Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Behovet av träning på akuta situationer tar aldrig slut

När Anders Dahlström, överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, började arbeta på Sös pratade man inte om teamarbete inom akutsjukvården. Tillsammans med några kollegor från olika verksamheter - läkare, barnmorskor och sjuksköterskor - startade han en grupp som började diskutera hur samarbetet i akuta situationer skulle kunna förbättras.

– Vi var alla ganska erfarna i yrket och hade det gemensamt att vi hade konfronterats med situationer där teamarbetet inte fungerade bra. Vi träffades och pratade om hur vi skulle kunna genomföra gemensamma teamträningar.

Gruppmedlemmarna insåg att de måste skapa övningar som utgick från verkliga situationer och scenarier. På den tiden kallades träningarna inte för CEPS (Concept for Patient Simulation) men den röda kepsen var med från start.

– Vi förstod från början att det var viktigt att tydliggöra rollen som teamledare och bestämde att den personen skulle bära den röda kepsen.

Återkoppling med hjälp av film efter själva träningen är ett viktigt moment i utbildningen. Då blir deltagarna medvetna om vad de gör som är bra och vad som kan bli bättre. En trygg lärandemiljö och en ärlig och intresserad instruktör är väldigt viktigt.

Idag genomförs teamträningar enligt CEPSmodellen regelbundet på alla svenska sjukhus med förlossningskliniker. Det finns totalt 14 olika CEPSutbildningar och Sös har ett 70-tal aktiva CEPS-instruktörer. Kurserna hålls också i andra delar av världen och förutom yrkesverksamma tränas studenter. På Sös akutmottagning hålls CEPS-träningar varje vecka för läkare, undersköterskor och sjuksköterskor.

– Behovet av träning är helt uppenbart och tar aldrig slut. Man vet att de vanligaste felen inom sjukvård beror på bristande kommunikation. Trots att vi vet det tränar man mer inom flyget än i sjukvården.

Om CEPS – Concept for Patient Simulation

• CEPS innebär att träna olika vårdsituationer i simulator. Övningarna fokuserar på teamet, ledarskapet (kepsen) och att följa gällande riktlinjer. Återkoppling med hjälp av film är en viktig del av lärandeprocessen.

• Sös har idag ett 70-tal CEPS-instruktörer och har nyligen utbildat 14 CEPS-instruktörer i Etiopien.

• CEPS står idag för Concept for Patient Simulation.

Artikeln är plockad ur senaste numret av Vi på Sös, Sös magasin för sjukhusets medarbetare och patienter