Hoppa till huvudinnehållet

Barnperspektiv, teamkänsla och gott bemötande ger höga resultat för barnakuten

En grupp medarbetare i sjukhuskläder
Barnakuten vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, får högst resultat av Stockholms barnakuter i Sveriges Kommuner och Regioners nationella patientenkät 2022 med ett helhetsintryck på 87 procent.

Bakom de goda resultaten finns ett medarbetarteam med lång erfarenhet av barnsjukvård som samarbetar bra också när tempot är högt. Patienterna som kommer till akuten märker detta menar sjuksköterskorna Anna-Stina Wang och Emily Djärv, undersköterskan Eleanor Larsson och medicinska sekreteraren Monica Husén. Perspektivet är alltid på barnet.

– Vi vänder oss till barnet i första hand, oavsett ålder. Barnet är huvudperson med rätt att bli respekterad och lyssnad på, säger Emily Djärv som också är barnrättsombud.

– När föräldrarna känner att vi pratar på ett respektfullt sätt direkt till deras barn skapar det en trygghet hos dem också, säger Anna-Stina Wang.

Inom området respekt och bemötande är siffrorna i enkäten 91 procent. Det goda bemötande kan vara en av orsakerna till att sjukhuset också har så ett gott rykte. 91 procent av de svarande säger att de kan rekommendera akutmottagningen till andra.

– Vi möter familjer som reser långt för att få komma just hit, säger Eleanor Larsson.

Bättre mottagande på akuten

Barnakuten har arbetat med att öka förståelsen för hur en undersökning går till och hur länge man får vänta. Barnen och deras föräldrar får steg för steg-information om vad som kommer hända.

– Det finns bildspel att titta på. Vi berättar hur inskrivningen går till och ger praktisk information som var man kan köpa mat, säger Monica Husén.

Väntetiden visas i realtid med hjälp av cirklar i grönt, gult, orange och rött utifrån patienternas vårdbehov.

– Det skapar en bättre förståelse för att man kan få vänta när man ser att det finns andra patienter med större behov, säger Anna-Stina Wang.

Väl mottagna och trygga

Barnakuten är uppenbart en plats där medarbetarna förmår att möta och hjälpa dem som kommer på ett mycket gott sätt. Drygt 95 procent av de som svarat på enkäten uppger att de kände sig väl mottagna och trygga. Lika många svarar att de hade möjlighet att ställa frågor och 88 procent att deras vårdbehov blev tillgodosedda. Ingen upplevde sig diskriminerad.

– Det känns som ett fint betyg att vi får så goda resultat och att de som kommer hit uppskattar vårt arbete. Trots att det ibland är en tuff situation här med många patienter som väntar, säger Emily Djärv.

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös
På fotot: Emily Djärv, Eleanor Larsson, Monica Husén och Anna-Stina Wang tillsammans med kollegorna Peter Widestedt och Annika Eklundh.

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården från Sveriges Kommuner och Regioner.
Enkäten mäter sju olika dimensioner: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.