Hoppa till huvudinnehållet

Anneli Lennberg blir Södersjukhusets första chefsjuksköterska

I februari tillträder Anneli Lennberg den nyinrättade tjänsten som sjukhusövergripande chefsjuksköterska på Södersjukhuset. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för Omvårdnadsområdet Hjärta och Kärl på Karolinska och har arbetat inom sjukvården sedan 80-talet.

 - Jag känner mig väldigt hedrad och glad för det förtroende jag fått och ser fram emot att få börja arbeta på Sös.

Anneli Lennberg är utbildad intensivsjuksköterska och barnmorska, en kombination som förde henne till barnintensiven på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det var också där hon började sitt första chefsuppdrag för ca 20 år sedan. Sedan dess har hon haft olika uppdrag och från 2010 har hon arbetat som verksamhetschef. Intresset för ledarskap, utveckling och förändringsarbete har vuxit fram successivt.

Hur ser du på ledarskap?

 - Mitt ledarskap kännetecknas av att jag är engagerad, målmedveten, prestigelös och har fokus på helheten. Jag värderar dialog och samarbete högt, både inom sjukhuset och utanför. Med den förändringstakt vi har inom sjukvården idag blir det extra viktig för att klara av att ge våra patienter den bästa vården i dag och i framtiden. Oavsett organisation eller specialitet så underlättar ett bra teamwork.

Rollen som chefssjuksköterska är ny på Sös, hur ser du på den?

 - Eftersom det är en ny tjänst finns det möjligheter att forma rollen, vilket jag värdesätter. Det är flera arbetsområden som är betydelsefulla men till en början kommer jag att inventera och sätta mig in vilka frågor som har högst prioritet inom omvårdnadsarbete, patientsäkerhet, kvalitetsarbete och personcentrerad vård. Ett annat arbetsområde som alltid intresserat mig är schema- och bemanningsfrågor, vilket är grunden för en bra arbetsmiljö.

Vad tror du kommer att vara utmanande?

 - Att det finns många förväntningar om vad den nya tjänsten ska innefatta och vilka arbetsuppgifter som ska ingå. Det kommer vara angeläget för mig att försöka navigera i detta och prioritera på bästa sätt. Det är även viktigt för mig att hitta ett sätt där administration inte upptar hela min arbetstid så att jag kan behålla kontakten med vården.