Hoppa till huvudinnehållet

Information om coronaviruset, covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta, och de flesta blir lindrigt sjuka. För att begränsa spridningen uppmanar Folkhälsomyndigheten människor med symtom, även milda, att stanna hemma och begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. 

Infektion med detta virus ger upphov till varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu.

Region Stockholm och Södersjukhuset är förberedda för att hantera smittade personer och följer utvecklingen i regionen. Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden. 

Hur kan jag undvika att få covid-19?

Här är några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

Du som har allmänna frågor om covid-19

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. 

Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19. Har du mer generella frågor, och inte hittar svar på webben, kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

Information om covid-19 på teckenspråk

På sidan Krisinformation.se finns information om covid-19 på teckenspråk