Hoppa till huvudinnehållet

AT-läkare på Södersjukhuset belönas tillsammans med forskargrupp för artikel om förlossning och blödning

porträtt Lindnea Ladfors i vit t-shirt
Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: “Risk of postpartum hemorrhage with increasing first stage of labor duration” med valspråket ”Hur lång tid det tar att föda kan påverka risken att blöda” med Alvarengas pris 2023.

Studien undersöker hur längden av förlossningens öppningsskede påverkar risken för stor blödning hos förstföderskor med spontan förlossningsstart. Slutsatsen är att längre öppningsskeden innebär en ökad risk för blödning.

- Det är svårt att innan förlossningen förutse vilka kvinnor som kommer drabbas av postpartumblödning, då det ofta sker hos kvinnor utan kända riskfaktorer. I studien använder vi oss av svenska registerdata och kan, med hjälp av mätningar från partogrammet, visa att det finns en association mellan längden av förlossningens öppningsskede och risken för postpartumblödning, säger Linnea Ladfors, AT-läkare på Södersjukhuset samt doktorand, är försteförfattare till artikeln.

Förhoppningen är att kvinnor med förhöjd risk identifieras redan under förlossningsarbetet.

- Det kan vara viktigt för riskbedömning av kvinnor på förlossningsavdelningen. Om kvinnor med förhöjd risk identifieras redan under förlossningsarbetet kan beredskapen bland personalen öka med målet att förebygga denna allvarliga komplikation, säger Linnea Ladfors.

Bakom artikeln står en forskargrupp vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, vid Karolinska Institutet som leds av Olof Stephansson, professor och överläkare. Forskargruppen består av Linnea Ladfors, doktorand och AT-läkare, Anna Sandström, docent och biträdande överläkare obstetrik och gynekologi, Louise Lundborg, medicine doktor och barnmorska, Mia Ahlberg, docent och barnmorska samt Alexander Butwick, Giulia Muraca, Jonathan Snowden och Xingrong Liu.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.

Om Alvarengas pris

Alvarengas prisfond, stiftades genom testamente av Svenska Läkaresällskapet år 1883 avlidna ledamot, professorn i Lissabon, medicine doktor Pedro Francesco da Costa Alvarenga. Priset belönar värdefulla, ”av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.

Foto: Stefan Zimmerman