Hoppa till huvudinnehållet

Bildkommunikation underlättar vid besök på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Lotta Ahnland i lila tröja med bildblock hängande på väggen bakom henne
Barn och ungdomar som behöver åka till sjukhus har samma rätt som vuxna att få veta vad som kommer att hända. Men informationen behöver utformas så att de förstår den. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset använder bildkommunikation på många olika sätt.

– Hjärnan gillar bilder. När vi kombinerar bild och text så minns vi bättre, säger Lotta Ahnland, lekterapeut på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Hon och hennes kollegor har i många år, i samarbete med övrig vårdpersonal, utformat det bildmaterial som idag består av bildkallelser, bildblock och bildspel.

Tydlig, enkel och korrekt information

Precis som vuxna söker barn och unga information via Internet och där är det ofta svårt att värdera vilken information som är tillförlitlig. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vill bidra med kunskap som är tydlig, enkel och korrekt.

Bildspelen har därför funnits på den externa hemsidan sedan 2009. De beskriver vad som händer i olika situationer på sjukhuset: ett besök på akuten eller hur en blindtarmsoperation går till, men också hur man mäter blodtryck eller tar ett stick i fingret. Här beskrivs hela förloppet med en tydlig början och ett slut. Tanken är att detta ska hjälpa barn, unga och deras föräldrar att förbereda sig inför besöket.

– Vi kan inte förvänta oss att barn och unga som kommer hit har en tidigare erfarenhet av sjukhus. Inför besöket behöver de få veta vad, hur, när och varför saker kommer att hända, säger Lotta Ahnland.

Inger Kull, professor i vårdvetenskap och specialistsjuksköterska på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, vill gärna att bildmaterialet också används på sjukhusets andra avdelningar.

­– Barn och ungdomar är ju inte bara patienter. Ibland är de anhöriga och även då har det rätt att förstå vad som kommer hända med den som är sjuk, säger hon.

Bildkallelser och bildblock

Bildkommunikationen genomsyrar också kallelser och besöket på sjukhuset. Även i kallelsen finns en tydlig början och ett slut. Här finns beskrivande bilder i kombination med en välkomnade text där språket är enkelt och tydligt. Väl på plats på sjukhuset finns bildblock där den aktuella behandlingen under besöket beskrivs i bilder och kort text.

I stor utsträckning används samma bilder i kallelser, bildspel och bildblock. De är tagna av sjukhusets fotogrupp i den autentiska miljön så att barnen känner igen sig när de kommer.

bildkommunikation_extern_johan Adelgren.png

Lotta och en sjuksköterska visar information i ett bildblock. 

Samtalar med barnen

Lotta Ahnland pratar också ofta med de barn och ungdomar som ligger inne på sjukhuset till exempel inför en operation. Ibland kan det vara lättare att berätta om sina tankar och funderingar till henne än till vårdpersonalen.

– Många gånger frågar de om de kommer att vakna efter att de varit sövda. Min roll är att vara bron till vårdpersonalen och stötta barn att bära sin egen röst. Jag bjuder in personalen som kan svara på barnets fråga och stannar kvar så att barnet vågar ställa frågan igen, säger hon.

Inger Kull och Lotta Ahnland är tydliga med att all vårdpersonal har ett ansvar att kommunicera så att den som ska få vård förstår. Genom de utvärderingar som har gjorts vet de att bildkommunikationen är ett stöd som hjälper barnen att få en känsla av kontroll.

– Barn är nyfikna och vetgiriga och inte alltid rädda, men fantasin kan skapa oro. Därför behöver de få information på ett sätt som de kan förstå och ta till sig, annars kan de inte vara delaktiga, säger Lotta Ahnland.

Mer information

Länk till bildspelen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Inger Kull och Lotta Ahland tipsar också om:

MediPrep. Sidan har startats med medel från Allmänna arvsfonden för att stärka barns och ungdomars rätt till information, förberedelse och bearbetning vid kontakt med hälso- och sjukvården.

Bildstöd (vgregion.se) 

Foto: Johan Adelgren, fotogruppen Sös