Hoppa till huvudinnehållet

Covid-19-pandemin präglar årets kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Året 2020 blev inte som något annat år. Arbetet förändrades helt, och sjukhuset behövde omvandla och tillskapa nya vårdplatser för patienter med covid-19. Många medarbetare fick arbetsuppgifter som var helt eller delvis nya vilket innebar stora påfrestningar men som till stor del klarades av på ett föredömligt sätt, skriver Södersjukhusets chefläkare i den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är till för att ge en inblick i hur Södersjukhuset arbetar för att ständigt höja kvaliteten i sjukvården. I den beskrivs hur vi har arbetat med patientsäkerhet under det gångna året och resultatet av det arbetet. I kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2020 finns många fina exempel på hur sjukhuset - trots rådande pandemi - har arbetat med dessa viktiga områden.

Södersjukhuset har, liksom vården i stort präglats av pandemin som blossade upp i början av mars i Stockholmsregionen. Men inte riktigt allt har handlat om covid-19. Den uppskjutna vården har för många patienter inneburit stora påfrestningar och det kommer vara en viktig uppgift det kommande året att på bästa sätt ta hand om dem. Men sjukhuset har också ett stort uppdrag som inte kan anstå, såsom stroke, akut hjärtsjukvård, cancervård och förlossningar. Det är inte utan stolthet vi konstaterar att Södersjukhuset även klarat av denna uppgift och dessutom förbättrat vissa resultat.

Vi vill tillsammans med sjukhusets ledningsgrupp rikta ett oändligt stort tack till alla medarbetare och chefer som under det gångna året arbetat så otroligt hårt och engagerat vilket möjliggjort att Södersjukhuset kunnat möta de stora förändringar och utmaningar detta märkliga år. Enorma insatser gjordes både av medarbetarna men också av organisationen som sådan. Samarbeten mellan såväl verksamheter som professioner har stärkts, där inte minst den fina samverkan med Vårdhygien och Smittskydd har varit helt avgörande för att klara uppgiften så bra. Det omöjliga blev plötsligt möjligt.

Anne Kierkegaard, chefläkare och Eva Östblom, chefläkare