur går dina tankar inför storhelgerna?

– För en vecka sedan såg situationen med bemanningen väldigt kritisk ut. Det var svårt att lösa bemanningen över storhelgerna, men nu ser det bättre ut. Jul och nyår är vanligtvis en besvärlig tid, samtidigt tror jag att det kommer gå bra. Men att pressen på intensivvården tilltar känns oroväckande ur ett större perspektiv.

Vi närmar oss årets slut, hur skulle du summera det här året?

– Pandemin har vänt upp och ner på det mesta det här året. Det fanns en stark oro i början. Patienternas tillstånd blev snabbt väldigt kritiskt. I dag upplever vi att patienter inte är lika allvarligt sjuka, vilket beror på att vi blivit bättre på att behandla. Jag har arbetat som chef i 30 år och utifrån ett chefperspektiv, är det fascinerande att se tillbaka på vad arbetsgruppen och hela sjukhuset har åstadkommit. Det har varit ett otroligt engagemang för att hantera den här nya situationen och vi har gjort det bra. Jag är imponerad över allas arbetsinsatser.

Vad vill du säga till allmänheten för att minska smittspridningen?

– Jag upplever att det är många som tar större ansvar och håller avstånd. Samtidigt måste vi ständigt påminna varandra om varför vi gör det – att läget är mycket allvarligt. Det är av yttersta vikt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hjälps åt att minska smittspridningen. Vi vill inte att det redan ansträngda läget ska förvärras, och då är det viktigt att alla fortsätter att ta ansvar.

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös