Hoppa till huvudinnehållet

AT-läkare på Sös ställer om för att möta coronapandemin

Sedan covid-19 slog till pågår ett intensivt arbete med att ställa om på Södersjukhuset. Det gäller även AT-läkarna, där många vill hjälpa till och vara där de behövs allra mest. Två av dessa är AT-läkarna Robin Saliba och Erik Hjalmarson, som nu flyttat över till Anestesi/IVA.

Robin Saliba hade varit på sin AT (allmän tjänstgöring) drygt en månad när covid-19 utbrottet drog igång, Erik Hjalmarson sex månader. Då gjordes en inventering på Södersjukhuset av de AT-läkare som fanns: vilka hade tidigare erfarenhet av anestesi/IVA-vård, samt akutsjukvård.

”Det är här vi kan göra mest nytta”

Både Robin Saliba och Erik Hjalmarson hade innan de påbörjade sina AT-utbildningar på Södersjukhuset gjort ett år på anestesi/IVA på Danderyds sjukhus, och redan innan förfrågan kom erbjöd de sig:

– Vi visste att det skulle bli högt tryck på akuten och anestesi/IVA, baserat på händelseförloppet i andra länder. Då ställer man sig så klart till förfogande, det är här vi kan göra mest nytta, säger Robin Saliba.

När denna artikel skrivs pågår inskolning på narkosen, en snabbintroduktion. Än så länge har de inte jobbat så mycket med covid-19 patienter, tanken är att de ska förberedas för att kunna avlasta ordinarie personal på anestesi/IVA. Men just nu vet ingen hur det kommer att utvecklas med patientinflödet.

Viktigt att snabbt komma in i lagarbetet

Covid-19 i all ära – de här luftvägssjukdomarna är förvisso nya, men sätten man jobbar på är inte så annorlunda än det vi är vana vid, säger Erik Hjalmarson. Han menar att det svåra är grundjobbet som de nu behöver göra i ett helt nytt arbetslag. Här handlar mycket om teamarbete, där de fort behöver lära känna sina nya medarbetare, och att de ska lära känna Robin och Erik: vad de kan och hur de fungerar.

– För att använda en metafor: alla har spelat fotboll, men nu sätter vi ihop ett helt nytt lag där vi måste förlita oss på allas kunskap och arbete för att det ska funka bra, säger Erik Hjalmarson.

När det gäller intensivvård kan det handla om minuter från att det är bra med en patient tills att det blir väldigt dåligt, och att man då funkar bra i teamet är jätteviktigt, fyller Robin Saliba i.

Förhoppningar och farhågor

Vad hoppas de kunna bidra med, och lära sig under det här avsteget från sina planerade AT-tjänstgöringar?

– Vår tidigare kunskap och erfarenhet. De här långt gångna covidpatienterna är väldigt svåra att hantera ur en medicinsk aspekt, och där kan vi avlasta en redan belastad klinik och en sjukvård som har det tufft, så att sjukhuset kan fortsätta att bedriva en viss basal sjukvård samtidigt, säger Erik Hjalmarson och Robin Saliba.

Sen är det ju så klart spännande och lärorikt med en helt ny typ av patientgrupp, och nya arbetssätt. Katastrofsjukvård, ad-hoc lösningar i pressade lägen, allt det här tror båda kommer vara oerhört lärorikt.

– För min resterande utveckling som läkare i stort kommer det här vara väldigt värdefullt, säger Erik Hjalmarson.

Medan antalet covid-19 smittade patienter fortsätter att öka runt om i landet och världen är det naturligt att många är oroliga för att bli smittade, både inom och utanför sjukvården. Hur ser de på att de nu kommer jobba i direktkontakt med smittade patienter, är de oroliga? Här skakar båda på huvudet:

– Man är försiktig med hygienen i första hand för att inte föra smitta vidare till patienter och anhöriga. Men jag skulle inte bli förvånad om jag blir smittad förr eller senare. En större farhåga är däremot hur vårdpersonalen ska hålla ut långsiktigt, det här är inte en sprint, det blir sannolikt ett maraton, avslutar Robin Saliba.