Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Den första covid-19 patienten - så gick det till

På kvällen den 9 mars kom provsvaret och det stod klart att Södersjukhuset vårdade sin första covid-19 smittade patient. Snart blev det klarlagt att ungefär 70 medarbetare inom intensivvården (IVA) hade haft kontakt med den patient som misstänktes vara smittad. Kunskapen och kännedomen om hur smittan sprids var inte lika stor då som nu och sjukhuset hade i det läget inte hunnit få fungerande rutiner för hur patienterna skulle hanteras.

Ingen skyddsutrustning användes vid vården av den aktuella patienten då man inte misstänkte smitta. Vid det tillfället var det endast resande från Kina, Iran och Italien som skulle betraktas som misstänkt smittade enligt Folkhälsomyndigheten. En snabb process med smittspårning sattes igång med hjälp av smittskydd Stockholm. Thorleif Rosander, vårdchef på IVA berättar om händelsen och hur man arbetar på IVA idag.

-Många medarbetare kände först en ilska över att vi inte hade provtagit patienten. Men i det läget fanns ju ingen misstanke om att patienten var smittad och därför användes heller inte skyddsutrustning för covid-19 utan vi följde som vanligt de basala hygienrutinerna. Totalt insjuknade 24 medarbetare samma vecka. Vi provtog alla medarbetare som hade varit högexponerade för viruset och när medarbetarna fick sina svar visade sig tack och lov alla provsvar vara negativa. Det var såklart en lättnad för både dem och för oss som var kvar på jobbet. Mitt i allt kände vi samtidigt en stolthet över att alla våra medarbetare är så duktiga på att följa basala hygienrutiner, säger Thorleif Rosander.

- Sen startade en resa som går till historien: på två dagar flyttade vi en hel intensivvårdsavdelning till operationsavdelningen som strax innan dess hade flyttat ut. Det är helt otroligt! Detta hade aldrig fungerat om vi inte hade haft så skickliga medarbetare, de har gett allt för att få till detta, fortsätter Thorleif Rosander.

De senaste veckorna har IVA utökat sin kapacitet från 16 till 60 platser och liknande kapacitetsökning har skett på flera av regionens akutsjukhus. Flera snabbutbildningar har genomförts för både sjuksköterskor och läkare som nu har börjat hjälpa de ordinarie medarbetarna på IVA så att fler patienter kan omhändertas.

- Man ska vara klar med att covid-19 patienterna är väldigt sjuka och det krävs oerhört mycket av medarbetare som sköter dessa patienter. Vi arbetar under en press som är både fysisk och psykisk tung. Återigen det är inte bara vi som sliter, det gör nog alla intensivvårdsavdelningar i regionen och alla andra avdelningar som vårdar covid-19 patienter just nu. Jag måste också säga att vi trots allt har ett gott humör, vi hjälps åt över gränserna och tackar för all den uppskattning vi får från samhället – det värmer våra hjärtan!