Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Arbete för könsstympade belönas med Kvinnofridspris

Amelmottagningen vid Södersjukhuset har fått årets Kvinnofridspris för sitt arbete med att utbilda vårdpersonal i bemötande och vård av kvinnor som är könsstympade. Prisutdelningen skedde i samband med Operation Kvinnofrids spridningskonferens i Stockholm den 24 november.

– Vi är väldigt stolta över att vårt arbete för att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning nu uppmärksammas. Kvinnor med erfarenhet av könsstympning har under lång tid varit osynliggjorda i samhället, säger Bita Eshraghi, specialistläkare i gynekologi och obstetrik vid Amelmottagningen på Södersjukhuset.

På Södersjukhuset finns landets enda mottagning specialiserad på kvinnor med besvär orsakade av könsstympning. Mottagningen erbjuder både medicinsk och kirurgisk behandling och även psykosocial behandling. Sedan 2017 utbildar de personal inom kvinnosjukvård, öppenvård, barnsjukvård och elevhälsan i Stockholms län på uppdrag av Stockholms läns landsting.

– Många i vården upplever att det är svårt att prata om könsstympning och vill ha mer kunskap i ämnet. I utbildningen ger vi grundläggande kunskap om kvinnlig könsstympning och dess konsekvenser men också om möjligheterna till behandling. Vår målsättning är det ska finnas jämlik vård och att samhället verkar förebyggande så att inte fler kvinnor drabbas, säger Bita Eshraghi.

Om Kvinnofridspriset

Operation Kvinnofrid belönar särskilt goda insatser mot våld i nära relationer, i år låg fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheter, kommunala verksamheter och organisationer verksamma i Stockholms län kan belönas med priset. 

Om Amelmottagningen, Södersjukhuset

Sedan starten 2003 har drygt 1 500 flickor och kvinnor fått stöd och vård för både kroppsliga och psykiska besvär. På mottagningen arbetar gynekologer, förlossningsläkare, barnmorskor och kuratorer. Amel betyder hopp på arabiska.

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se