Hoppa till huvudinnehållet

Ballongvidgning bästa första behandlingsmetod vid åderförkalkning i underben

gruppbild två män och en kvinna i sjukhuskläder
Forskare från Södersjukhuset har medverkat i en internationell studie kring behandlingsmetod vid svår åderförkalkning i benen.

Åderförkalkning (Ateroskleros) är en av de största folksjukdomarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. I Sverige drabbas cirka 10 000 personer om året av så svår åderförkalkning, med kritisk syrebrist i benen, att de riskerar amputation. Av dessa patienter dör cirka 25 procent inom ett år.

Dte är forskare från Södersjukhusets kärlkirurgi som har medverkat i den internationella studien där 345 patienter från Storbritannien, Sverige och Danmark slumpmässigt lottades till behandling antingen med en ven bypass (VB) eller ballongvidgning (endovaskulär behandling). Samtliga patienter hade svår åderförkalkning som krävde ingrepp i artärer under knät för att återställa blodflödet till underbenet och foten.

– Resultatet visar att ballongvidgning sannolikt är bäst som första behandlingsmetod för att undvika amputation och öka överlevanden hos patientgruppen, säger Jonas Malmstedt som är en av författarna till studien.

Jonas Malmstedt och Peter Gillgren, som båda är överläkare i kärlkirurgi på Södersjukhuset har tillsammans med Caroline Larsson, sjuksköterska på kirurgmottagningen medverkat i arbetet

Studien är den första i sitt slag och har publicerats i den ansedda tidskriften Lancet.  

– Det är viktigt med oberoende och randomiserade (lottade patientgrupper) data och det internationella samarbetet betyder mycket. Vi möter patienter med stora besvär på våra enheter. Den här typen av undersökningar innebär i att vi kan erbjuda bättre behandlingar för dem. Studien är just publicerad och kommer att implementeras i vårdförloppet för denna patientgrupp i Sverige, säger Peter Gillgren.

Foto: Anita Siwers