Hoppa till huvudinnehållet

”Det räcker inte att bemöta alla lika – vi har specifik HBTQ-kompetens”

Stockholm Pride äger rum 2-8 augusti. Med anledning av detta uppmärksammar vi Södersjukhusets arbete med sexuell hälsa. Specialistcentrum Sexuell hälsa på Södersjukhuset erbjuder vård och stöd inom ett brett område. - Centrumbildningen påbörjades redan 2013 och organiserades i sin nuvarande form för ett par år sedan, säger enhetschef Magnus Karlsson.

Bilden ovan: Susanne Rådahl är vårdenhetschef och Magnus Karlsson är enhetschef på Specialistcentrum Sexuell hälsa på Södersjukhuset.

Specialistcentrum för sexuell hälsa är en kraftsamling av kompetenser.

– Vi har psykoterapeuter, psykologer, kuratorer, läkare, specialistläkare – venerologer, gynekologer, sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor… det finns en väldigt bred kompetens, säger Susanne Rådahl, vårdenhetschef.

Centrumet har cirka 9 000 patientbesök på ett år.

– Vi tar emot patienter med sjukdomar i underlivet eller andra delar av kroppen som påverkar sexuallivet. Det kan röra sig om hudsjukdomar i underlivet eller komplikationer efter cancerbehandlingar, säger Susanne Rådahl.

– De allra flesta patienter kommer på remiss från primärvården eller ungdomsmottagningar, för sexuellt överförbara infektioner, till exempel gonorré eller syfilis, som vi behandlar och smittspårar, säger Susanne Rådahl.

– Vi administrerar också självtester av klamydia i regionen.

– Sedan har vi en stor grupp patienter med genital smärta, som vi behandlar multiprofessionellt. Det kan vara endometrios eller vulvodyni, som är det som tidigare kallades för vestibulit. Det är en grupp som ofta kräver en lång behandling och där flera professioner involveras – läkare, barnmorska, terapeut, kurator…

Till Gynekologiska HBT-mottagningen behöver du inte ha någon remiss utan kan själv boka besök via 1177 på webben. Till gynekologiska HBT-mottagningen kan alla i HBT-gruppen söka sig som har gynekologiska besvär eller behöver göra en gynekologisk undersökning. Många i gruppen och fr.a. transpersoner söker sig hit då det kan kännas svårt att söka på en vanlig gynekologisk mottagning. Efter byte av personnummer till manligt blir en inte kallad till screeningprovtagning för cervixcancer längre och där fyller mottagningen en viktig funktion som erbjuder det.

Pridetåg

Även till HBTQ-ung kan du göra en egenanmälan via 1177 och boka sig till kurator, barnmorska, sjuksköterska, venereolog och gynekolog beroende på behov. Mottagningen vänder sig till HBTQ-personer i åldersgruppen 13-29 år.

– Det kan handla om unga personer som av något skäl inte kommer in via en ungdomsmottagning. Det kan handla om problem relaterade till sexuell läggning eller könsidentitet. För många tar det emot att söka vård, säger Magnus Karlsson.

Kuratorsgruppen arbetar tvärprofessionellt tillsammans med medicinsk expertis. Även dit kan du boka via egenremiss via 1177 på nätet.

– Det kan handla om svårigheter kopplade till sexualitet. Du kanske upplever smärta eller har sex på ett svårbemästrat sätt som du inte mår bra av. Eller har somatiska sjukdomar som har fått konsekvenser för sexlivet, säger Magnus Karlsson.

HBT-hälsan samtalsmottagning, för vuxna patienter, är ett regionövergripande uppdrag.

– Att det är ett regionövergripande uppdrag innebär att det är vård som inte finns på något annat sjukhus i regionen, säger Magnus Karlsson.

Mottagningen tar emot HBTQ-personer och deras anhöriga för samtal. Det kan exempelvis handla om att komma ut, relationsproblem eller frågor kring sexuell läggning eller könsidentitet.

Ser ni något specifikt vårdbehov som ökar?

– Vi ser ett ökat behov från transgruppen, det är fler transpersoner som söker sig till oss, säger Susanne Rådahl.

Vad är viktigt för att kunna erbjuda så bra vård som möjligt till HBTQ-målgruppen?

– Att man bemöter patienter på ett sätt som inte förutsätter att de lever enligt den heterosexuella normen. Det är viktigt att bemöta alla på ett sätt som är inkluderande, att vi ställer frågor på rätt sätt, så att de får hjälp med sina problem, säger Magnus Karlsson.

– Många undrar om det här behövs längre – det är väl ingenting att komma ut? Det finns i varenda tv-serie. Men det är inte så. Det är många individer som sitter i det tysta och tycker att det här är komplicerat, säger Magnus Karlsson.

– Många kan känna sig utsatta på olika sätt. Vi möter ibland lesbiska kvinnor och transpersoner som inte blivit bra bemötta vid cellprovtagning, till exempel. Här behöver de inte komma ut. Det är viktigt för alla personer med livmoder och livmodertapp att ta cellproven, från 23 års ålder, säger Susanne Rådahl.

Vad skulle ni vilja säga till patienter som har problem med sexuell hälsa men inte vågar komma hit?

– Kontakta oss via 1177, säger Susanne Rådahl.

– Ni är inte ensamma. Det här med sex och sexualitet är bland det mest oregerliga och svåra som människor har, och många upplever sig som ensamma och utanför. Det är inget konstigt för oss att möta det, säger Magnus Karlsson.

Fakta om Stockholm Pride

Stockholm Pride äger rum 2-8 augusti. Södersjukhuset har haft medarbetargrupper som har gått med i Prideparaden sedan 2013.

Region Stockholm är supporter av Pride i år, via SL.

Läs mer om Stockholm Pride här.