Hoppa till huvudinnehållet

Brister och framgångsrika projekt lyfts fram i årets kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Visst är det så att mycket behöver förbättras och förändras inom vården i stort, och inom akuta sjukhusvården, också på Södersjukhuset. Men det är också viktigt att komma ihåg att det mesta fungera bra, att den stora majoriteten av våra patienter är nöjda och att vi levererar vård av god kvalitet, skriver Södersjukhusets chefläkare i den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Samtidigt som den här kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen skrevs, i början av 2020, präglades rapporteringen i media av vårdens tillkortakommanden, inte minst här på Södersjukhuset. När trycket är som störst på vår akutmottagning, och när vårdplatserna inte motsvarar behoven, uppstår till och från mycket besvärliga situationer såväl för patienter och närstående som medarbetare.

Visst är det så att mycket behöver förbättras och förändras inom vården i stort, och inom akuta sjukhusvården, också på Södersjukhuset. Men det är också viktigt att komma ihåg att det mesta fungera bra, att den stora majoriteten av våra patienter är nöjda och att vi levererar vård av god kvalitet.

Här på sjukhuset bedrivs en mängd aktiviteter och projekt för att förbättra vården för patienterna, projekt som drivs av engagerade medarbetare.  Vi vill rikta ett stort tack till dem, och till alla andra medarbetare som uppmärksammar brister i vården som kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. På samma sätt vill vi också tacka de patienter och när­stående som tar kontakt med sjukhuset och delger sina synpunkter. Det är en mycket viktig hörn­sten i det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet i kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor.

 Anne Kierkegaard, chefläkare och Eva Östblom, chefläkare