Hoppa till huvudinnehållet

Disputation: Utvärdering av vaccination mot rotavirus

Från och med i höst kommer vaccin mot rotavirus ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Idag, 3 maj, disputerar Lina Schollin Ask, barnläkare på Sachsska Barn - och Ungdomssjukhuset och doktorand på Karolinska Institutet. Linas avhandling förbereder för införandet av vaccin mot rotavirus i hela Sverige.

De två första studierna handlar om föräldrars attityder kring rotavirusvaccin i Stockholm. Den tredje studien handlar om en ovanlig men allvarlig biverkan av vaccinet. De två sista studierna fokuserar på ojämlik hälsa, avseende användandet av barnsjukvård för magsjuka hos små barn i Sverige. Den fokuserar även på rotavirusvaccinets effekt i de två landsting där vaccinet infördes 2014 jämfört med övriga Sverige.

Vad är det viktigaste du kommit fram till?

–  De viktigaste resultaten är att rotavirusvaccinet minskade inläggningar och öppenvårdsbesök för magsjuka hos små barn i både Stockholm och Jönköping jämfört med resten av Sverige. Innan vaccinet infördes sågs i en av studierna tydliga sociodemografiska skillnader i sökmönster för magsjuka där grupper med lägre sociodemografi sökte vård i större utsträckning. Denna skillnad förbättrades ej av vaccininförandet och därför föreslår vi ett rutinmässigt införande av information om vätskebehandling hemma vid magsjuka hos det lilla barnet, exempelvis information via BVC, för att utjämna dessa ojämlikheter i hälsa hos små barn.

Lina fortsätter:

– I attitydundersökningarna såg vi att specifika grupper kan vara behjälpta av ytterligare information om vaccinet och infektionen. En kvalitativ studie visade på den multifaktoriella process det är i att vaccinera sitt barn vilket kan vara ett ytterligare hjälpmedel i kommunikationen med föräldrar om detta nya vaccin vid införandet. Vi såg också att vårt svenska patientregister har en bra kvalitet för den biverkningsdiagnos vi studerade och kan därför användas för framtida uppföljning och utvärdering av denna biverkan.

Hur ska du gå vidare nu?

– Jag hoppas få vara del på något sätt i uppföljningen vid det nationella införandet.  Oavsett så ska det bli spännande att följa vad som händer med t.ex. vaccinationstäckning när alla barn i hela Sverige erbjuds detta vaccin.

Läs Linas avhandling här: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46656

Rotavirus och rotavirusvaccin

  • Rotavirus är ett mycket smittsamt tarmvirus som orsakar mag- och tarminfektion (gastroenterit). Rotavirus delas in i sju serogrupper (A-G), som i sin tur delas in i serotyper. Viruset binder sig till slemhinnan i övre delen av tunntarmen, där det förökar sig i epitelcellerna.
  • Rotavirus kan orsaka svåra fall av diarrésjukdom hos små barn och är en vanlig orsak till barnasjuklighet och barnadödlighet i världen.
  • Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar alla länder att inför rotavirusvaccination i sina vaccinationsprogram. Vaccinet ges numer i nästan 100 länder världen över.
  • I Sverige skall vaccin mot rotavirusinfektion införas i september 2019 i det nationella barnvaccinationsprogrammet. I både Stockholm och Jönköpings landsting har rotavirusvaccin erbjudits till alla nyfödda sedan 2014.