Hoppa till huvudinnehållet

Disputation: Viktigt att följa upp lunghälsan hos för tidigt födda till vuxen ålder

Barnläkaren och neonatologen Petra Um Bergström disputerar imorgon med avhandlingen “From youth to adult: studies on chronic airway obstruction with special reference to events in the neonatal period”. Hennes forskning belyser vikten av att följa upp och verkligen mäta lungfunktionen hos denna ökande grupp individer, för att kunna ge dem alla en så optimal lungfunktion som möjligt när de är vuxna.

Vad är det viktigaste du har kommit fram till i din avhandling?

- Att barn som fötts mycket för tidigt i vissa fall har kvarstående lungfunktionsnedsättning i vuxen ålder. Även om lungfunktionsnedsättningen påminner om astma så är de bakomliggande mekanismerna annorlunda. Allt fler mycket för tidigt födda överlever, så det är en växande grupp individer som nu växer upp.

- Jag hittade också att de mycket för tidigt födda barn som inte hade lungproblem under nyföddhetsperioden verkar få en ganska normal lungfunktion i vuxen ålder.

Vad betyder dina rön i praktiken?

- Vår forskning belyser vikten av att följa upp och mäta lungfunktionen hos dem som är mycket för tidigt födda. Och på så sätt kunna förebygga att deras lungfunktion försämras ytterligare men också för att kunna ge dem behandling som optimerar lungfunktionen.

- Det är viktigt att känna till att den här gruppen sällan klagar över andningsbesvär trots att de kan ha en påtaglig lungfunktionsnedsättning. De är så vana vid sin nedsatta lungfunktion eftersom den funnits hela livet. Därför räcker det inte att fylla i frågeformulär om symtom utan man måste mäta objektivt.    

Hur ska du gå vidare nu?

- Jag är intresserad av att ta reda på om det finns behandlingar och andra åtgärder man kan göra redan under nyföddhetsperioden för att minska risken för att lungfunktionsnedsättning uppstår och kvarstår.

- Jag är också intresserad av hur man bäst ska behandla med läkemedel, både under nyföddhetsperioden och senare i livet. Just nu behandlas de med nedsatt lungfunktion som är för tidigt födda till stor utsträckning med samma läkemedel som astmapatienter. Det är viktigt att istället förstå om det är annan typ av behandling som är mer lämplig. För att ta reda på det måste man forska ännu mer kring mekanismerna bakom och även göra behandlingsstudier.

Läs Petra Um Bergströms avhandling härhttps://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46905


Petra Um Bergström

Petra Um Bergström är biträdande överläkare och neonatolog/barnläkare på Neonatalenheten/Lung- och allergienheten vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset.

Hon forskar för närvarande vid Institutionen för medicin vid Karolinska Institutet men kommer från i vår tillhöra Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS).