Hoppa till huvudinnehållet

Barns rätt som närstående till vuxna patienter

Visste du att barns rättigheter enligt barnkonventionen även gäller barn som är närstående till vuxna patienter? Många tänker kanske att barns rättigheter enbart handlar om barn som befinner sig i socialt trassliga situationer, men det omfattar faktiskt alla våra vuxna patienter som har barn. Alla som arbetar inom hälso-och sjukvården måste ställa frågan om det finns minderåriga barn, dokumentera det och bjuda in till samtal och besök.

Elin Svedjetun är leg. hälso- och sjukvårdskurator och barnrättsombud inom internmedicin på Södersjukhuset. Under pandemin träffade Elin många barn vars vårdnadshavare var allvarligt sjuka eller avled i covid-19. Fullt friska personer insjuknade svårt och plötsligt från en dag till en annan. "Det var naturligtvis ett oerhört trauma och innebar en obeskrivlig emotionell stress för de drabbade. Ibland hade patienterna månadslånga vistelser på intensiven och barnen fick komma och hälsa på i full skyddsutrustning. De barnen som jag träffade var ofta i akut kris. Men även när det inte pågår en pandemi så har vi många patienter med både korta och långa vårdtider på grund av exempelvis cancersjukdom, olika neurologiska tillstånd, beroendeproblematik, stroke samt patienter som blivit svårt sjuka eller skadade av andra orsaker. Och många av dem är vårdnadshavare till minderåriga barn.”

Bjud in barnet till samtal och besök

Elin beskriver att det finns viss okunskap och en rädsla inom vuxenvården för att inte “kunna barn” eller att man tänker att det är någon annans ansvar. Hon menar att det är viktigt att beskriva vilka konsekvenser det blir för barnen när man inte tillgodoser deras behov. ”Vi behöver bjuda in till samtal med barnen, ge dem information och erbjuda besök på sjukhuset - på barnens egen nivå och villkor. Om vi inte bjuder in barnen så kan det lätt leda till ohälsa. Samtal gör stor skillnad. Att få veta att en förälder inte har ont, att det inte är ens fel att mamma eller pappa är svårt sjuk, döende eller har gått bort är otroligt värdefullt och viktigt.”

Elin har ofta arbetat tillsammans med Brian Cleaver, överläkare inom intensivvården/IVA på Södersjukhuset, i patientärenden med minderåriga barn på IVA. Brian säger "det är viktigt att möta barn vars vårdnadshavare får vård för allvarliga tillstånd, för jag har fått till mig att ett samtal med en vårdnadshavares läkare kan göra stor skillnad för de här barnen vidare i livet. Det är inte lätta samtal och jag blir nervös innan, men det blir ofta väldigt bra till sist. Det känns värdefullt att träffa barn som närstående och få förklara för dem vad som sker, varför och om vad som kan komma att hända. Och att lyssna på deras frågor. Barnen ska ju leva vidare med den aktuella situationen och med det som har hänt här på sjukhuset."

Att se barnen och tillgodose deras rätt förebygger ohälsa

Malin Terning är barnrättssamordnare och vårdenhetschef på avd 74 på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset som är en del av Södersjukhuset. Malin vill nå ut i vuxenvården med information om barnets rättigheter. ”Effekterna av att exkludera barn kan bli stora, barn gör sin egen verklighet av situationen. Om vi inte bjuder in till samtal, information och besök på sjukhuset är risken stor att barnet lägger stor skuld på sig själv, får ta ett alltför stort ansvar och känner mer oro inför situationen. Att se barnen och tillgodose deras rättigheter förebygger ohälsa och hjälper barnen att leva vidare. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv."

Utbildning för barnrättsombud

Malin berättar om Sachsskas utbildning för barnrättsombud. Sedan åtta år tillbaka har Sachsska uppdraget att utbilda barnrättsombud till hela region Stockholm. Barnrättsutbildningen går en till två gånger per år och alla professioner är välkomna att anmäla sig.

Kontakta barnrätt.sodersjukhuset@regionstockholm.se om du vill ha mer information om utbildningen och/eller anmäla dig.

Malin menar att "vuxenvården behöver fler personer som går barnrättsutbildningen, men samtidigt är jag mån om att påpeka att man inte behöver vara barnrättsombud för att ha barnperspektivet. 

Kort fakta om barnkonventionen

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 2020. Lagen ska fungera som det yttersta skyddsnätet för att barn och ungas rättigheter följs när andra lagar inte räcker till. Den tydliggör att barn är egna individer med egna rättigheter och den skapar möjligheter och skyldigheter att se till barns rättigheter vid beslut som rör barn.

I hälso- och sjukvårdslagen kan man läsa att: Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta minderåriga barn i rollen som närstående. Barn som närstående till en vuxen som är allvarligt sjuk, skadad, har en funktionsnedsättning, beroendeproblematik eller avlider har rätt till information, råd och stöd. Barn ska få information utifrån sina behov och förutsättningar.

I patientlagen stärks barn och ungas rättigheter ytterligare kring barns rätt till delaktighet och information.

Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös. På bilden ses från vänster Elin Svedjetun, Malin Terning och Brian Cleaver.