Hoppa till huvudinnehållet

De ska öka det interprofessionella lärandet på jobbet

– För att kunna utveckla vården behöver vi komma vidare i det kliniska interprofessionella lärandet och samarbetet. Vi behöver se olika åsikter som en tillgång snarare än ett problem, säger René Ballnus, som i mars examinerade den första kullen facilatorer inom SLL.

Under våren har ett 30-tal sjuksköterskor, läkare, undersköteskor fysioterapeuter och arbetsterapeuter utbildats i så kallad facilitering på Söderjukhuset.

– Vi jobbar för att höja vårdpersonalens kompetens kring interprofessionellt lärande och samarbete. Det handlar mycket om att stärka kommunikationen i teamet och det kan man göra på ett strukturerat sätt, berättar René Ballnus.

Bakom kursen står Centrum för interprofessionellt lärande (C-IPL) vid Södersjukhusets utbildningscentrum. Facilitering (underlättande av processer) kan användas för att initiera och driva lokala utvecklingsinitiativ, projekt eller mer vardagliga situationer som involverar olika professioner.

– I en rondsituation kan en facilitator hjälpa sina kolleger att komma till gemensamma beslut som bygger på allas perspektiv, inklusive patientens. I facilitering av möten handlar det om att sätta tydliga ramar, tydliggöra målet och beslutsutrymmet för teamet och att kunna förhålla sig till relationer teammedlemmarna sinsemellan. Olika åsikter kan ses som en tillgång snarare än ett problem, säger René Ballnus.

"Metoden är human och riktig"

I mars blev den första kullen facilatorer klara med utbildningen. Från Sös deltog bland andra Lena Eriksson och Petronella Hamnmark, båda enhetsledare på avdelning 83, vo Internmedicin.

– Interprofessionellt lärande känns modernt och ligger i tiden. När vi pratar personcentrerad vård så är metoden väldigt bra, den känns human och riktig. Det är dags att vi börjar jobba mer med varandra, istället för i stuprör, säger Lena Eriksson och får medhåll av sin kollega.

– Vinsten med metoden är att man ökar medvetenheten kring allas delaktighet i teamet, att vi alla har lika stor betydelse för patientens vård och att vi lyfter in patientens perspektiv, säger Petronella Hamnmark.

I kursen har deltagarna arbetat med feedback, erkännande, och konflikthantering i ett interprofessionellt perspektiv så att alla professioner kan lära med, av och om varandra.
– Vi mäter även det interprofessionella lärandet och samarbetet på olika nivåer: organisation, grupp och individ, vilket blir en utgångspunkt för enhetens fortsatta arbete, säger René Ballnus.

Till hösten startar ett nytt kompetensutvecklingsprogram för facilatorer. Kontakta René Ballnus på C-IPL för information och anmälan.

Se även filmen; Vad är IPLS? Intervju med facilatorer och utbildningsledare för ett interprofessionellt lärande och samarbete

 

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se