Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Carl Henrik Ek är ny gästprofessor i AI/maskininlärning

porträttbild Carl Henrik Ek mot ljus bakgrund
Carl Henrik Ek är ny gästprofessor på KI Sös med inriktning AI och maskinlärning. Han kommer att stötta Södersjukhusets forskare att ta fram och utveckla nya projekt utifrån viktiga kliniska och vetenskapliga frågeställningar och relevanta hälsodata.

På Södersjukhuset används AI inom forskningen redan i dag. Bland annat inom bilddiagnostik/röntgen, i forskning inom bilddiagnostik av gynekologiska tumörer, i ett EKG-projekt och i ett endoskopiprojekt för att tidigt upptäcka tumörer i tjocktarmen.

Det finns flera faktorer som gör att sjukhuset har goda förutsättningar att dra nytta av AI och maskininlärning i forskningen på sjukhuset, menar Erik Melén som är prefekt på KI Sös.

– Vi har tillgång till stora mängder relevanta patientdata som kan analyseras med AI. Vi har också en bra forskningsstruktur med datamanager och statistiker som kan stötta datahantering och analyser på olika sätt, vilket är helt avgörande för att kunna bedriva framgångsrika AI-projekt, säger han.
Det är i detta arbete som den nya gästprofessorn Carl Henrik Ek ser fram emot att få bidra, men han är noga med att klargöra sin roll.

– Mitt forskningsämne är maskininlärning och även om vi arbetar vetenskapligt är det på ett sätt egentligen inte en vetenskaplig disciplin. Vetenskap utgår från en vetenskaplig frågeställning och någon sådan har inte vi. Vi bygger våra verktyg och tar fram data utifrån de frågor som andra forskare vill ha svar på, säger han.

Hitta mönster i stora mängder data

Maskininlärning handlar om att kunna analysera stora mängder data på ett sätt som en enskild person inte kan göra. I datan framträder mönster som forskaren kan dra slutsatser utifrån.

– Det vi arbetar med är statisk. Skillnaden är att vi har så mycket data att det gör att komplexa frågor inte blir så komplexa. I datan vi tar fram för Södersjukhusets forskare finns den kollektiva kunskapen av väldigt många kunniga och kompetenta kollegor, säger Carl Henrik Ek.

Han ger ett exempel från Kardiologen som han har samarbetat med sedan tidigare.

– Genom att titta på stora mängder EKG kan vi hitta mönster även när det gäller väldigt ovanliga hjärtfel, sådana som en enskild kardiolog kanske bara möter en eller ett par gånger under hela sin karriär.

Utifrån den datan och dessa mönster kan läkarna utforma en teori om varför felet uppstår. Då uppstår nya frågeställningar att undersöka i nya datagenomgångar. På så sätt drivs forskningen framåt i ett nära samarbete för att ta fram relevant data.

– Läkare är vana att mäta saker och att utifrån resultatet fatta beslut. Det gör att de ofta är duktiga på att ställa rätt frågor. Extra roligt med att vara på Södersjukhuset är att alla som bedriver forskning här också arbetar klinisk. Det gör att arbetet blir väldigt konkret, säger Carl Henrik Ek.

Maskinlärning kan effektivisera vården

Han ser stora möjligheter att utifrån maskininlärning effektivisera vården till exempel genom att kunna göra bättre riskanalyser av patienter. I framtiden tror Carl Henrik Ek att maskininlärning kommer vara en lika naturlig del av arbetet som att ha tillgång till en dator, men poängterar att det behövs utbildning av läkare och annan vårdpersonal. Han hoppas kunna bidra till att bygga upp en struktur för detta på Södersjukhuset under tiden han är verksamhet på sjukhuset.

När Carl Henrik Ek inte är på KI Sös bedriver han forskning i Cambridge i Storbritannien. Både han och Erik Melén hopps på goda samarbeten.

– Vi ser fram emot att Carl Henrik kommer att bidra till att forskarna på KI Sös kommer närmare andra forskare på KI, Cambridge och KTH inom området AI, säger Erik Melén.

Kort fakta om Carl Henrik Ek

Carl Henrik Ek arbetar sedan 20 år inom maskininlärning och driver en forskargrupp vid Universitetet i Cambridge, Storbritannien, med fokus på teoretisk utveckling av statistiska modeller. Han är utbildad farkosttekniker vid KTH, och har doktorerat på Oxford Brookes Universitet, Storbritannien, inom datavetenskap. Carl Henrik Ek har en gästprofessur på KI Sös på 25 procent under tre år, med möjlighet till förlängning.

Foto: Cambridge universitet