Hoppa till huvudinnehållet

Disputation om säker metod för att starta förlossning

Den 5 oktober disputerar Tove Wallström, förlossningsöverläkare och doktorand vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset (KI SÖS), inom kvinnosjukvård och förlossning. I sin avhandling Factors of importance for labor induction har hon undersökt metoder för att på medicinsk väg starta förlossning hos kvinnor med eller utan tidigare genomgånget kejsarsnitt. Resultatet av studien är att en oral lösning av preparatet Misoprostol är en säker, effektiv och kostnadseffektiv metod för igångsättning av vaginala förlossningar.

 - Misoprostol ger väldigt liten risk för överstimulering (för täta värkar) eftersom det har en kort halveringstid när det används oralt. Det är också ganska likt kroppens eget sätt att starta förlossningen. Läkemedlet går snabbt ur kroppen och tas därför varannan timme tills kvinnan har regelbundna värkar, säger Tove Wallström.

Studien visar att preparatet kan användas av alla kvinnor, oavsett om de tidigare genomgått kejsarsnitt eller inte. 

I tidigare studier har man kommit fram till att spontan start av förlossningen är att föredra, eftersom det i allmänhet betyder lägre risk för komplikationer för både mor och barn jämfört med förlossningsinduktion. Om förlossningen trots allt behöver induceras hos kvinnor med en omogen livmoderhals visar denna avhandling att oralt misoprostol är lika säkert som när man använder så kallad ballongkateter, vilket idag är förstahandsrekommendationen i Sverige till kvinnor som genomgått ett tidigare kejsarsnitt.

Avhandling kommer att försvaras av Tove Wallström i Södersjukhusets aula, fredag 5 oktober kl. 9:00. Disputationen är öppen för allmänheten.

Sammanfattning av avhandlingen