Hoppa till huvudinnehållet

Barnmorska och doktor i global hälsa kämpar för kvinnors rättigheter

1975 införde FN den internationella kvinnodagen. En dag som belyser de framgångar som kvinnors kamp resulterat i. En del i det är rätten till abort. Dagen sätter också fokus på ojämställdhet och påminner om hur kvinnor runt om i världen fortfarande kämpar för sina grundläggande rättigheter.

Amanda Cleeve är postdoktor på institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI och är barnmorska på abortmottagningen på Sös. Hon arbetar dessutom för Världshälsoorganisationen (WHO) i Geneve. Vi träffar henne för att höra mer om betydelsen av den internationella kvinnodagen och om rätten till abort.

– Den internationella kvinnodagen är ett tillfälle att reflektera över och hylla de kvinnorättskämpar som har föregått oss och som kämpat för att vi ska ha de rättigheter som vi har idag. Det är också en viktig dag för att uppmärksamma kvinnors situation i världen, i fråga om jämställdhet och sociala orättvisor. En del i det är aborträtten, säger Amanda.

Sedan räcker det inte med en dag menar hon, utan det är viktigt att sträva efter att förbättra kvinnors grundläggande rättigheter varje dag, hela året. Något hon menar har påverkat henne i sitt val av yrke att vilja förbättra kvinnors hälsa.

Rätten till abort fortsätter Amanda handlar om rätten att själv få bestämma över sin kropp och sitt liv men att det är en bredare fråga än många kanske tror. Hon menar att abort, genom historien har kommit att bli en symbolfråga som i grunden handlar om jämlikhet och könsroller och synen på kvinnans frihet och rättighet.

Betydande framsteg för rätten till abort

När den svenska abortlagen trädde i kraft 1975 fick kvinnor chans att själv bestämma om de ville avbryta en graviditet under de arton första veckorna. Sedan dess har det hänt mycket; abortbehandlingen har blivit mer effektiv, säker och mer lättillgänglig. Dessutom har barnmorskorkans roll inom abortvården stärkts. På senare år har även införandet av telemedicin varit betydande för tillgängligheten till abort. Telemedicin innebär att abortvård ges helt eller delvis på distans och är i vissa kontexter, speciellt i länder med restriktiva abortlagar, det enda tillgängliga alternativet.

På vissa platser i världen ökar kvinnors rättigheter successivt medan det i andra länder har blivit svårare att genomföra aborter. I de fall där aborter förbjuds genomförs de ändå, fast på ett mindre säkert sätt. Följderna av osäkra aborter kan bli förödande och riskera kvinnors liv.

– I dag är det många kvinnor som dör och får skador för livet till följd av osäkra aborter. Det enda sättet att minska komplikationer och dödlighet vid abort är att öka tillgängligheten till säkra metoder och effektiva preventivmedel, säger Amanda.

Forskning som gör skillnad

I Amandas avhandling fokuserade hon på postabortvård i Uganda; osäkra aborter bland unga kvinnor och barnmorskans roll i att behandla kvinnor med komplikationer efter osäker abort eller missfall.

– Barnmorskor är betydligt fler och mer tillgängliga för kvinnorna i Uganda än vad läkarna är och genom att utbilda barnmorskor inom postabortvård och preventivmedelsrådgivning, så kan vården förbättras avsevärt och riskerna för dödlighet och sjuklighet minska, säger Amanda.

Resultatet av hennes forskning har publicerats i den medicinska tidskriften the Lancet och har inkluderats i Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer för säker abortvård.

Amanda fick nyligen forskningsmedel från Vetenskapsrådet för ett treårigt projekt i Argentina, med start 2021, som fokuserar på aborter som sker helt utanför det formella hälsosystemet. Andra forskningsarbeten som Amanda är delaktig i som postdoktor är ett forskningsprojekt som fokuserar på att förbättra användningen av preventivmedel bland tonåringar i flyktingläger i Uganda samt ett projekt som syftar till att öka användningen av spiral efter en abort eller missfall. I Colombia pågår ett annat projekt med fokus på abort via telemedicin.

Barnmorskeledda abortmottagningar är unika

Förutom att arbeta för att stärka abortvården i låg- och medelinkomstländer finns hon även tillgänglig för personer som önskar abortvård på den barnmorskeledda abortmottagningen på Sös. Här tar barnmorskor hand om hela patientbesöket, från att utföra ultraljud till att handlägga aborter och ge preventivmedelsrådgivning. Det är till fördel för patienten som då bara behöver träffa en person. Det finns självklart en ansvarig läkare att vända sig till vid behov.

– Jag tycker det är väldigt roligt att arbeta på abortmottagningen på Sös. Vi är så självständiga och drivande i att förbättra och förenkla abortvården. Vi utvecklar hela tiden vårt arbetssätt genom att delta i studier och genom att utvärdera och reflektera över hur vi kan förbättra patientupplevelsen. Jag tror inte att många känner till att barnmorskeledda abortmottagningar är unika ur ett internationellt perspektiv. En väldigt rolig arbetsplats!