Hoppa till huvudinnehållet

Avvikande hjärt-kärlutveckling vid 6 års ålder hos extremt förtidigt födda barn: blodtrycket bör mätas kontinuerligt

Biomedicinska analytikern Lilly-Ann Mohlkert på Södersjukhusets barnhjärtmottagning disputerar idag kring den långsiktiga hjärt-kärlhälsan hos extremt förtidigt födda barn. Allt fler barn som föds före graviditetsvecka 27 överlever. Samtidigt kommer rapporter om att dessa barn har en ökad risk för diabetes, stroke och död i hjärt-kärlsjukdom i ung ålder. Hur bör barnens hjärt-kärlhälsa följas upp?


Vad handlar forskningen i din avhandling om?

- Jag ville få fram ny kunskap om extremt förtidigt födda barns långsiktiga hjärt-kärlhälsa. Barn födda före graviditetsvecka 27 under åren 2004-2007 har deltagit i en omfattande hjärt-kärluppföljning vid 6 års ålder för att identifiera perinatala riskfaktorer för avvikande hjärt-kärlutveckling (riskfaktorer vid tiden närmast före, under och efter förlossningen).

- Vi ville också hitta förklaringar till deras ökade risk för hjärt-kärlsjukdom som vuxna och undersöka om det finns behov av tidig uppföljning av blodtryck och av hjärta och kärl hos dessa barn. Överlevnaden hos extremt förtidigt födda har ökat men det har också kommit rapporter om att dessa förtidigt födda har en ökad risk att utveckla hypertoni, diabetes, stroke och död i hjärt-kärlsjukdom i ung ålder.

Vad är det viktigaste du har kommit fram till?
- Våra övergripande resultat visar att barn, som fötts före graviditetsvecka 27, vid 6 års ålder har en avvikande utveckling av hjärt-kärlsystemet jämfört med jämnåriga som fötts i fullgången tid. De extremt förtidigt födda barnen har vid 6 års ålder en god hjärt-kärlfunktion men det finns redan skillnader jämfört med jämnåriga barn som fötts i fullgången tid. De förtidigt födda barnen har smalare artärer med ökad artärelasticitet, högre blodtryck, mindre storlek på hjärtrum och en avvikande hjärtfunktion med ökad koncentrisk pumpfunktion och högre fyllnadstryck.

- Den viktigaste perinatala riskfaktorn är graviditetslängden. Perinatala riskfaktorer som försämrad fostertillväxt eller neonatalsjuklighet tycks spela mindre roll. Före 6 års ålder behöver inte rutinmässig kontroll av hjärta och kärl eller lungcirkulationen utföras. Kontroll av blodtrycket bör ske i alla åldrar.

Hur ska du gå vidare nu?
Vi behöver följa de extremt förtidigt födda barnen och dess hjärt-kärlhälsa på lång sikt, förslagsvis efter puberteten vid 16-18 års ålder.

Om Lilly-Ann Mohlkerts disputation

Fredag 1 juni kl. 10.00 i föreläsningssal R64, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Lilly-Ann Mohlkert är biomedicinsk analytiker inom barnkardiologi på Sachsska barn- och ungdomssjukhusets barnhjärtmottagning. Hon har forskat på Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet.

Avhandling: Cardiovascular function in 6-year-old children born extremely preterm 

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se